Voluntaarinen verotus, eli nk. P2P-verotus

Jos valtio on informaatiostruktuuri, silloin syy siihen miksi se on ”tietojenkäsitelty” käyttämällä edustuksellista hallintoa on koska se oli tapa pakottaa jäykkää, staattista, tietokoneenkaltaista prosessointia. Valtio voi olla olemassa ilman väkivallan monopolia. Lohkoketju toteuttaa juuri tämän.

Tietokoneiden avulla on olemassa uusi tapa ajaa koodia. Entisaikaan se rajoittui ihmisaivoihin, minkä takia syntyivät kansallisvaltiot. Nick Szabo otti ensimmäisenä käyttöön termin ”älykäs sopimus” artikkelissa Formalizing and Securing Relationships on a Public Network (1997), ja hän puhuu erosta ”perinteisten lakimiesten päässä ajettujen lakisopimuksien märän koodin” ja tietokoneiden ajaman kuivan koodin välillä.

https://youtu.be/tWuN2R2DC6c

Joten kansallisvaltiot käyttävät staattista, jäykkää struktuuria jossa valtionhallintoa määrittää väkivallan monopoli, joka on tapa pakottaa tietokoneenkaltaista prosessointia. Tämä on suotuisa olosuhde kulttuurille jota usein nimitetään ”statismiksi” tai ”staattisismiksi”, lakijärjestelmän rajoitteista johtuvaksi sivutuotteeksi. [1]

Joten valtio informaatiostruktuurina prosessoidaan ihmisaivoissa koska tietokoneita ei ollut olemassa, ja tuolloin se johtui viiveestä. Nyt, viimeisen vuosikymmenen aikana, on ollut paljon kehitystä käyttäen tietokoneita konsensuksen muodostamiseen.

https://youtu.be/ygZWhQXZtl4

Uudet konsensusstruktuurit muodostavat ympäristön jossa pakotettu verotus hylätään

“Jos me käytämme teknologiaa rakentamaan läpitunkemattoman verkoston, kuinka me voisimme pakottaa veroja” – Barack Obama, SXWX 2016

Uusien konsensusstruktuurien avulla rajoitteet, jotka olivat sisäänrakennettu aikaisempaan järjestelmään, ovat poissa. Aivan kuin pakkoavioliitto ennen oli status quo, ja yleisen äänioikeuden ja uusien konsensusstruktuurien avulla kehittyivät voluntaariseksi avioliitoksi, jota silti kutsutaan avioliitoksi, Bittivaltion visio on että lohkoketju konsensuksena tekee pakotetusta kansallisuudesta menneen talven lumia, mikä tullaan sen jälkeen korvaamaan P2P-kansalaisuudella.

Pakotettu verotus oli syntyi luonnollisesti kun kansallisvaltiota käytettiin konsensusjärjestelmänä, ja P2P-kansalaisuuden mukana siihen ei enää myönnytä, joten se tullaan korvaamaan voluntaarisella verolla. [2]

P2P-verotus käyttäisi hajautettua hallintoa veroasteen määrittämiseen

P2P-verotusta voitaisiin teoreettisena konseptina käyttää esimerkiksi hajautettujen perustulojärjestelmien rakentamiseen. P2P-verotusjärjestelmässä, joka perustuu voluntaarisiin sopimuksiin, ei olisi selkeitä rajoja sille mihin asettaa keskitetty veroasteen pakotusjärjestelmä. Sellaisessa ympäristössä voisi olla mahdollista joillekin P2P-hallintojärjestelmille käyttää vertaisvalintaa.

Transaktiopolkuja voitaisiin käyttää rakentamaan ”kulutusverkko”, jolla voisi olla suotuisia vaikutuksia P2P-verotukselle, kun käytetään vertaisvalintaa.

https://youtu.be/bxyjt2T_nLQ

Resilienssijärjestelmä käyttää niinkutsuttuja ”osinkopolkuja”, joissa jokainen sen omalla RES-valuutalla tehty transaktio, mahdollisesti jokaikinen transaktio maailmassa, muodostaa osinkopolun. Nämä polut, yhteen aggregoituna [3], muodostavat verkoston, jota voitaisiin verrata siihen miten WWW on informaatioverkosto, tai miten web 2.0 ja sosiaaliset verkostot ovat sosiaalisten kontaktien verkosto.

https://youtu.be/YHKIeR3ylAQ

Polut kasvavat kronologisella tavalla muodostaen ”haarautumisskeemoja”. [4] Haarautumisskeemat ovat sanaleikki pyramidihuijauksesta (pyramid scheme), ja ne keksittiin tietynlaisiksi  “positiivisiksi pyramidihuijauksiksi” (Waters, 2016), jossa pyramidihuijaukset voidaan nähdä “hajautetuiksi vauraudensiirtojärjestelmiksi”.

