Yhteisvaurauteen perustuva vertaistuotanto

= Vertaistuotanto joka perustuu yhteisvaurauteen ja joka luo uutta yhteisvaurautta tai ylläpitää ja hoivaa olemassaolevaa. [1]

Katso myös Vertaistuotanto

Kuvaus

1. Wikipediasta [Commons-based peer production]:

”Yhteisvaurauteen perustuva vertaistuotanto on Harvard Law Schoolin professorin Yochai Benklerin käyttöön ottama termi kuvaamaan uutta taloudellisen tuotannon mallia, jossa suurten ihmisjoukkojen luova energia ohjataan (Internetin avulla) isoihin, merkityksellisiin projekteihin, yleensä ilman perinteistä hierarkista organisaatiota tai rahallista korvausta. Hän vertaa yhteisvaurauteen perustuvaa vertaistuotantoa yrityksen tuotantoon (jossa keskitetyt päätösprosessit päättävät mitä täytyy tehdä ja kuka tekee) ja markkinoihin perustuvaan tuotantoon (eri hintojen leimaaminen eri työpaikkoihin palvelee houkuttimena kenelle tahansa työstä kiinnostuneelle).”

Termiä ensimmäisenä käytettiin Benklerin uraauurtavassa julkaisussa Coase’s Penguin. Hänen vuoden 2006 kirjansa, The Wealth of Networks laajentaa huomattavasti näitä ideoita.

Ihmiset osallistuvat vertaistuotantoyhteisöihin monista sisäisistä ja omaa etua ajavista syistä… periaatteessa ihmiset jotka osallistuvat vertaistuotantoyhteisöihin rakastavat sitä. He ovat intohimoisia osaamisalastaan ja juhlivat luodessaan jotain uutta ja parempaa. .”

Toinen määritelmä tulee Free Software Magazinen Aaron Krownelta:

– ”viittaa mihin tahansa koordinoituun, (pääosin) internetpohjaiseen pyrkimykseen jossa vapaaehtoiset tekevät projektin komponentit, ja on olemassa jonkinlainen prosessi jolla ne yhdistetään yhtenäisen intellektuaalisen teoksen aikaansaamiseksi. CBPP kattaa monentyyppistä tietotyötä, ohjelmistoista kvantitatiivisen datan kirjastoihin, ihmisluettaviin dokumentteihin (manuaalit, kirjat, tietosanakirjat, arvostelut, blogit, kausijulkaisut ja muuta)”.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Commons-based_peer_production)

Lähde: Krowne, Aaron (March 1, 2005). ”The FUD based encyclopedia: Dismantling the Fear, Uncertainty and Doubt aimed at Wikipedia and other free knowledge sources”. Free Software Magazine. [2]

2. Yochai Benkler:
Termi ”yhteisvaurauteen perustuva” on tarkoitettu alleviivaamaan sitä, että mikä on ominaista osuuskunnille joita kuvaan tässä kappaleessa on, että ne eivät ole rakennettu omaisuudelle tyypilliselle asymmetriselle poissulkemiselle. Pikemminkin panokset ja tuotokset prosessista jaetaan, vapaasti tai ehdollisesti, institutionaalisessa muodossa joka jättää ne yhtäläisesti tarjolle kaikkien käytettäväksi kun he valitsevat oman harkintansa mukaan. (Benkler, 2005:62)

3.

”Ero yhteisvaurauteen perustuvan vertaistuotannon ja pelkän vertaistuotannon välillä on yhteisomistus tai yhteisön rooli resurssien ja alustan ohjauksessa.

