Commons Stack: Skaalautuvan yhteistoiminnan infrastruktuuri

Giveth ja BlockScience ovat lyöttäytyneet yhteen rakentamaan Commons Stackia, tavoitteenaan edistää Token Engineering -periaatetta ja luoda digitaalinen infrastruktuuri yhteisvaurausperustaiselle vertaistuotannolle. Tämä projekti on syntynyt tri. Michael Zarghamin tutkimuksen pohjalta koskien vaihtoehtoisia rahoitus- ja hallintamekanismeja, ja demoja ollaan rakennettu tapahtumissa kuten ETHDenver, ETHParis, ja Odyssey hackathon koko kevään 2019. Me pyrimme ratkaisemaan maailman suurimmat ongelmat jatkuvasti rahoitetuilla digitaalisilla talouksilla, jotka perustuvat yhteisötoimintaan, joilla saadaan aikaan positiivista muutosta maailmassa kyber-fyysisen yhteisvauraushallinnoinnin avulla Lue lisää siitä miksi tämä on tärkeää Givethin missiolle, ja miksi meidän mielestä ‘Antamisen tulevaisuus on yhteisvaurauden joukkorahoittamisessa’.

Tavoitteenammee on saada ihmiskunta kukoistamaan hajautetulla yhteistyöllä.

Mitä on ‘Commons’, ja miksi näin urhea väite?

Yhteisvaurautta on mikä tahansa yhteinen resurssi jota ei voida helposti säännellä tai kieltää keneltäkään, ja näin se joutuu vapaamatkustajaongelman hampaisiin. Planeettamme ilmakehä on yksi hyvä esimerkki yhteisvauraudesta: siinä on ubiikki resurssi jota on vaikea penalisoida haitallisista teoista kuten saastuttamisesta. Näin meillä on paljon ”vapaamatkustavia” korporaatioita, jotka riistävät ylimääräiset liikevoitot kestämättömillä liiketoimintamenetelmillä, jotka negatiivisesti vaikuttavat hengitysilmamme laatuun.

Ongelman ratkaisemiseksi me koordinoimme suuressa mittakaavassa ihmisten käyttäytymistä suojelemalla yhteisvaurautta markkinoiden avulla (eli valtionomistus) sekä valtion sääntelyllä, mutta kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei tunnu riittävän ihmiskunnan kiireellisimpien ongelmien ratkaisemiseksi — ilmastonmuutos, resurssien loppuminen, jne. Meidän onneksemme on nöyrä kolmas tapa näiden kahden mörön välissä, joka hyödyntää ja ehkäisee molempien haittoja: itsehallinto yhteisvaurauden isännöinnillä.

Nopea tiivistelmä siitä mitä hyötyjä ja haittoja markkinoilla, valtiolla ja yhteisvauraudella on.

Voit miettiä yhteivaurausaloitetta osuuskuntana, täysin sen jäsenten omistamana ja hallinnoimana jolla pyritään yhteistä kaikkia hyödyttävää tavoitetta kohti. Elinor Ostrom on tehnyt inspiroivaa tutkimusta yhteisvaurausaloitteisiin maailmanlaajuisesti, ja hän on identifioinut 8 sääntöä joiden perusteella kestävästi hallita yhteisvaurautta. Tämä on hyvä lähtöpiste, mutta luottamuksen skaalaaminen Dunbarin lukua suuremmaksi pysyy edelleen vaikeana ongelmana tehokkaassa yhteisvaurauden isännöinnissä. Koska jotkin Ostromin säännöt nojaavat kykyymme muistaa aiempi käytös ja luottamukseemme muihin yhteisön jäseniin, tuntuu siltä kuin nämä säännöt olisivat joutuneet vapaamatkustajan ongelman hampaisiin, kun sitä sovelletaan suurempiin ihmisjoukkoihin, ja kuin ne olisivat vähemmän tehokkaita koordinaatiomekanismeja pienyhteisöjen ulkopuolella.

Nobel-palkittu ekonomisti Elinor Ostrom kertoo miten asiat ovat.

Vaikka onkin monia hyviä esimerkkejä osuuskunnista ja yhteisvaurausaloitteista jotka tänä päivänä kukoistavat, nämä ryhmät ovat altavastaajina voittoa tavoittelevia korporaatioita vastaan johtuen puutteesta päästä käsiksi samoihin pääomamarkkinoihin. Olennaisesti Commons Stack -infrastruktuuri auttaisi yhteisvaurausaloitteita toimimaan enemmän kuin startupit, etsien jatkuvasti rahoitusta jäsenien investointien kautta, ja palkkioksi tästä he saisivat osuutensa yhteisomistuksesta ja yhteisestä päätöksenteosta kun päätetään miten yhteisiä varoja käytetään tehokkaasti yhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi.

