Teorioita insentiiveistä, skaalauksesta ja talouden evoluutiosta, osa 1

Tavattuani useita hienoja ihmisiä ja opittuani kiinnostavista vapaista ja avoimen lähdekoodin (FOSS) softaprojekteista LibrePlanetissa viime vuonna, minulla oli ilo osallistua ja puhua konferenssissa uudestaan tänä vuonna. Free Software Foundation on pitänyt näitä tapahtumia vuodesta 2009 jossa säätiön jäsenet (ja ei-jäsenet) puhuvat teknologiasta, lainsäädännöstä ja yleisistä filosofioista jotka liittyvät vapaisiin ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin (ja laitteistoihin). Se oli myös toinen mahdollisuuteni nähdä Edward Snowdenin pitävän etänä keynote-puhe joissa molemmissa tapauksissa selkeästi tupa tulee täyteen innostuksesta ja uudenlaista energiaa kertyy voittamaan massavalvonnan ja sensuurin ihmisoikeuksia uhkaavat uhat ja epävarmuudet.

Viime vuoden konferenssissa kerroin yleisluontoisesti SAFE-verkostosta ja isännöin tilaisuutta odottaen tutustuttavani ihmisiä verkostolle, kun taas tänä vuonna keskityin talouteen, insentiiveihin ja jakeluun erityisesti koskien vapaita ohjelmistoja ja digitaalista sisältöä. Kerron hieman lisää ajatuksista tässä. Erityisesti skaalataloudet ovat merkittävässä roolissa siinä miten liiketoimet ja organisaatiot kehittyvät globaalissa yhteiskunnassa. Tämä resurssien keskittäminen on mahdollistanut merkittäviä skaalaominaisuuksia jotka sallivat pienemmät panoskustannukset samalla kun pidetään tuotosten kasvu samalla tasolla. Vaikka tässä blogissa on esitetty monia ajatuksia liittyen mielenkiintoisiin taloudellisiin aspekteihin uuden internetin rakentamisessa infrastruktuuriperustaisista insentiiveistä   olennaisesti erilaiseen kuluttamiseen fyysisten tuotteiden ja digitaalisten tuotteiden välillä, näitä ajatuksia sopii tutkailla vielä lisää mikäli haluamme harkita ja toteuttaa parhaat ratkaisut. Näiden konseptien selittäminen vapaide ohjelmistojen harrastajille oli virkistävä kokemus minulle ja toivonkin että MaidSafe voi jatkaa positiivista vaikuttamista tämän aiheen yhteisön piirissä. Joskus on vaikeaa nähdä tulevaisuus jossa rahan ja arvon vaihtosysteemit toimivat ihmisiä varten sn sijaan että ne muuttuisivat monopolisoiduiksi ja palvelisivat vain vallassaolijoiden erityisintressejä. Mutta ottamalla askel taaksepäin me voimme nähdä kuinka nykyiset insentiivit edistävät sentralisaatiota ja miten uusien tapojen avulla me voimme ymmärtää ihmistalouden luonnetta ja havaintojamme omistusoikeudesta ja omaisuudesta jotta voimme rakentaa kehittyneemmän järjestelmän.

Rai-kivet & vastuullisuuden ja etäisyyden dynamiikka

Internet ja rahajärjestelmät omaavat samanlaiset historiat sen suhteen kuinka ne pyrkivät sentralisaatioon niiden globalisoituessa. Jos et jo tiennyt, epäluotettavat ja kontrolloivat vaikutukset serveripohjaisesta internetistä ovat suurimmat syyt SAFE-verkoston designille ja kehitykselle. Kuitenkin ymmärtämällä talouksien historiaa eri kulttuureissa ja niiden monimuotoisia ratkaisuja omistusoikeuksien siirtämisen, palvelujen omistamisen ja yleisen arvon hallinnoinnin ongelmiin, niiden yleisen insentiiviluonteen lisäksi ne ovat avainasemassa tämän uuden kehittyneemmän internetin rakentamisessa erityisesti mitä tulee skaalaamiseen.

Pienissä yhteisöissä ja heimoissa joissa yksilöt ovat solmineet suhteet kaikkien kanssa joiden kanssa he ovat tekemisissä, on suhteellisen helppoa ylläpitää taloutta ja omaisuuden vaihtoa ja pitää yllä yleisiä palveluja. Yakin saarella esimerkiksi asukkaat ovat käyttäneet kuuluisia Rai-kiviä (massiivisia, ei-siirrettäviä arvon ilmentymiä joita käytetään paikallisvaluuttana) jossa yhteisön jäsenet yksinkertaisesti pitivät kirjaa omasta omistuksestaan kun vaihdantaa tapahtui.