Tuotantoväline joka on avoin (pääsy osallistumaan mukaan), läpinäkyvä (pääsy informaatioon), hajautettu (resurssiallokaatio) ja horisontaalinen (autonomia), ja siinä on mukana monia toimijoita jotka käyttävät P2P-viestintää (esim. internetiä) koordinointiiin. Nämä toimijat ovat sekä itsenäisiä että toisistaan riippuvaisia. He voivat vapaasti jakaa materiaalisia resursseja ja alustan (infrastruktuuri), niiden tiedon, ja tehdä yhdessä työtä ratkaisujen tarjoamiseksi ongelmiin.” (http://valuenetwork.referata.com/wiki/Commons-based_peer_production)

Syventävä osio

Mathieu O’Neill:

”Kuten päätekstissä on selitetty, näiden tuotantoprosessien syötteiden ja ulostulojen pitäminen samana asiana ei ole täysin oikein, sillä monissa tapauksissa — ellei lähes kaikissa — yhteisvaurauteen perustuvan vertaistuotannon syötteet eivät ole ”yhteisvaurauteen perustuvia”. Kuten Benkler osoittaa, vertaistuotanto esittää vain yhtä vaihtoehtoa.

Termi ”vertaistuotanto” luonnehtii yhteisvautauteen perustuvien tuotantokäytänteiden alijoukkoa. Se viittaa tuotantojärjestelmiin jotka riippuvat yksilöllisistä toimista jotka ovat itse valittuja ja hajautettuja, sen sijaan että ne määrättäisiin hierarkisesti. (Benkler, 2005:74)

Lisäksi Benkler nimeää kaksi ominaisuutta, jotka liittyvät yhteisvaurauteen perustuvaan vertaistuotannon järjestelyyn, jotka ovat mainittu: “Modulaarisuus” ja “Granulaarisuus”.

“Modulaarisuus” on projektin ominaisuus joka kuvaa sitä laajuutta miten se voidaan hajottaa pienemmiksi komponenteiksi, tai moduuleiksi, jotka voidaan itsenäisesti tuottaa ennen kuin ne kasataan kokonaisuudeksi. Jos moduulit ovat itsenäisiä, yksittäiset tekijät voivat valita mitä ja miten ottavat osaa riippumatta toisistaaan. Tämä maksimoi heidän autonomiansa ja joustavuutensa määritellä heidän mukanaolonsa projektissa sekä sen luonne, laajuus että ajoitus.

“Granulaarisuus” viittaa moduulien kokoon, perustuen siihen määrään aikaa ja vaivaa joka yksilön täytyy investoida niiden tuottamiseen. Viisi minuuttia joka kuluu kommentin moderoimiseen Slashdotissa tai moderaattorin metamoderoimiseen on paljon hienojakoisempaa kuin tunnit jotka vaaditaan open source -projektin bugin korjaukseen. (Benkler, 2005: 100-101)

Nämä kaksi ominaisuutta ovat epäilemättä erittäin tärkeitä yhteistuotannon ymmärtämisessä. Kuitenkin meidän tulee painottaa sitä että ne eivät tule esiin puhtaasti organisationaalisista piirteistä, vaan suurelta osin internetin ja digitaalisen informaation potentiaalista.” (http://cspp.oekonux.org/scientific-committee/latest-submissions/regular-issue-p2p-theory/Collaborative%20production.pdf/at_download/file)

Lisätietoja

  1. Wealth of Networks – Yochai Benklerin vuoden 2006 kirja yhteisvaurauteen perustuvasta vertaistuotannosta.

Aiheeseen liittyviä määritelmiä:

  1. Eric Raymondin Basaarimalli
  2. Mode of Production of Intellectual Commons, Vercelli

Katso myös:

  1. Fyysisten tuotteiden yhteisvaurausperustainen vertaistuotanto
  2. Koulutus ja yhteisvaurauteen perustuva vertaistuotanto

 


 

Yhteisvaurauteen perustuva vertaistuotanto (Commons-based peer production, CBPP) on uusi ja jatkuvasti tärkeämpi yhteiskunnallisen innovaation malli joka perustuu kansalaisten yhteistuotantoon Internetin kautta. Tämä projekti vaalii CBPP-ilmiötä tarjoamalla teknososiaalisen ohjelmistoalustan joka on erityisesti suunniteltu helpottamaan resilienttejä ja kestäviä CBPP-yhteisöjä.

Osana P2Pvalue.eu-projektia me toimeksiannoimme tämän lyhytelokuvan Shoestring Videosille Commons Based Peer Production to the wilder public. Now that P2Pvalue is over, we are glad to share it again with our blog readership.


The P2P Value Project – Promoting the Tech Commons from Shoestring Videos on Vimeo.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.