Vaalivilppi Suomessa

Kirjoittanut Johan Bäckman Olen viime vuosina seurannut eri maiden vaaleja virallisena vaalitarkkailijana ja siitä näkökulmasta esitän käsitykseni Suomen vaalien rehellisyydestä. Oman kokemukseni mukaan esimerkiksi Venäjällä — johon kohdistuu paljon erilaisia vaalivilppisyytöksiä — vaalitarkkailu on tätä taustaa vasten järjestetty hyvin perusteellisesti: Lue lisää …

Demokratian peruskirja

Tämä peruskirja on syntynyt pahoista sairauksista: mahdollisuuksien puutteesta, massatyöttömyydestä, leikkauksista sosiaalitukiin ja -oikeuksiin, häädöistä, poliittisesta ja taloudellisesta korruptiosta, julkisten palveluiden alasajosta. Se muotoiltiin vastalauseena yhteiskunnan enemmistön luottamuspulaan poliittisen systeemin lupauksista, joka on vailla legitimiteettiä ja kyvytön kuuntelemaan. Kaksipuoluejärjestelmä, laajalle levinnyt Lue lisää …