Peer-to-peer

Peer-to-peer -talous eli vertaistalous ja peer-to-peer -tuotanto (vertaistuotanto) ovat käsitteitä, jotka ovat syntyneet pidemmällä aikavälillä ihmisten yhteistoiminnan seurauksena.

P2P ei viittaa kaikkiin käyttäytymisprosesseihin jotka tapahtuvat hajautetuissa verkostoissa: P2P erityisesti liittää nuo prosessit tavoitteeseen jolla kasvatetaan laajalle levinnyttä osallistumista yhtäläisten osallistujien kesken. Tässä muutamia tärkeitä ominaisuuksia:

P2P-prosessit

  • Tuottaa käyttöarvoa vapaiden tuottajien, joilla on pääsy hajautettuun pääomaan, yhteistyön kautta: tämä on P2P-tuotantomalli, ’kolmas tuotantomalli’ joka eroaa voittoa tavoittelevasta tuotannosta tai julkisesti omistettujen yritysten valtiontuotannosta. Sen tuotteet eivät ole vaihtoarvoa markkinoille, vaan käyttöarvoa käyttäjen yhteisölle.
  • Tuottajayhteisön itsensä hallitsema, eikä hallintaan vaikuta markkina-allokaatio tai korporaatiohierarkia: tämä on P2P:n hallintamalli, tai ’kolmas hallintamalli’.
  • Luoda käyttöarvo vapaasti kaikkien saataville uusien yhteisten omistushallintomallien kautta. Tämä jakamisen tai ’vertaisomistuksen malli’ on ’omistuksen kolmas malli’, joka eroaa yksityisomistuksesta ja julkisomistuksesta.

 

P2P Foudationin Irma Wilson on kuvannut muutaman videon joissa Michael Bauwens kertoo siirtymästä uudenlaiseen talousjärjestelmään eri näkökulmista.

http://commonstransition.org/a-introduction-to-basic-p2p-ideas/

1. Mitä P2P on?

Ensimmäinen video kysyy ”mitä on peer-to-peer”, ja se esittää käsitteen suhteellisena ja ihmisiin perustuvana systeeminä joka rohkaisee yhteisöllisyyteen.

https://www.youtube.com/watch?v=QQ1l556Gpjk

2. P2P-politiikka

Toinen video kartoittaa P2P-liikkeen poliittiset idologiat. Siinä kerrotaan kestävästä kehityksestä (vihreät), digitaalisesta kulttuurista (piraattipuolue) sekä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta (Syriza, Podemos). Nämä puolueet liittyvät Commons-ideologiaan läheisesti.

https://www.youtube.com/watch?v=oXrrUnk0_mo

3. P2P-talous

Kolmas video vastaa kysymykseen ”mitä on peer-to-peer -talous?”, ja se keskittyy kestäviin tuotantomalleihin joissa luotu vaihtoarvo palautetaan takaisin tuottajille käyttöarvoksi. Avoimia yhteistyömalleja tutkitaan myös.

https://www.youtube.com/watch?v=qbEeiq58B6E

4. Copyfair-lisenssit

Neljäs video tutkii juridiikkaa ja käytäntöjä Copyfair-lisenssin kautta, joka toisi talouteen resilienssiä yhteisöihin perustuvien yritysten ja kollektiivien kautta ja estäisi kapitaalin liikkeiden korppikotkamaiset käyttäytymismallit.

https://www.youtube.com/watch?v=Lsr0gmahj1E