Huomioita 5G:stä

Syyt vastustaa 5G-verkkoa ovat monet, ja niitä usein varjostaa valloillaan oleva (ja absoluuttisen legitiimi) huoli äärimmäisen vahingollisesta teknologiasta, joka ottaa haltuun kehot ja tilat vakavilla seuraamuksilla terveyden ja ympäristön saastumisen kannalta. Mutta kun puhutaan 5G:stä, me emme voi pitää sitä ainoastaan pelkkänä 4G:n päivityksenä, eli nopeampana tapana välittää informaatiota. Kun me puhumme 5G:stä, me emme voi pitää sitä “pelkästään” taas yhtenä myrkkynä, ja vastustaa sitä ainoastaan terveyden, hyvinvoinnin tai ympäristön suojelun argumentein. 5G-verkko on ennen kaikkea tarpeellinen infrastruktuuri eri alan toimijoille. Johtajille kasvattaa liikevoittoaan työntekijöiden selkänahasta; Valtiolle kasvattaa sosiaalista kontrolliaan kansallisten rajojen sisällä, ja paremmin vehkeillä sotilasoperaatioita eri rintamilla.

Tarkastellaampa näitä aspekteja…

Alunerin julkaissut Round Robin. Käännös: Act for Freedom Now!

 

Jälleen yksi infrastruktuuri kapitalistien hyödyksi

5G-verkko mahdollistaa useamman samanaikaisen yhteyden ja datan välityksen nollaviiveellä. Nämä ominaisuudet ovat perustavanlaatuisia tekoälyä käyttävän teknologian suuren skaalan leviämiselle. Kuten me tiedämme, keinoälystä on tulossa osa tuotantoprosessia, joka korvaa ihmistyövoiman (tai ainakin yrittää).

Näin työläisestä tulee enemmän ja enemmän riippuvainen mekanismista, josta hänellä usein ei ole mitään tietoa miten se toimii, enemmän ja enemmän vieraantunut, enemmän ja enemmän ylhäältä saneltujen työrytmien alistama. Heidän autonomiansa voi ainoastaan vähentyä. He eivät enää ole päähenkilöitä vaan sellaisena toimii koneen näyttöpääte, mikäli se ei ota heitä valtaansa, mikä johtuu siitä, että se on jo potkinut heidät pois tuotantoprosessista ja ottanut heidän paikkansa. 5G-verkko vastaa enemmän kapitalistien tarpeisiin kuin tavallisen käyttäjän tarpeisiin (vaikka meidän halutaankin uskovan toisin). Itse asiassa Industry 4.0 -malli näkee teollisuuslaitokset (tuotanto, jälkituotanto ja energiantuotanto) hyötyjinä niistä palveluista, joita tuotetaan uuden langattoman verkon päälle.

Esimerkkinä toimii Livornossa käynnissä oleva kokeilu. Tämä aloite on osa laajempaa eurooppalaista projektia “Corealis, tulevaisuuden satama”, joka myöskin vaikuttaa Valencian, Piraeuksen ja Antwerpenin satamiin osana Horizon 2020 -ohjelmaa. Kokeilu on alkanut osana Italian 5G-ohjelmaa, Ericssonin ja TIM:n vuonna 2016 luomalla alustalla, ja siihen kuuluu teollisuudenaloja, yliopistoja ja julkisen puolen instituutioita, jotka kehittävät käyttökohteita viidennen sukupolven mobiiliteknologioille. Ohjelma perustuu innovatiivisten teknologioiden kuten IoT, data-analytiikan ja liikenteenohjausjärjestelmien käyttöön. Kehittynyt videovalvontajärjestelmä ja kriisinhallintajärjestelmä biometrisella tunnistuksella identifioi sataman henkilöstön ja matkustajat, vedenpitävällä laitteistolla varustetut poijut valvovat ympäristöä satama-alueella, nosturit ovat etäkäytettäviä, järjestelmiä löytyy logististen operaatioiden reaaliaikaiseen käyttöön ja massiiviseen informaationvaihdantaan eri infrastruktuurien välillä. Ja paljon muuta: lastin lastaus ja purku, alueen logististen järjestelmien etäkäyttö, kameroiden liittäminen infrastruktuurin valvontaan ja käyttöön. Nämä ovat vain muutamia innovaatioita, joita on otettu käyttöön 5G-verkon myötä. Verkko varmistaa maksiminopeuden ja esittää ideaalista alustaa standardoidulle kommunikaatiolle ilman häiriöitä, koska se ei tee eroa alusten, ihmisten ja sensorien välillä, ne ovat kaikki kiinni samassa teknologiassa. Tavoite on mullistaa kuljetuslogistiikka ratkaisuilla, jotka mahdollistavat saumattoman toiminnan. Satamissa, joissa tämä kokeilu on käytössä nämä ovat todellisia tapaustutkimuksia ja hyödyksi muille satamille, käyttivätpä ne sitten Corealis-alustaa tai ei.

