Todellinen energiaan pohjautuva kryptovaluutta

Kirjoittanut Michele Andrea Kipiel

Bitcoin: Kapitalismi 2.0

Bitcoin, tähän mennessä suosituin kryptovaluutta, suunniteltiin tarjoamaan “(…) sähköinen maksujärjestelmä joka perustuu kryptografiseen todistusaineistoon luottamuksen sijaan, mikä sallii kahden halukkaan osapuolen vaihtaa suoraan keskenään ilman että tarvitaan luotettavaa kolmatta osapuolta välikädeksi1 . Tämä näennäisen vallankumouksellinen kyky, kuitenkin, kärsii kahdesta erityisestä haittapuolesta, joilla molemmilla on juurensa varsinaisessa teknologiassa johon Bitcoin perustuu:

 • se ei ota huomioon kasvavaa energiamäärää joka tarvitaan transaktioiden varmentamiseen proof-of-work -menetelmällä
 • se tekee Bitcoinista (ja jokaisesta proof-of-work -valuutasta) puhtaan välistävetävän, syvästi kapitalistisen anti-yhteisvauraus-järjestelmän.

Nämä ongelmat ovat läheisesti toisiinsa kytkeytyneitä ja keskinäisesti vahvistavat toisiaan, kuten käy kokoajan selvemmäksi: vuonna 2013 Karl J. O’Dwyer ja David Malone arvioivat Bitcoin-verkoston energiakulutukseksi Irlannin vuotuisen energiakulutuksen samana vuonna2, kun taas uudemmat estimaatit Bitcoinin energiakulutuksesta ulottuvat käsittämättömälle 14.600 MW:n tasolle vuoteen 2020 mennessä3. Se mitä tämä tarkoittaa on, että proof-of-work -verkostot kuten Bitcoin ovat pakotettuja näyttämään vahvan sentralisaation taipumuksensa huolimatta Nakamoton väitteistä: suuremmat louhintapoolit vaativat isompaa rautaa, joka taas vaatii suurempia investointeja (eli yksityistä pääomaa), mikä näin asettaa taas vanhan kapitalistisen aristokratian valtaan.

Massiivinen energiakulutus, ulkoisvaikutuksien huomiotta jättäminen (lähinnä saasteiden) ja vahva taipumus kohti sentralisaatiota tekevät Bitcoinista vähemmän ideaalisen valinnan jos haluamme saada yhteisvauraustalouden käyntiin.

Vaihtoehtoja etsimässä

Tottakai useiden vuosien aikana olen alkanut kiinnostua yhä enemmän ja enemmän energiapohjaisista kryptovaluutoista, ja lopulta vastaan tuli SolarCoin-projekti. Vuonna 2011 alkunsa saanut SolarCoin kehitettiin puhtaana ja kestävänä vaihtoehtona Bitcoinille. Se on suunniteltu alhaalta ylös tarjoamaan toimiva valuuttamalli sekä insentivisoimaan puhtaan energian tuotantoa. Mitä enemmän luen projektista, sitä enemmän havaitsin rajoituksia ja ristiriitoja jotka tuntuivat jääneen huomiotta alkuperäisillä kehittäjillä, joista jotkut saavat SolarCoinin muistuttamaan Bitcoinia paljon enemmän kuin on tarpeellista.

Luonnollinen askel oli, minulle, alkaa ajatella uudenlaista lähestymistapaa energiapohjaisiin kryptovaluuttoihin, sellaista joka (mahdollisesti) pääsisi yli SolarCoinin vajavuuksista. Tässä on lyhyt tiivistelmä siitä mitä minulle tuli mieleen.

Proof-of-work: ohje sentralisaatiolle

” (…) SolarCoin pohjautuu kahteen proof-of-work muotoon. Yksi on perinteinen kryptografinen proof of work joka liittyy digitaalisiin valuuttoihin. Toinen proof of work on Solar Renewable Energy (SREC) -sertifikaatti joka luodaan ja on kolmannen osapuolen varmentama“.

Suunnittelin projektin proof-of-stake -algoritmin variantin ympärille tämän ongelman korjaamiseksi, jossa noodien ei tarvitse kilpailla transaktion varmentamisesta niiden valuuttareserveillä vaan antamalla panoksensa energiaverkolle yleisesti. Noodit joilla on suurin tuotanto tietyn aikavälin yli (esim. 24 tuntia) saavat varmentaa transaktionsa ensimmäisenä, sitten ne laitetaan odottamaan kunnes jokin seuraavista toteutuu:

 • aikaväli on mennyt
 • kaikki noodit verkossa ovat varmentaneet transaktion ennen aikavälin loppua

Proof-of-stake -algoritmin käyttö on tärkeintä kun halutaan purkaa proof-of-work -kryptovaluuttojen taipumus sentralisaatioon. Merkittävästi pienentämällä kompleksisuutta (ja täten energiaa) joka vaaditaan varmentamaan transaktio, proof-of-stake tekee voimakkaan ja kalliin laitteiston ostamisesta tarpeetonta, ja näin vältetään vanhan pääoman kaappaamisen ja verkon sentralisaation riski.

Pääoman hamstraamisen ehkäiseminen

“Jokainen SolarCoin esittää yhden megawatin aurinkoenergiamäärän tuottamista, ja kryptovaluuttaa voidaan käyttäää maksamaan tuotteita ja palveluja niiltä yksilöiltä ja yrityksiltä jotka sen maksuksi hyväksyvät.

