Great Reset: Viimeinen hyökkäys elävää planeettaa vastaan

Kirjoittaja: Cory Morningstar Tekoäly, Automaatio & Kybersodankäynti Global Inclusive Growth Summitissa lokakuun 21. 2019 ilmoitettu Imperative 21:n RESET-kampanja käynnistettiin julkisesti syyskuun 13. päivänä 2020. The Business Roundtablen kulissikampanjan kuusi perustajakoalition kumppania ovat The B Team, JUST Capital, B Lab, Chief Lue lisää …

Romahdustalouden eri lajit

Mikä on romahdus? Globaali rahoitusjärjestelmä on sekasotku. Energiahuippu on näkyvillä. Kasvu kehittyneissä talouksissa on hidastunut nollaan. Valtiot ovat kykenemättömiä mihinkään. Tuloerot ovat kasvussa. Koulutus ja terveydenhuolto ovat ikuisessa pulmatilanteessa. Mikään ei tunnu turvalliselta ja tuhon äänet kuuluvat yhä kovempina yhteiskunnassa. Lue lisää …

Suuri unohdus: Et varmaan ole kuullut siitä, mutta tiedät miten se vaikuttaa elämääsi

Tämä artikkeli tiivistää Daniel Quinnin ideat, joista ensi kerran kuultiin The Story of B:ssa, joka oli Ishmael:n jatko-osa.  Pidempi, alkuperäinen essee on luettavissa täällä, ja se on erittäin suositeltavaa lukemista, erityisesti jos et ole samaa mieltä alla olevan tiivistelmän kanssa. Lue lisää …

Systeemiteorian ydinajatukset löytyvät Luonnon paradigmasta

“Ihmiset normaalisti rajaavat todellisuuden osioihin, ja niin he eivät kykene näkemään kaikkien ilmiöiden riippuvuutta toisistaan. Yhden näkeminen kaikessa ja kaiken yhdessä on läpimurto suuresta esteestä, joka rajoittaa havaintokykyämme todellisuudesta.” ~Thich Nhat Hanh   Systeemiteorian ydinideat Tämä on toinen osa esseestä, joka Lue lisää …

John McMurtry ja Value-of-Life -periaate

  Ympäri maailmaa kasvaa tietoisuus siitä, että nykyiset sosioekonomiset rakenteet tuhoavat elämän ja planeetan yhä kiihtyvällä tahdilla. Samaan aikaan on yleinen hämmennys metodologiasta ja filosofis-ekonomis-poliittisesta viitekehyksestä jota käyttää tämän tuhon peruuttamiseksi. Huolimatta siitä, että nykyiset poliittiset, juridiset ja yhteiskunnalliset palvelut Lue lisää …

Zeitgeist Addendum

ZEITGEIST: ADDENDUM – Transkriptio – Osa 1: “Vanhat vetoomukset rotuun, seksuaaliseen ja uskonnolliseen sovinismiin, raivokkaaseen nationalistiseen tunteen paloon alkavat muuttua toimimattomiksi.” ”…se kuka minä olen ja olenko minä hyvä tai huono, tai saavutanko jotain tai ei, kaikki tuo on opittua.” Lue lisää …