Uuden ajan sanakirja

Seuraavaan 2000-luvun sanakirjaan on koottu eri instituutioiden, sopimusten ja neuvotteluprosessien nimiä. Kun globalisaatioprosessi ja sen vastustus etenevät, tulee näistä termeistä välttämätön osa yleistietoa. Tutustu sanakirjaan, opi uudesta maailmanjärjestyksestä, ja liity vastarintaan vaikkapa vapunpäivän Kansainvälisenä toimintapäivänä.

Bilateraalinen – Kahdenvälinen. Esimerkiksi sopimus, jonka kaksi maata on keskenään sopinut, sen sijasta että sopimus olisi useamman maan allekirjoittama.

Bilderberg – ryhmä, ”aikuisten versio” Trilateraalisesta komissiosta. Huippusalainen teollisuus- ja valtiomiesten järjestö, joka kokoontuu vuosittain pohtimaan maailmanpolitiikan tulevaisuutta. Nimi tulee Belgialaisesta hotellista, jossa ryhmä ensimmäistä kertaa 50-luvulla kokoontui.

Codex Alimentarius – Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike-säännöstö. Kriitikot väittävät sen suosivan rikkaita teollisuusmaita ja suurimpia maatalousyrityksiä.

Davosin tapaaminen – joka helmikuussa järjestettävä tapaaminen, jossa teollisuus- ja valtiomiehet keskustelevat maailman kaupan vapauttamisen edellytyksistä Sveitsiläisessä kylässä. Avoimempi instituutio kuin Bilderberg -ryhmä ja Trilateraalinen komissio.

EBRD – European Bank on Reconstruction and Development, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki. Euroopan Unionin hallinnoima Maailmanpankkia vastaava instituutio, joka on kunnostautunut Itä-Euroopan ympäristöä tuhoavien ja puhdistavien hankkeiden rahoittajana.

GATT – General Agreement of Tariffs and Trade. Maailman kauppajärjestön ITA:n kariuduttua 50-luvun alussa monet maat kuitenkin laskivat hyötyvänsä maailmankaupan vapauttamisesta, ja halusivat perustaa GATT:in ITA:n suppeammaksi versioksi. GATT oli sopimus enimmäistulleista, jota uudistettiin useaan otteeseen vuosikausia kestäneillä neuvotteluilla, viimeisin niistä oli ns. Uruguayn kierros 1986-1994. Uruguayn kierroksen päätteeksi syntyi WTO, joka on siis GATT:in laajennus.

G8 – Rikkaimman seitsemän teollisuusmaan klubi johon Venäjä on huolittu mukaan suurvaltapoliittisista syistä huolimatta siitä, että entisen suurvallan kansantuote ei siihen oikeuta. Muita jäseniä ovat USA, Kanada, Ranska, Saksa, Englanti, Italia ja Japani. G8 on todella isojen poikien kerho, siinä missä OECD on kerho ”vain” isoille pojille.

GMO – Genetically Manipulated Organism. Kasvi tai eläin jonka geenejä on muunneltu, yleensä tähän tai johonkin esi-isään on istutettu uusia geenejä alkiovaiheessa.

FDI – Foreign Direct Investiment, Suorat investoinnit ulkomailta. Keskeinen globalisaatiokeskustelun kiistakapula on, ovatko suorat investoinnit aina ja kaikkialla positiivinen ilmiö – globalisaatiokriitikot uskovat, että pelkkä lyhytnäköisen voitontavoittelun takia esimerkiksi kehitysmaan pörssiin tai valuuttaan sijoitettu raha vain epävakauttaa maan taloutta, eikä siitä siksi ole juurikaan hyötyä maan köyhille.

IMF – International Monetary Fund, Maailman valuuttarahasto. 1944 Bretton Woodsissa perustettiin kolme instituutiota sodanjälkisen maailman vapauttamiseksi – kansainvälinen kauppajärjestö ITA, Maailmanpankki ja IMF. ITA kaatui Yhdysvaltain kongressin kieltäydyttyä allekirjoittamasta perustamiskirjaa, ja sille suoraa jatkumoa oleva WTO saatiin perustettua vasta 50 vuotta myöhemmin GATT-sopimuksen laajentamiseksi. IMF:n ero Maailmanpankkiin on lähinnä se että Maailmanpankki rahoittaa yksittäisiä hankkeita, IMF taas antaa valtioille lainoja lähinnä valuuttojen ja yleisen finanssitilanteen vakauttamiseksi. Näistä kahdesta IMF pyörittää suurempia rahoja ja on suurempi valtakeskittymä, Maailmanpankin aiheuttamat tuhot ovat enemmän paikallista laatua sen rahoittamien projektien alueella.

Maailmanpankki – IMF:n sisar, josta oli puhetta edellisessä.

MAI – Multilateral Agreement on Investiment, ”Monenkeskinen investointisopimus”. Vuonna 1998 laajaan kansalaisvastarintaan kaatunut yritys ”uudeksi maailmanlaiksi”, joka toteutuessaan olisi antanut ylikansallisille suuryhtiöille suuret oikeudet, muun muassa haastaa kansallisvaltioita oikeuteen jos he olisivat kokeneet tulleensa väärin kohdelluksi. MAI-klooneiksi kutsutaan uusia yrityksiä vastaavanlaiseksi sopimukseksi, joita poliittiset päättäjät eivät tietenkään julkisesti uskalla kutsua MAI-sopimukseksi.

