Commons-talouden juridisia rajoitteita

P2P Foundation blogi tarkastelee siirtymistä yhteistalouteen lakitieteen kannalta. Ensimmäinen osa on johdanto aiheeseen: http://blog.p2pfoundation.net/reinventing-law-for-the-commons-part-i/2015/09/02 Toisessa osassa päästään jo itse aiheeseen, eli erilaisiin yhteistalouden piirteisiin (kohdat 1-4): http://blog.p2pfoundation.net/legal-innovations-in-beating-the-bounds-part-ii-of-law-for-the-commons/2015/09/03 Niitä ovat mm. 1. Alkuperäiskansojen yhteiset [Indigenous Commons] http://wiki.commonstransition.org/wiki/Indigenous_Commons 2. Eteläisen pallonpuoliskon elatusyhteiset Lue lisää …

Michel Bauwens: Top 10 P2P-trendiä

Me elämme ristiriitaisessa maailmassa, aivan kuten on epäilemättä totta että ongelmat pahenevat dominantissa järjestelmässä — ekologinen tuho, kasvava sosiaalinen epätasa-arvo ja kasvanut valtion painostus — aivan kuten on totta että on havaittavissa eksponentiaalinen kasvu epävaltiollisissa ja epäkorporatiivissa aloitteissa, joissa kansalaiset Lue lisää …