Tämän sortin systeemi voi toimia hyvin pienessä mittakaavassa silloin kun omistusten muistaminen ei ole ongelma, mutta heti kun yhteisö kasvaa yli yksilön kyvyn pitää kirjaa vaihdoistaan, Rai-järjestelmä väistämättä hajoaa käsiin tai keskittyy niin että vastuu hoidetaan tehokkaammin kolmannen osapuolen kautta. Vaihtoehtoisesti laajalle levinnyt kulta- ja hopeakolikoiden käyttö voidaan liittää sen kykyyn skaalautua laajemmin. Sen sijaan että muistettaisiin ei-liikuteltavien kivien omistusosuuksia, yksilöt voivat fyysisesti vaihtaa pienikokoisempia arvon esitysmuotoja ja tämä arvo pysyy helpommin yksityisenä. Kuitenkin voit kuvitella että tämä kullan anonyymi ominaisuus tuo mukanaan väärentämisen ongelman erityisesti kun kaupankäynnin läheisyys ja luottamus osapuolten välillä vaihdannassa katoaa. Joten jopa kasvavilla skaalaominaisuuksilla fyysisesti vaihdetuissa hyödykkeissä yhteisön pystyttäminen keskittyy omistuksen, turvallisuuden ja kullan puhtauden ympärille, ja lopulta niistä tulisi kolmannen osapuolen ratkaisemia ongelmia.

Skaalauksen luonteen syöksykierre

Tämä yhteisökohtainen keskittyminen ei ehkä ole pahin mahdollinen muoto jonka voi valita, erityisesti jos yhteisön jäsenet kykenevät pitämään tämän kolmannen osapuolen vastuullisena ja ehkäisemään niiden, jotka palvelua pyörittävät, muuttumista itsekkääksi. Minkä tahansa yhteisöpalvelun tapauksessa, kuten politiikan ja julkisen turvallisuuden joissa yksilöille annetaan erikoisvastuita joihin liittyy luottamus, systeemi romahtaa jos sitä ei pidetä 100% vastuussa olevana. Tämä vastuu vaatii aktiivista yhteisön osallistumista itsessään ja sillä itsellä on kestävyysraja. Jos yhteisöpankki riippuu liian monesta ihmisestä, pankkia hallinnoivien vastuut alkavat olla abstraktimpia kun suhde jäseniin levittäytyy ja katoaa. Tämä ei tarkoita etteikö yhteisöpankkia ylläpitävä ryhmä olisi aikeiltaan rehellinen ja hyvin organisoidut yksilöt osaisi skaalata selviämistään, mutta tämä ei ole normi, ja meidän ei tulisi olettaa tämän olevan standardi. Minkä tahansa altruistisen ja skaalattavan pankin täytyy ottaa vastuulleen ylimääräinen vihamielisten toimijoiden soluttautumisen ehkäiseminen kun niillä jotka kaipaavat valtaa vallan takia tyypillisesti on enemmän insentiiviä päästä valta-asemaan.

Tämä ongelma on itse asiassa erittäin samanlainen internetin keskittymisen ongelman kanssa monin tavoin, ja me voimme nähdä tämän tendenssin kohti kolmannen osapuolen vastuullisuutta turvallisuus-, identiteetti-, tallennus- ja monien muiden ratkaisujen kanssa. Muutoksen nopea aste internetin kehityksessä (joka suurimmaksi osaksi johtuu sen historiallisesti avoimesta ja vapaasta luonteesta) sallii ideat, kokeilut ja kehittelyt kehittyvän nopeasti ja löytää parempia ratkaisuja. Toisaalta me näemme juuri nyt huomattavaa tutkimusta ja testausta parempien globaalien talousratkaisujen (suurimmaksi osaksi johtuen niiden historiallisesti suljetusta ja kontrolloidusta luonteesta) kuten kryptovaluuttojen nousun, jotka suurelta osin ovat internetin avoimen ja vapaan luonteen ajamia.

Nämä yhtymäkohdat systeemien välillä siinä miten ne skaalautuvat ihmisyhteiskunnassa eivät ole asioita joita tulisi ylenkatsoa. Itse asiassa, jos tutkit toisten luonnossa esiintyvien biologisten järjestelmien luonnetta, voit löytää samanlaisia rajoja ja skaalailmiöitä. Luonto on harvoin onnistunut laajamittaisessa skaalauksessa, mutta joissain järjestelmissä on kiinnostavia resilienssiominaisuuksia ja pitkäaikaisia tehokkuuksia jotka voivat kehittyä myös ihmisten verkostoissa ja teknologioissa. Kuten saatat tietää, Argentiinan muurahaisilla on mielenkiintoinen skaalaus josta SAFE-verkosto on osittain saanut inspiraationsa missioonsa kestävästä, resilientistä ja hajautetusta internetistä. Kuitenkin on muita huomioon otettavia ominaisuuksia internetin skaalauksessa joita tutkin seuraavissa blogipostauksissa. Omistusoikeus ja miten se vertautuu aineettomaan omaisuuteen on avainelementti, erityisesti kun me menemme syvemmälle vapaan ohjelmiston ja digitaalisen sisällön maailmaan

 

Lähde: MaidSafe-blog,

https://blog.maidsafe.net/2016/04/01/theories-on-incentives-scaling-an-evolved-economy/

One thought on “Teorioita insentiiveistä, skaalauksesta ja talouden evoluutiosta, osa 1”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.