Osinkopolkujen tullessa käytetyiksi kun verot valuvat niiden läpi, haarautumimisskeemat olisivat jatkuva fraktaalijärjestelmä joka perustuu mihin tahansa mikä saa ihmiset investoimaan pyramidihuijauksiin (mikä se sitten onkin, se tuntuu toimivan aika hyvin).

Älykkäiden sopimusten käyttäminen osinkopolkuja sisältävän valuutan rakentamisessa

Osinkopolut voidaan toteuttaa älykkäänä sopimuksena Ethereumilla ERC20-standardin avulla käyttäen vain muutamaa riviä koodia.

function transfer(address _to, uint256 _value) {

/* Calculate tax */
uint256 taxCollected = _value * taxRate / 1000;

/* Verify Proof-of-Individuality */
bool isHuman = proofOfIndividuality.verifyPOI(msg.sender);

/* Create the dividend pathway */
dividendPathways[_to].push(dividendPathway({
from: msg.sender,
amount: _value,
timeStamp: now,
isHuman: isHuman
}));

/* Distribute the tax as credit to the swarm tree */
swarmRedistribution(_to, now, taxCollected);

/* Add and subtract new balances */

balanceOf[msg.sender] -= _value;
balanceOf[_to] += _value – taxCollected;

/* Notifiy anyone listening that this transfer took place */
Transfer(msg.sender, _to, _value);
}

timeStamp saa aikaan polkujen haarautumisen kronologisiksi haarautumisskeemoiksi.

Kun veroja pusketaan polkuihin niinkuin veri virtaa suonissa, filteröidään aikaleimojen suhteen jokaisessa leikkauskohdassa.

function iterateThroughSwarm(address _node, uint _timeStamp, uint _taxCollected) internal {
for (uint i = 0; i < dividendPathways[_node].length; i++) {

uint timeStamp = dividendPathways[_node][i].timeStamp;
if (timeStamp <= _timeStamp) {

address node = dividendPathways[_node][i].from;

if (
dividendPathways[_node][i].isHuman == true &&
inHumans[node] == false
) {
humans.push(node);
inHumans[node] = true;
}

if (dividendPathways[_node][i].amount – _taxCollected > 0) {
dividendPathways[_node][i].amount -= _taxCollected;
} else removeDividendPathway(_node, i);

iterateThroughSwarm(node, timeStamp, _taxCollected);
}
}
}

Polut kuluvat. Tätä kulumista voidaan ”säätää” muuttamalla sitä kuinka paljon ne kuluvat verojen kulkiessa polkuja pitkin.

if (dividendPathways[_node][i].amount – _taxCollected > 0) {
dividendPathways[_node][i].amount -= _taxCollected;
} else removeDividendPathway(_node, i);

Osinkopolut ja ”kasvuverkosto” hajautetun veroasteen hallinnan ympäristönä

Osinkopolut, silloin kun ne aggregoidaan ajan funktiona, muodostavat ”kulutusverkoston” tai ”transaktioverkoston” tai kasvuverkoston, jota voidaan sitten käyttää karttana sille miten jakaa luottoa P2P-perustulojärjestelmässä.

Koska jokainen henkilö kasvattaa omaa haarautumisskeemaansa, sellaisessa ympäristössä voitaisiin käyttää vertaisvalintajärjestelmää veroasteille, jossa jokaisella henkilöllä on insentiivi valita häntä hyödyttävä veroaste.

Kun veroasteita valitaan transaktiopoluille, niitä voidaan käsitellä ”takseemeina”, sanaleikki geeneille tai meemeille, jotka ovat olemassa parasiitteina tai viruksina jotka leviävät kulutuksen kautta, ja jotka keräävät veroa.