Blockchain talouden luottamuskoneena

Uusien työkalujen kuten lohkoketju avulla me voimme parantaa olemassaolevaa työtä, ja jopa luoda uusia taloudellisia insentiivejä jotta nämä voisivat kukoistaa. Digitaalisesti laajentamalla fyysisiä yhteisvaurausaloitteita me astumme kyber-fyysisen yhteisvaurauden maailmaan — ja tässä kohtaa kaikki muuttuu kiinnostavaksi.

Vaikka lohkoketju ei ole korvaaja luottamukselle, se tekee hyvää työtä sen kanavoimiseksi ympäri verkkoa, joten meidän ei tarvitse kohdata kasvotusten jotta voisimme luottaa toisiimme. Tällä tavoin lohkoketjuteknologia voisi tarjota äärimmäisen skaalautuvuuden nykyisiin yhteisvaurausprojekteihin, joka lopulta yhdistäisi yhteisöt ympäri planeettaa työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Kryptotalouden kehittyessä (kuten Token Bonding Curvet ja TCR:t) jotka voivat tarjota jatkuvaa rahoitusta ja vaihtoehtoisia investointimalleja, me olemme uuden kestävän talousjärjestämisen rakentamisen partaalla.

Uuden digitaalisen luottamuksen ajan alku.

Lohkoketjun käyttämisen idea digitaalisen infrastruktuurin rakentamisessa yhteisvauraudelle on saamassa tuulta alleen — alla on jotain erinomaisia ideoita miten liittää tämä uusi teknologia yhteisvaurausaloitteisiin:

Mistä aloittaa rakentamaan digitaalisen yhteisvaurauden infraa?

Vaikka me voisimme mennä kaninkoloon kaikenlaisilla kestävän yhteisvauraushallinnoinnin komponenteilla, me voimme identifioida muutaman erittäin tärkeän palapelin palasen joilla aloittaa:

  1. Yhteisörahoitusvaranto on ensimmäinen askel kohti sitä että saadaan yhtään mitään aikaan missään ryhmässä. Voit pitää tätä kuin valtion kerääminä verovaroina — paitsi että saat itse äänestää siitä minne varoja käytetään.
  2. Tehokas yhteisön päätöksenteko siitä miten allokoida varat.
  3. Suora, verifiable rahojen allokointi ja läpinäkyvyys varojen käytössä.
  4. Yhteisön operaatioiden seuranta ja raportointi tehokkaan työn iteroimiseksi.

Commons Stackin esittely

Commons Stack -infrastruktuurin suunnitellut osat

Commons Stackin aikaansaannos on modulaarisen järjestelmän komponenttien referenssi-implementaatio, “yhteisvaurauden teknologiastack”. Jokainen alkukomponentti referenssiarkkitehtuurissa** ratkaisee yhden neljästä palapelin palasesta, jotka vaaditaan digitaalisen yhteisvaurauden tuottamiseen:

  1. Jatkuva rahoitusmekanismi: Laajennettu Sidontakäyrä (Augmented Bonding Curve)
  2. Biomimeettinen yhteisön päätöksenteko: Vakaumuksellinen äänestäminen
  3. Läpinäkyvä, vastuullinen rahoituksen välittäjä & allokaatio: Giveth Dapp
  4. Yhteisvaurauden  toiminta-analytiikka: Commons Dashboard

**Huom: referenssiarkkitehtuurimme skooppi tulee riippumaan kerättyjen varojen määrästä.

Toisin sanoen, sitä mitä Commons Stackilla rakennetaan voidaan pitää yhteisvaurauden piirustuksina, kirjastona eri komponenttien sapluunoille jotka ovat käyttökelpoisia yhteisvaurauden hallinnointiin — rahoitus, päätöksenteko, vastuullisuus, analytiikka, jne. Nämä komponenttisapluunat voidaan sekoittaa ja sovittaa mihin tahansa projektiin joka pyrkii luomaan robusteja yhteisövetoisia talouksia. Me pyrimme voimaannuttamaan muita rakentamaan omat ekosysteeminsä, omilla arvoillaan, paikallisina heidän omiin konteksteihinsa ja tarpeisiinsa.

Miksi maailma tarvitsee Commons Stackia?

Commons Stackilla on kunnianhimoinen tavoite, ja sen saavuttamiseksi me integroimme vuosikymmenien verran akateemista tutkimusta monen agentin koordinaatio-ongelmiksi, käyttäytymistaloustieteeksi, graafiteoriaksi ja paljoksi muuksi oman systeemimme designiin. Ne päivät ovat mennyttä jolloin devaajalla on idea uudesta token-taloudesta ja hän alkaa koodata sitä heti kun tutkimuspaperi on kirjoitettu. Me aiomme lähestyä tämän monimutkaisen systeemin designia insinööreinä ja luoda polku robustille token-insinööritoiminnalle.

Graafiteoria on monimutkaisen systeemisuunnittelun ydinosa lohkoketjuavaruudessa.