Me olemme varmoja yhdestä asiasta: tämän infrastruktuurin käyttöönottom ahdollistaa tuotantokontekstien optimoida ajoituksen, ja siten pakottaa yhä vain kestämättömämpiä rytmejä ja työtaakkoja. Se tulee mahdollistamaan myös työntekijän mikromanageroinnin pitkin päivää. Heidän liikkeensä ja ajoituksensa voidaan jäljittää kaikkina hetkinä. Lisäksi 5G on tukialusta, joka edistää prosessin automatisointia, mikä ajan myötä tulee johtamaan tuhansien työpaikkojen menettämiseen. KAikki tämä pakotetaan ympäristön kestävyyden ja työntekijän turvallisuuden nimissä. Mutta me hyvin tiedämme, että ainoaa kapitalistien intressiä, liikevoittoa, tavoitellaan sen itsensä takia eikä koskaan yhteiskunnallisen hyvän tai tavoitteiden kuten työntekijän turvallisuuden tai ympäristön terveyden nimissä.

Valtion intressit: yhteiskunnan kontrolli ja sota

Toinen aspekti, jota tässä tarkastellaan puhuttaessa 5G-verkosta, on sen vaikutus kansalaisten kontrollointiin. 5G-verkko on itse asiassa vaadittu infrastruktuuri Älykaupunkien kehittämiselle: älykkäiden kaupunkien, joissa IoT:n ansiosta esineet kommunikoivat ja ovat yhteydessä toinen toistensa kanssa reaaliaikaisesti. Kaikki tämä haittaa kansalaisen autonomiaa (joka jo nyt on erittäin rajoittnunutta), sillä he ovat sekä enemmän ja enemmän riippuvaisia laitteista omien rutiiniensa hoitamisessa että ovat niiden kontrolloimia. Ranskassa, huolimatta kansan vastustuksesta, yritykset ovat onnistuneet asentamaan Linky-älymittareita koteihin, jotka kykenevät sekä valvomaan käyttöä että keräämään infoa asukkaiden käytöstavoista, asenteista ja liikkeistä.

Sen lisäksi, että tunkeudutaan kodin sisälle ja rikotaan kotirauhaa, kontrolli on selvästikin myös ottamassa tilaa haltuun urbaaneissa ulkotiloissa: kamerat biometrisellä kasvontunnistusteknologialla ovat jo käytössä lentokentillä Rooman Fiumicinossa, Milanon Linatessa ja Malpensassa. Dronet kontrolloivat urbaaneja alueita, miljardit lähettimet, esineet, sensorit, mikrosolut ja tuhannet uudet satelliitit lakkaamatta syöttävät informaatiota avaruuteen.

Esimerkiksi Genevassa Porto Anticon sisäänkäyntejä monitoroidaan viidellä huippulouokan kameralla, jotka Leonardo on ostanut markkinoilta, mitkä mahdollistavat sisäänkäynnin hallinnan ja ”anomalioiden” tarkkailun. Kiitos 5G:n nopeuden ja toimintakyvyn, korkearesoluutioiset videokuvat liikkuvat reaaliajassa kameroista ja sensoreista datakeskukseen, jossa keinoälyyn perustuvat videoanalyysialgoritmit tekevät mahdolliseksi laskea ihmismääriä, joita Porto Anticon ‘virtuaalisessa’ piirissä liikkuu, ihmismassojen tiheyksiä tietyillä alueilla ja perspektiivissä, sekä identifioida vaarallisia tai anomaalisia tilanteita ja käyttäytymistä.

Älykaupunki on tasan tarkkaan sosiaalisen engineeringin projekti. Tässä puhutaan rikkaiden linnakekaupungeista, joissa köyhät ja epähaluttavat saavat turpaansa matalan intensiteetin sodankäynnistä, joka ei salli heille yhtään tilaa ghettoalueiden ulkopuolella. Missä elämä redusoituu tuottamiseksi ja kuluttamiseksi. Missä sosiaalisuutta koetaan laitteiden avulla. Missä mahdollisuudet avata konfliktitiloja ovat koko ajan harvinaisempia juuri siksi, että niitä haittaa arkkitehtoninen järjestely, joka näkee ja kuulee kaiken.