Takseemit luotaisiin kun transaktio tapahtuu tilille jolla ei ole yhtään ”sekundäärisiä takseemeja”, eli se ei ole saanut takseemitartuntaa yhdeltäkään toiselta solmulta. Tilin henkilökohtainen takseemi tuottaisi sen jälkeen kopion itsestään ja levittäisi tätä kopiota kuluttajalle.

Juuri luotu takseemi leviäisi verkossa kunnes se otetaan pois kierrosta, mahdollisesti vasta-ainejärjestelmän kuten ”anti-takseemin” avulla, joka leviää suurissa määrissä vastakkaiseen suuntaan, kuluttajalta tuottajalle.

contract Taxemes is RES {

struct Taxeme {
bytes32 taxemeID;
uint rate;
uint volume;
}

Taxeme[] ListOfTaxemes;

mapping(address => ListOfTaxemes) Taxemes;    // Sort Taxeme by first-in-first-out

mapping(address => uint) public PersonalTaxeme;

function setPersonalTaxeme(uint _value) public {
if(_value > 1000) throw; // in parts per thousand
PersonalTaxeme[msg.sender] = _value;
}

Transaktiopolut, joita kutsutaan myös osinkopoluiksi, voisivat ”sulkeutua” ja avautua uudelleenjakelua varten parvelle sen jälkeen kun takseemi on ”välitetty eteenpäin”. Tämä palkitsee jokaista käyttäjää verkossa olevien yritysten tuotteiden kuluttamisesta, ja sitä voi käyttää ne jotka käyttävät RES-valuuttaa (ja täten välittävät takseemeja eteenpäin).

Takseemin veroaste muokkaisi transaktion aikaansaaman osinkopolun leveyttä, ja korkean veroasteen takseemien levittäminen voisi tuoda henkilölle osinkopolkuja jotka mahdollisesti välittävät enemmän veroja.

Jos osinkopolut ovat samanlaisia kuin verisuonet ja verenkiertojärjestelmä, mutta että ne pumppaavat luottoa veren sijaan, silloin takseemi voisi käyttäytyä kuin pumppu, kuin sydämenlyönti, jokaisella lyönnillä syöttäen veroja takaisin osinkopolkujen verkoston läpi.

P2P-verotus meeminä

Hallitus — väkivaltamonopolit — tulevat tarpeettomiksi krypton avulla, sillä ei ole mahdollista käyttää väkivaltaa virtuaalivaltioissa. Esimerkiksi Bitcoinia ei ole mahdollista verottaa. Virtuaalinen on uusi välittäjäaine jolla on uudet säännöt. Vaurauden jakamisjärjestelmät hajautetuissa autonomisissa virtuaalivaltioissa (distributed autonomous virtual state, DAVS) käyttäisivät voluntaarista verotusta.

Virtuaalivaltioissa tapahtuva pakottaminen tapahtuisi markkinoiden muodossa. Nuo markkinat voidaan ohjelmoida millä tahansa säännöillä, niin kauan kuin nuo säännöt perustuvat voluntaarisiin vertaissopimuksiin.

Takseemit käsitteenä ovat esimerkki P2P-pakottamisesta ja muodostaisivat vaurauden jakamisen kulttuurin, joka käyttää osinkopolkujärjestelmää jakamaan sitä. [5]

Viitteet:

  1. https://steemit.com/blockchain/@johan-nygren/4-2-distributed-autonomous-virtual-states-davs-and-the-externalization-of-law
  2. https://www.scribd.com/document/334327349/Cryptosecession-and-the-Limitis-of-Taxation-Towards-a-Theory-of-Non-Territorial-Internal-Exit
  3. https://steemit.com/res-currency/@johan-nygren/branching-schemes-and-tapping-into-unharnesses-network-potential
  4. https://bitnation.co/blog/agent-based-model-abm-dividend-pathways-swarm-redistribution-decentralized-basic-income/
  5. https://steemit.com/res-currency/@johan-nygren/taxemes-or-how-to-achieve-decentralized-control-of-tax-rates

 

Lähde:

https://www.singularityweblog.com/p2p-taxation/

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.