Tuon tavoitteen saavuttamiseksi Commons Stackin keräämät varat käytetään rakentamaan referenssiarkkitehtuuria — sen neljällä komponentilla — open sourcaamalla ja rakentamalla teollisuutta simuloivia komplekseja adaptiivisia järjestelmiä, jotka tunnettu lohkoketjutiimi cadCAD on rakentanut ja testannut. Tämä tulee olemaan arvokas työkalu tulevissa projekteissa kun lohkoketjuteollisuus kypsyy kohti vakiintuneita designeja ja käytäntöjä. Commons Stackin moduulit tulevat olemaan ensimmäisiä mallinnettuja kryptotalouden komponentteja, jotka on simuloitu ja testattu cadCADissa, ja nämä tullaan myös avaamaan lähdekoodiltaan yleissapluunoiksi muille projekteille heidän omia tarkoituksiaan varten.

Käyttäen Commons Stackin moduuleita me aiomme johtaa yhteisöä toteuttamaan Token Engineering Commonsin. Me toivomme tämän luovan yhteisvaurauden toimivan kestävän yhteisön rahoitus- ja koordinaatioviitekehyksenä muuten toisistaan riippumattomille kryptotalouden projekteille ja tutkijoille, joista monet yrittävät ratkaista samoja ongelmia. Jos me voimme koordinoida monimutkaisten järjestelmien designin standardisoitujen työkalujen ja prosessien avulla, muuttuu paljon helpommaksi kokeilla moniin eri suuntiin jatkuvasti rahoitettuna avoimena organisaationa, ja kuitenkin kontribuoida meidän kaikkien tutkiman tuntemattoman kentän karttaan, hyödyttämään kaikkia mukanaolijoita.

Token Engineeringin perustamalla me otamme käyttöön uuden design-standardin jolla ehkäistään mahdollisia systeemisuunnitteluprosessin aikaisen vaiheen vikoja, mikä olisi asian laita minkä tahansa muun vakiintuneen insinöörialan tapauksessa. cadCADin avulla me voimme identifioida systeemin vikatiloja designissamme ennen kuin ensimmäistäkään riviä koodia on edes kirjoitettu. Token Engineeringin käyttö standardityökaluissa, prosesseissa ja parhaissa käytänteissä tulee laukaisemaan näiden verkostojen luotettavuuden uudelle tasolle ja vapauttamaan huikean lohkoketjuavaruuden arvon.

Miten tähän voi ottaa osaa?

Oletko Token Engineer tai hallintoekspertti joka haluaa auttaa rahoittamaan tätä yhteistyötä ja auttaa tuottamaan standardoituja työkaluja ja adatoitavia komponentteja, jotka olisivat koko lohkoketjuavaruuden voimavara? Haluatko ottaa osaa ensimmäisen laajennetun sidontakäyrän hallinnointiin ja käyttöönottoon, ja olla osa siltoja rakentavaa Token Engineering -tutkimusta?

Täytä tämä lomake ilmoittaaksesi kiinnostuksestasi olla mukana Commons Stack Associationin perustamisessa!

Commons Stack ei ole yksittäinen tiimi — me olemme kollaboratiivinen voima projektien johdon ja tutkimuksen välillä, pyrkien ratkaisemaan ihmiskunnan vastassa olevia suurimpia ongelmia. Jos haluat auttaa millään tavalla, meistä olisi varsin hienoa ottaa mukaan motivoituneita auttajia, tarinankertojia, organisaattoreita ja muutoksentekijöitä mukaan missioomme.

Tule mukaan Telegramiin tai Riotiin, ja tsekkaa myös Commons Stack GitHub.

Mitä seuraavaksi?

Lohkoketjuteknologian ja kestävän yhteisvaurauden hallinnoinnin leikkauspisteessä me olemme kokonaan uudenlaisen ihmisten välisen yhteistyön äärellä, joka voi tuottaa suuria määriä arvoa tuomalla yhteisöt yhteisten tavoitteiden ääreen. Digitaalinen infrastruktuuri, jota Commons Stackilla rakennetaan, tulee vapauttamaan uusia omaisuuseräluokkia, jotka vievät vaikuttavuusinvestoinnin aiemmin täysin kuvittelemattomiin paikkoihin, samalla kun mahdollistetaan emergentit ratkaisut maailman lokaaleihin ja globaaleihin ongelmiin.

Miten me varmistamme sen että teemme oikeat päätökset kollektiivina? Miten allokoimme rahat reilusti? Miten vältämme plutokratian näissä uusissa talousjärjestelmissä? Nämä ovat kaikki tärkeitä ongelmia, joiden ratkaisemista me jatkamme yksitellen jatkuvan Commons Stack -systeemimoduulien suunnittelulla. Onko kysyttävää? Tule juttelemaan kanssamme!

Lisää infoa luvassa piakkoin 😉


Lisää Givethistä:

Voit auttaa myös lahjoituksin: 🦄 Donate directly 🦄

BlockSciencesta lisää verkkosivuilla

 

Lähde: medium.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.