Viimeisenä muttei vähäisimpänä 5G:n sovellutukset sodankäynnissä

Kuten monet sen siskoista, tämä teknologia on itse asiassa syntynyt sodankäynnin kontekstissa. Sen kaltaisia aaltoja (millimetri- ja mikroaaltoja), joita verkko käyttää, käytetään myös paikantamaan vihollisia (tutkat yms.) sen lisäksi, että sitä käytetään ihan oikeissa aseissa (Active Denial System). Armeijan asiantuntijat uskovat, että 5G on keskeisessä roolissa hyperääniaseissa, eli ohjuksissa (mm. ydinkärjissä), jotka matkaavat Mach 5 -vauhtia nopeammin (5 kertaa äänennopeus, eli 1.6 kilometria sekunnissa). Nämä aseet lentävät erittäin kovaa ja arvaamattomia ratoja, ja ne helposti voivat karistaa kannoiltaan ohjuspuolustusjärjestelmät. Niiden ohjaamiseen tarvitsee kerätä, analysoida ja välittää suuria määriä dataa erittäin lyhyessä ajassa. Samanlainen tarve on kun aktivoidaan puolustusjärjestelmät hyökkäyksen tapauksessa samanlaisilla aseilla. Koska kyseessä ei ole inhimillinen päätöksentekoaika, ainoa mahdollisuus on luottaa 5G-automaattijärjestelmään. Tämä teknologia on myös keskeisessä roolissa taistelukenttien verkoissa. Itse asiassa se mahdollistaa armeijan yksiköiden välittää informaatiota käynnissä olevista operaatioista ja sotilasosastoista reaaliajassa. Todellinen 5G:n potentiaali tulee olemaan sen vaikutus sodankäynnin verkkoihin. Tähän kuuluu järjestelmien määrän kasvattaminen, halvemmat järjestelmät, enemmän toisiinsa kytketyt ja resilientit, jotka kykenevät operoimaan nopeasti kehittyvissä taisteluskenaarioissa. 5G kasvattaa tappajadronejen ja sotarobottien tappavuutta ja mahdollistaa niiden identifioida, seurata ja hyökätä tarkasti henkilöiden kimppuun kasvojentunnistuksella ja muiden piirteiden tunnistamisella. Viidennen sukupolven verkko tulee myös olemaan äärimmäisen tärkeässä asemassa tiedustelupalveluille ja erikoisjoukoille, koska se mahdollistaa tehokkaammat kontrolli- ja vakoilujärjestelmät kuin ne, jotka tällä hetkellä on käytössä. Millimetriaallot (erittäin korkeataajuuksinen spektri lyhyellä aallonpituudella) on myös täydellinen sotilastukikohtien ja älykomentokeskusten käyttöön. Itse asiassa nämä rakenteet vaativat vahvoja signaaleja, mutta sellaisia jotka eivät leviä liian kauas niin ettei vihollinen voi niitä siepata.

Johtopäätökset

Regiimin propaganda esittää 5G-verkon kaikkien mahdollisuutena. On tärkeää julkisesti arvostella ankarasti tämän teknologian todellisia sovellutuksia, teknologian joka on todella kaukana tavallisen kansalaisen ja yhteiskunnan tarpeista. Ihmisiä kuolee joka päivä työpaikoillaan johtuen puutteellisista turvallisuusolosuhteista, terveyden ollessa luksusta ja ne, joille se on liian kallista, kuolevat syöpään odottaessaan konsultaatiota.

Sillat romahtavat ja vastuussaolijat nukkuvat ruususen unta, koska heidän liikevoittonsa ovat turvassa. Turvapaikanhakijat hukkuvat mereen ja jos he ovat tarpeeksi onnekkaita, että pääsevät maalle, heidät lukitaan valtion keskitysleireille (vastaanottokeskus), jossa kaikenlaista hyväksikäyttöä tapahtuu. Afrikan ja Lähi-Idän populaatiot kuolevat länsimaisten ihmisten pommeihin.

Meillä on käsillämme yhteiskunnallinen ja ympäristön kriisi. Maailman alistetut ja hyväksikäytetyt eivät tarvitse 5G:tä. Siksi on tärkeää palauttaa valmistajalle jälleen yksi paljon kehutun edistyksen tuote. Koska 5G:n vastustaminen tarkoittaa maailman idean vastustamista. Maailman, joka elää hyväksikäytettyjen umpimähkäisestä alistamisesta muutaman kourallisen hyväksi. Maailman, joka perustuu sotaan, jota ohjailee algoritmi. Maailman, jossa laitteet voittavat ihmissuhteet. Maailman, jossa ihmissolidaarisuutta tukahdutetaan itsekkyydellä. Maailman, jossa elämä riippuu mekanismeista, jotka eivät ole kenenkään tiedossa tai joita ei voida hallita. Maailman, jossa autonomia murskataan ja jäljelle jää vain delegointi.

Pisa, tammikuussa 2020

Tämä dokuemntti on ensimmäisiä yrityksiä analyisoida 5G-verkkoa ja sen sovellutuksia ja täten se on epätäydellinen.

Livornon satamassa on projekti “Logistics of the future in Sustainable Smart Ports”, jota ajavat Ericsson, TIM, Fondazione ENI Enrico Mattei, Porto di Livorno, Consorzio nazionale interuniversitario delle comunicazioni (Cnit), Adsp Mar Tirreno Settentrionale, jonka tarkoitus on vähentää hiilidioksidipäästöjä, taaskin 5G-teknologian käytöllä.

 

Lähde:

https://enoughisenough14.org/2020/07/04/italy-provisional-notes-on-5g/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.