Tietoja sivustosta

Tämä sivusto on syntynyt eräiden nimimerkkien keskustelujen pohjalta Kauppalehden keskustelupalstalla.

Otettuani yhteyttä nimimerkkeihin, olen saanut luvan julkaista heidän tekstejään tällä sivustolla. Monet teksteistä ovat yksinkertaisesti suomennoksia muista teksteistä, mutta tämän sivuston ideana on lähinnä koota kaikki uuden talouden (mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan) eri muotojen kuvaukset yhden sivuston alle.

Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat tietoisia nykysysteemin toimimattomuudesta. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat tietoisia siitä mitä voidaan tehdä nykysysteemin korvaamiseksi. Tarvitsemme ihmisiä, jotka välittävät tietoa uusista toimintamalleista.

Ja ennen kaikkea, tarvitsemme ihmisiä, jotka tekevät jotain rakentaakseen uutta taloutta ruohonjuuritasolla.

 


Yhteystiedot

maili: teppo @ kapitaali.com

Linkedin

Facebook: https://www.facebook.com/kapitaalicom/

Twitter: https://twitter.com/kapitaali_com

G+: https://plus.google.com/+kapitaali

 


Vastuunrajoitus

Kapitaali.com ja sen sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa, jos jokin kapitaali.comin internetpalvelussa tai sovelluksissa esitettävä sisältö aiheuttaa välittömiä tai välillisiä vahinkoja tai menetyksiä käyttäjälle tai muulle internetpalvelun sisältöön tutustuneelle henkilölle. Kapitaali.com ja sen sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa käyttäjän tai kolmannen osapuolen suhteen välittömistä tai välillisistä vahingoista, saamatta jääneistä voitoista tai tuloista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sisältö olisi jotenkin virheellistä, näkyisi tai esitettäisiin väärin tai jäisi jopa kokonaan pois kapitaali.comin tai jonkin sen toimittajan syyksi luettavasta virheestä tai aivan muista syistä. Tämä käsittää kaikki tapaukset, joissa tiedot voivat viivästyä, näkyä virheellisesti, sisältää virheellisiä arvoja tai jäädä kokonaan pois, ja tapaukset, joissa ongelmat voivat aiheuttaa häiriöitä ja jopa sen, että koko web-palvelu ja/tai sovellukset sulkeutuvat ja lakkaavat toimimasta, riippumatta siitä, aiheutuuko tämä teknisistä vai muista syistä.

Kapitaali.com ei ole missään vastuussa toimittajista tai niiden aineistoista, tuotteista tai palveluista, joita kapitaali.comin internetpalvelussa tai sovelluksissa esitetään. Kapitaali.com ei ole millään tavalla vastuussa myöskään esityksestä tai tiedosta, joka on peräisin kapitaali.comin toimittajilta, tai niiden tuotteessa olevista virheistä tai toimittajista aiheutuvasta viivästyksestä.

Kapitaali.com ja internetpalvelun ja sovelluksien sisällöntoimittajat eivät ole vastuussa siitä, miten käyttäjä käyttää web-palvelussa esitettäviä tietoja. Käyttäjän pääsy palveluun ja palvelun käyttäminen ovat kokonaan käyttäjän omalla vastuulla. Kapitaali.com muistuttaa siitä, että talouteen liittyy sekä suuria mahdollisuuksia että suuria riskejä. Kapitaali.com ei ota mitään vastuuta tuloksesta, joka voi seurata siitä, että käyttäjä hyödyntää eri tavoilla omassa liiketoiminnassaan web-palvelussa tai sovelluksissa esitettyjä tietoja. Jos käyttäjä päättää noudattaa web-palvelussa tai sovelluksissa ilmoitettuja suosituksia, hän kantaa itse koko riskin teoistaan tai laiminlyönneistään. Kapitaali.com ei ole myöskään muutoin vastuussa siitä, miten kapitaali.comin kautta tarjottavia tietoja käytetään tai tulkitaan.