Vertaisraha ratkaisuna yhtäkkiseen systeemin pysähtymiseen

Badalian L., Krivorotov V., “Technological shift and the rise of a new finance system: the market-pendulum model”, European Journal of Economic and Social Systems, Vol. 21, No. 2, 2008, p. 231-264.

Tämä essee on päivitys tutkimukseen ja teoriaan pitkistä kehityskaarista, jota on työstänyt Schumpeter ja Kondratieff, sekä viimeaikaisempana Carlota Perez kirjassaan Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages.

Lyhyesti, kapitalistinen kehitys elää pitkissä 50-60 vuotta kestävissä sykleissä. Ensimmäisessä dynaamisessa vaiheessa useat teknologiset innovaatiot yhdessä sovitetaan yhteen tärkeisiin rahoituksellisiin innovaatioihin, jotka tarjoavat tarvittavat investointikeinot jotta innovaatio tulisi mahdolliseksi (suom. huom. innovaatio on mahdollista ilman rahoitusta). Mutta toisessa vaiheessa, finansialisaation aiheuttama poikkeama johtaa kasvun leikkaantumiseen, joka väistämättä johtaa yhtäkkiseen systeemin pysähtymiseen, eli kriisiin jota käymme tällä hetkellä läpi.

Jotta saataisiin aikaan uusi aalto, tarvitaan uusi sarja teknologisia innovaatioita, joiden tulee vastata uuteen rahoitusjärjestelmään.

Tässä on kriittinen kappale:

”Kirjoittajat määrittelevät markkinatasapainon periodiksi jolloin markkina toimii täydellä kapasiteetilla, ja näyttävät että tämä kestää vain muutaman vuosikymmenen heilurin keskivaiheilla. Kun kysyntä-tarjonta -epätasapainot pikkuhiljaa pahenevat, tapahtuu yhtäkkinen Systeeminen Stoppi (3S), eli perustavaa laatua oleva markkinoiden vika, jossa on skenaarioita jotka vaihtelevat 1980-luvun stagflaatiosta 1930-luvun suureen lamaan, ja samanlaisiin dramaattisiin tapahtumiin menneinä ja nykyisinä aikoina. Nämä erilaiset tilanteet yhdisti yksinkertainen seikka — puhtaan markkinasuuntautuneet voimat eivät osanneet ratkaista niitä yksin, lähtien pitkistä taantumista, tai vielä pahempaa, vallankumouksista ja sodista. Radikaalisti uuden teknologian käyttöönotto, joka kykenee palauttamaan kasvun 3S:n jälkeen, riippuu uuden Akkumulaatiomoottorin löytämisestä. Badalianin ja Krivorotovin markkinaheiluri näyttää, että suuret historialliset muutokset teknologiassa ja talouskehityksessä aiheutuivat kesytettävien alueiden loppumisesta ja sen kyvyttömyydestä ruokkia globalisoituvan maailman kasvava ihmismäärä. Tarve suuremmalle määrälle tarvikkeita puski eteenpäin entisten kaatopaikkojen uudelleenkäytön, kehittämällä radikaaleja teknologioita joilla kasvattaa tuotantoa. Skaalatehokkuuksien tarve sitten käänsi tilanteen kysynnän aiheuttamaksi pulaksi. Tässä lähestymismallissa rahoitusjärjestelmällä on ratkaiseva rooli. Historiallisesti ankarissa oloissa eläminen vaati suuria investointeja, joiden tuotto oli epävarmaa. Kirjoittajat näyttävät, että vuoden 2008 kriisi saattaa viitata USA:n tyylisen rahoitusjärjestelmän ylärajaan, joka on venytetty äärimmilleen pelkästään globalisoituvan maailman koon takia. Tämä tekee 3S:sta valtavan suuren samalla kun se vaatii uusia rahoituksen muotoja, paljon tehokkaampia keräämään varoja ja motivoimaan ihmisiä.”

 

Mutta mistä tällainen uusi rahoitusjärjestelmä tulee?

Kirjoittajien vastaukset ovat yllätäviä, ja luovat juotoksen P2P Foundationin tutkimustyöhön rahasysteemin muuntamisesta ja vertaisvaluuttavaihtoehdoista.

Fumagalli ei tarjoa yksityiskohtaisia vaihtoehtoja mutta lainaa Badaliania ja Krivorotovia loppuosassa:

”Yllättävää kyllä, nämä rahoitusmekanismit aikaisimmassa muodossaan, saattavat olla jo tarjolla, ja ne kertovat vanhojen yhteisöllisten tapojen uudelleennoususta. Niiden monimuotoisuus peilaa paikallisten geo-ilmastollisten olosuhteiden variaatiota, mm. valtiolliset finanssisijoittajat, yhteisöjä auttavat ryhmät, ruohonjuuritason organisaatiot, itseorganisoituvat virtuaaliset kauppapaikat internetissä ja muut yhteisvaurauden itseorganisoituvat muodot.”

Kirjoittajat tekevät analyyttisen kvanttihypyn:

uusia rahoitusinnovaatioita ei nähdä pelkästään puolustustoimina romahdusta vastaan, joita paikallisyhteisöt ja lähipiiri ottavat käyttöön jotta heistä tulisi kestävämpiä, vaan he todella näkevät sen tärkeänä askeleena poliittisen talouden radikaalin reformaation suuntaan, ehdottomana edellytyksenä uudelle pitkälle kehitysaallolle.

 

Lähde: P2P Foundation

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.