Uusi Talous

Tämä sivusto on syntynyt eräiden nimimerkkien keskustelujen pohjalta Kauppalehden keskustelupalstalla.

Otettuani yhteyttä nimimerkkeihin, olen saanut luvan julkaista heidän tekstejään tällä sivustolla. Monet teksteistä ovat yksinkertaisesti suomennoksia muista teksteistä, mutta tämän sivuston ideana on lähinnä koota kaikki uuden talouden (mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan) eri muotojen kuvaukset yhden sivuston alle.

Uuden talouden käsite on vanha. Jo siitä lähtien kun klassinen liberalismi alkoi havaita kritiikkiä, ja kun senaikaisen talouden oikea olomuoto havaittiin olevan todella kaukana kirjoissa teoretisoidusta, on alettu 1900-luvun puolella puhua uudesta taloudesta. Käsitteen merkitykset saattavat ehkä erota rankastikin siitä mistä tällä sivulla puhutaan, mutta päätarkoituksena tällä sivustolla on haastaa kirjoissa ja kouluissa opetettu kapitalistisen markkinatalousjärjestelmän premissit, sillä monet niistä eivät todellisessa elämässä pidä muutenkaan paikkaansa.

Digitalisaation mukanaantuomat uudet toimintamallit ovat muuttaneet taloutta globaalissa mittakaavassa. Ketterät tuotantomallit, lean, agile, peer-to-peer, open source, bitcoin, kaikki nämä käsitteet ovat syntyneet jossain digitaalisen maailman syvimmissä syövereissä, hakkerien mielissä. Nämä käsitteet ovat yleistettävissä kuitenkin erilaisiksi talousmalleiksi, koska ne ovat tuotantomalleja joilla digitaalista aineetonta pääomaa on tuotettu ja kapitalisoitu oikean talouden avulla tuottavaksi liiketoiminnaksi.

Valtavirran taloustiede pakottaa talouskasvua kasvattamalla kulutusta ja liikevoittoa, huolimatta siitä mitä haittaa tästä aiheutuu ihmisille ja luonnolle. Rajallisella planeetalla tämä kestämätön lähestymistapa uhkaa sen omaa resurssipohjaa romahdukseen asti, samalla kun vauraus ja valta keskittyy yhä harvempien käsiin.

Perinteisen talouden tuhotessa itsensä, uusi talous on nousussa joka keskittyy