Yhteisen arvon luominen

Kapitalistinen järjestelmä on hyökkäyksen kohteena. Viime vuosina liiketoiminta on kasvavassa määrin nähty suurena sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten ongelmien aiheuttajana. Yritykset yhä laajemmalti nähdään vaurastuvan laajemman yhteisön kustannuksella.

Mikä vielä pahempaa, mitä enemmän bisnesmaailma on alkanut omaksua yritysvastuun ideologiaa, sitä enemmän sitä on syytetty yhteiskunnan ongelmista. Bisnesmaailman legitimiteetti on tippunut tasoille jollaista ei olla nähty lähihistoriassa. Pienentynyt luottamus liiketoimintaan johtaa poliittisten johtajien tekemään päätöksiä, jotka uhkaavat kilpailua ja leikkaavat talouskasvua. Bisnes on noidankehässä.

Iso osa ongelmaa on itse yrityksissä, jotka pysyvät loukussa vanhanmallisessa arvonluonnin katsantokannassa joka on viime vuosikymmeninä ilmaantunut. Ne jatkavat kapeakatseista näkemystä arvosta, optimoivat lyhytaikaista finansiaalista tehokkuuttaan kuplassa, samalla kun niiltä jää välistä suurin osa asiakkaiden tarpeista ja laajemmat vaikutukset jotka määrittävät pitkäaikaisen menestyksen. Miten muuten yritykset voisivat katsoa läpi sormien asiakkaidensa hyvinvointia, liiketoiminnalle tärkeiden luonnonvarojen ehtymistä, avaintoimittajien elinkelpoisuutta tai niiden yhteisöjen taloudellista ahdinkoa jossa ne tuottavat tuotteita ja palveluita? Miten muuten yritykset voisivat ajatella että vain siirtämällä toiminnot toiseen sijaintiin jossa palkkataso on alempi saadaan aikaan kestävä ”ratkaisu” kilpailuongelmiin? Hallitukset ja siviiliyhteiskunta ovat pahentaneet ongelmaa yrittämällä korjata sosiaalisia heikkouksia liiketoiminnan kustannuksella. Oletettu valinta taloudellisen tehokkuuden ja sosiaalisen edistyksen välillä on institutionalisoitu vuosikymmenten poliittisina päätöksinä.

Yritysten täytyy ottaa vetovastuu ja tuoda liiketoiminta ja yhteiskunta takaisin yhteen. Sofistikoitunut liiketoiminta ja intellektuaalit johtajat saavat tunnustusta, ja lupaavat elementit uusista malleista jäävät ”sosiaalisen vastuun” ajattelumallien jalkoihin, jossa yhteiskunnalliset ongelmat ovat jossain laitamilla eivätkä ytimessä.

Ratkaisu on jaetun arvon periaatteessa, joka pitää sisällään taloudellisen arvon luomista tavalla, joka luo arvoa myös yhteiskunnalle ottamalla huomioon sen tarpeet ja haasteet. Liiketoiminnan tulee yhdistää uudelleen yritysten menestys sosiaalisen edistyksen kanssa. Jaettu arvo ei ole sosiaalista vastuuta, filantropiaa tai edes kestävää kehitystä, vaan uusi tapa saavuttaa taloudellinen menestys. Se ei ole marginaalissa siinä mitä yritykset tekevät, vaan kaiken keskipisteessä. Me uskomme, että tämä voi olla seuraava suuri muutosvoima liiketoiminta-ajattelussa.

Korporaation olemassaolon tarkoitus täytyy määritellä uudelleen luomalla yhteistä arvoa, ei vain pelkkää liikevoittoa. Tämä on seuraavan innovaation ja tuottavuuden kasvun aallon veturi globaalissa taloudessa. Se muuttaa myös käpitalismin ja sen suhteet yhteiskuntaan. Ehkä kaikkein tärkeimpänä, jaetun arvon tuottamisen oppiminen on paras mahdollisuus legitimoida liiketoiminta jälleen uudestaan.

 

Lähde: Harward Business Review

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.