Multilateraalinen – Monenkeskinen. Sopimus johon monta maata on sitoutunut, vastakohdat bilateraalinen ja unilateraalinen.

MIA – Maailman kauppajärjestön WTO:n investointisopimus, suppeampi kuin vuonna 1998 kaatunut OECD:n piirissä neuvoteltu MAI-sopimus.

NAFTA – North American Free Trade Agreement. Vuoden 1994 alussa voimaan astunut Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon välinen vapaakauppasopimus, Euroopan Unionin sisämarkkinoiden rinnalla maailman pisimmälle kauppaa vapauttava sopimus. NAFTA- sopimukseen sisältyy paljon sellaisia elementtejä, joita yritettiin MAI-sopimuksessa saattaa koko maailman laajuisiksi, muun muassa yritysten mahdollisuus haastaa valtioita oikeuteen. NAFTA-sopimus on laajalti vastustettu ympäristö-, ay- ja alkuperäiskansojen parissa. Zapatistien kapina Meksikossa alkoi samana päivänä kun sopimus astui voimaan. Ympäristöjärjestöt ovat sanoneet, että NAFTA-sopimus on vienyt Yhdysvaltain ympäristölainsäädäntöä 20 vuotta taaksepäin.

NTM – New Transatlantic Market, ”Uudet poikki-atlanttiset markkinat”. Sir Leon Brittanin kunnianhimoinen ehdotus Euroopan ja Yhdysvaltain väliseksi vapaakauppasopimukseksi, joka poistaisi runsaasti kaupan esteitä Euroopan ja Yhdysvaltain väliltä. Haudattiin (ilmeisen väliaikaisesti) Ranskan kovan vastustuksen takia.

NTEP – New Transatlantic Economic Partnership, ”Uusi poikki-atlanttinen taloudellinen kumppanuussopimus”. NTM uuteen kuoreen pakattuna, Clintonin ja Blairin toukokuussa 1998 esittelemä hanke Euroopan ja Yhdysvaltain väliseksi vapaakauppasopimukseksi.

OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, teollisuusmaiden ”etujärjestö” joka jakaa jäsenilleen ohjeita esim. siitä miten työelämän joustoja kannattaisi lisätä. Tällä hetkellä OECD:llä on 32 jäsentä.

PGA – People’s Global Action Against ”Free” Trade and WTO, Ihmiset ”vapaa”kauppaa ja WTO:ta vastaan. Genevessä keväällä 1998 perustettu löyhä verkosto etelän ja pohjoisen kansanliikkeitä, joiden tiet alunperin yhtyivät taistelussa MAI-sopimusta vastaan kamppaillessa. Suomessa PGA-verkoston jäseniä ovat muun muassa Maan ystävät ry ja Suomen Rauhanpuolustajat ry.

Trilateraalinen komissio – lähinnä tulevien mahtimiesten kansoittama salainen keskustelukerho, jonka alkuperäinen tarkoitus oli Eurooppa-USA-Japani kolmion yhteisymmärryksen lisääminen ja maailmanvallan pönkittäminen.

TRIPs – Trade Related Intellectual Property Rights, Kauppaan liittyvät tekijänoikeudet. Voi tarkoittaa esimerkiksi elämänmuotojen patentointia.

UNCTAD – United Nations Commission on Trade and Development. YK:n kauppa- ja kehityskomissio. YK:ta pidetään WTO:ta demokraattisempana

Unilateraalinen – yksipuolinen. Yksipuolisia ovat säädökset joita yksi päättää ja muut tottelevat – esimerkiksi USA:n EU:lle määräämät rangaistustullit EU:n banaanipolitiikan vuoksi.

Uusliberalismi. Likimääräinen nimitys Ronald Reaganin ja Margaret Thatcherin politiikan takana olevalle ideologialle, jonka pääideana on, että verotus ja kaupan rajoitukset hidastavat rikkaiden rikastumista. Uusliberalismin mukaan rikkaiden rikastuminen on kaikkien etu, koska ennen pitkää myös köyhät saavat osansa rikkaiden omaisuuden liikkuessa talousjärjestelmässä, raha kiertää eikä pysy paikallaan. Empiirinen todistusaineisto väitteelle on ristiriitaista – mediaanitulot, eli rikkaudeltaan keskimmäisen kansalaisen tulot uusliberalismia eniten soveltaneissa maissa (Englanti, Yhdysvallat) ovat pitkän alamäen jälkeen kääntyneet nousuun 90-luvun toisella puoliskolla, mutta heikoimmin toimeentuleva viidennes väestöstä on köyhtynyt yhä edelleen, mikä on jo 20 vuotta jatkunut kehityskulku.

WB – katso maailmanpankki.

WTO – World Trade Organization, Maailman kauppajärjestö. WTO:n päämäärä on maailman kaupan vapauttaminen. Niille maille, jotka katsovat hyötyvänsä kaupan vapauttamisesta WTO on hyvä areena, koska toisin kuin YK, se on ”yhden asian järjestö” jonka ei pidä välittää ympäristö- tai sosiaalinormeista. Tai ainakin oli, kunnes kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden vastarinta kaatoi ns. Millenium Roundin, kunnianhimoisen suunnitelman neuvottelukierroksesta joka olisi käytännössä merkinnyt uutta MAI-sopimusta.

 

Lähde:

https://kulma.net/mkevat/sanakirja.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.