Osallisuustalous ja reaaliutopiat

Joulukuussa 2014 julkaistussa kirjassa “Alternatives to Capitalism: Proposals for a Democratic Economy”, taloustieteen professori Robin Hahnel ja sosiologian professori Erik Olin Wright ottavat kantaa keskeisiin, mutta aivan liian vähän käsiteltyyn reformista: Minkälainen talous meillä tulisi olla kapitalismin sijaan? Hahnel suosii Lue lisää …