Kiinteä vaihtosuhde tarkoittaa sitä, että suurin osa kolikoista menee suurimmalle noodille huolimatta verkon koosta: eniten pääomareservejä omaavat tahot kykenevät varustamaan itsensä parhaalla laitteistolla ja nappaamaan kolikoita. Lisäksi yhden megawatin vaihtosuhde tuntuu kohdistuvan suoraan teollisen kokoluokan energiatuotantoverkkoihin, joka taas kerran on siunaus kapitalistiselle aristokratialle.

Ehdotukseni korjaa tämän ottamalla käyttöön “tuotantotavoitteen“ käsitteen. Jokainen verkko automaattisesti määrittää uniikin tuotantotavoitteen tiettyjen askeleiden kautta:

 • käyttäen lähimmän naapurin menetelmää kaikki noodit verkossa ryhmitellään kymmenen ryhmiin perustuen niiden energiatuotantoon
 • jokaiselle ryhmälle lasketaan keskituotanto
 • jokaselle ryhmälle annetaan kerroin perustuen sen paikkaan rankingissa niin että matalimmalle energiaryhmälle annetaan korkein kerroin
 • lasketaan painotettu keskiarvo kaikesta tuotannosta ja tästä tulee verkon tuotantotavoite

Tässä on nopea esimerkki. Kuvittele verkko jossa on kolme noodia:

 • noodi a joka tuottaa 1KW/h
 • noodi b joka tuottaa 1.5KW/h
 • noodi c joka tuottaa 10KW/h

Kiinteiden vaihtosuhteiden senaariossa (esim. 1 coin = 1KW/h), noodi c muuttuisi nopeasti kaikkein korkeimmin ansaitsevaksi noodiksi saaden 10 coinia joka 24:s tunti.

Tuotantotavoite-skenaariossa verkon tuotantoaste dynaamisesti adaptoituisi insentivisoimaan kaikkea muuta kuin pääoman hamstraamista: käyttämällä ehdotettua menetelmää vaihtosuhteeksi tulisi 1 coin = 2,667KW/h, täten noodi c saisi vain 3,750 coinia joka 24:s tunti.

Tämän lähestymistavan tarkoitus on insentivisoida homogeenisia verkkoja ja taivutella vahvat noodit luopumaan pienten paikallisten verkkojen hyväksikäytöstä ja valtaamisesta.

Palkitse yhteistyöstä, ei kilpailusta

SolarCoinia (…) voi “ansaita” aurinkosähköä tuottamalla, sitä voi louhia (kuten muita kryptovaluuttoja), tai ostaa vaihtoehtovaluuttojen pörsseistä

Olennainen ero joka pitää tuoda esiin tässä kohtaa on, että ehdotuksessani coineja ei anneta palkaksi transaktioiden varmentamisesta vaan luonnollisesti jokaiselle noodille perustuen siihen kuinka paljon energiaa kukin jakaa tiettynä aikana (esim. 1 tuotantotavoite = 1 coin). Energia virtaa vapaasti tuottajilta verkkoon samalla kun uudet voinit tuotetaan tasaiseen tahtiin. Transaktioiden varmentamisesta palkitaan edelleen paremmalla vaihtosuhteella (esim. 1 tuotantotavoite = 1.005 coinia onnistuneen varmentamisen jälkeen).

Inflaation ehkäiseminen

SolarCoineja tulee maksimissaan olemaan kierrossa noin 98.1 miljardia

Ehdotuksellani ei ole kovia rajoitteita tuotettavien coinien määrälle. Sen sijaan se nojaa energiakulutukseen määrittääkseen jaettavien tuotantopalkkioiden määrän: tuotettujen coinien määrä laskee sovittuun minimiarvoon kun energiantuotanto ja energian kulutus pääsevät tasapainoon (esim. 1 tuotantotavoite = 1 coin – (tuotanto/kulutus) + x; jossa x on sovittu arvo, joka ehkäisee palkkioiden virran pysähtymisen kun ollaan päästy 1:1 tuotanto/kulutussuhteeseen). Tällä lähestymistavalla on kaksi etua:

 • korkeampi palkkio itsetuotantovaiheessa toimii insentiivinä kaikille niille jotka haluavat muuttua aktiivisiksi noodeiksi
 • kun verkot pääsevät tasapainoon, coinien lyönti tulee olemaan niin pientä että sen arvo pysyy luonnollisesti pienenä johtuen niukkuudesta

Johtopäätös

P2P-yhteisö tajuaa nyt hyvin, että me emme voi rakentaa desentralisoitua yhteisvaurauteen pohjautuvaa yhteiskuntaa luottamalla taloudellisiin malleihin, jotka kapitalistinen maailma on kehittänyt itselleen. Kapitalismin vuosisatojen aikana käyttöönottamien välistä vetävien ja hyväksikäyttävien käytäntöjen purkamisen tapahtuessa emme saa unohtaa valuuttaa ja tapaa jolla se on aktiivinen osa nykyistä maailman tilaa. Maailmassa jossa valuutat itsessään ovat arvottomia, StarCoin oli askel oikeaan suuntaan, kuitenkin proof-of-work -algoritmin välistä vetävän luonteen vaarantamana.

Jättiläisten harteilla seisoessani olen onnistunut ottamaan kantaa osaan rajoitteista jotka vaikuttavat nykyiseen energiapohjaisten kryptovaluuttojen sukupolveen. Vakaasti uskon ehdotettujen ratkaisujen saavan aikaan kehityksen kohti desentralisoitua, energiaan perustuvaa taloutta joka on rakentunut verkostojen verkon ympärille, jota ajaa todellinen kestävä valuutta joka ei enää nojaa välistä vetäviin käytäntäntöihin sen olemassaoloa varten.

Lähdeviitteet:

1 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Lähde:

https://blog.p2pfoundation.net/truly-decentralized-energy-based-cryptocurrency/2017/02/20

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.