Paljas totuus 5G:stä


“5Bburgers” on hollantilainen aloite, joka luotiin toukokuussa 2020 tavoittelemaan Alankomaiden pääministeriä Mark Ruttea ja paljastamaan hänelle “Paljas Totuus” 5G:stä. https://www.5bburgers.nl/

“Kansalaiset pyytävät pääministeriltä paljaan totuuden 5G-politiikan taustalla.

Valitkaa terveys! Me olemme tavallisia kansalaisia.

Kansalaiset jotka lukevat asioista, kansalaiset jotka kiinnittävät huomiota siihen mitä tapahtuu, kansalaiset jotka haluavat muodostaa yhteiskunnan, jossa me elämme terveinä ja tyytyväisinä tasapainossa luonnon kanssa. Tällä videolla tarkoituksemme on saada Alankomaiden pääministeri kriittisesti (mutta todella, erittäin kriittisesti) tarkastelemaan sähkömagneettisen säteilyn ja 5G-säteilyn mahdollisia vaaroja, joille me nyt altistumme, mikäli 5G:n käyttöönotto aikoo jatkua. Videolla me kerromme enemmän riippumattomien tieteentekijöiden huolista, riippumattomien säteilyvaikutustutkimusten tuloksista sekä ICNIRP:n 5G-sidonnaisuuksista.

Brysselin ympäristöministeri selvästi kantaa vastuun eikä lisää 5G:tä ja valitsee kansalaisten terveyden. Enemmän tutkimusta tarvitaan, mikä on aivan täysin ilmiselvästi nähtävissä. Rutten tulee tajuta tämä. Auttakaa meitä välittämään viesti Ruttelle jakamalla tätä niin monelle ihmiselle kuin mahdollista!”

www.5bburgers.nl

Alankomaat on juuri julkaissut 5G-raportin, joka suosittelee mittaamaan säteilytasoja ja myös suositteli olemaan ottamatta käyttöön 26 GHz:n taajuuskaistaa 5G:lle “niin kauan kun mahdollisia terveysriskejä ei ole tutkittu.”

Yli 600 kaupunkia Italiassa on tehnyt päätöksen pysäyttää 5G:n eteenpäin vieminen, niinkuin on muutkin kaupungit ympäri Eurooppaa, kuten Trafford, UK, Lille, Ranska, Ormidia, Kypros, Balchik, Bulgaria. Pancyprian Medical Association ja Cyprus National Committee on the Environment and Child Health lähettivät parlamentille dokumentin otsikolla “The Risks to Public Health from the Use of the 5G Network.” Bermuda on lopettanut 5G:n käyttöönoton turvallisuusperustein. Sveitsin raportti 5G:n terveysvaikutuksista johti parlamentin kieltoon löystyttää heidän säteilyrajojaan huolimatta vahvasta lobbaajien painostuksesta.

Kunnille kerrotaan, että on tarpeen pystyttää “piensolutorneja” asuinalueille 5G:n tarjoamiseksi, joka on uusi teknologia joka yhdistää laitteet esineiden internetiin (IoT).

Lisää langatonta radiotaajuista taustasäteilyä. Vertaisarvioiduissa tutkimuksissa on näytetty useita negatiivisia langattomasta säteilystä aiheutuneita vaikutuksia, mm. aivosyöpää, DNA-vaurioita, oksidatiivista stressiä, immuunijärjestelmän vajaatoimintaa, aivojen kehityksen muuttumista, hedelmällisyysvaurioita, unimuutoksia, hyperaktiivisuutta ja muistivaikeuksia.

Vakuutusyhtiöt määrittelevät 5G:n “korkeariskiseksi”

Vakuutusyhtiöillä on standardikäytäntönä jättää langattomista laitteista ja sähkömagneettisesta säteilystä aiheutuneet terveyshaitat vakuutusten ulkopuolelle. Sveitsiläinen Re julkaisi paperin, jossa 5G määriteltiin “korkeariskiseksi”, jonka “mahdollisista haitoista terveydelle pitkällä viiveellä” varoitettiin. Jos vakuutusyhtiöt eivät ota riskiä, miksi meidän tulisi?

Tiedeyhteisön vetoomus 5G:stä Euroopan Komissiolle

 • Yli 400 tieteilijää ja tohtoria 35 maasta
 • Me suosittelemme viidennen sukupolven telekommunikaation käyttöönoton pysäyttämistä kunnes mahdolliset haitat ihmisten terveydelle ja ympäristölle on täysin arvioitu teollisuudenalasta riippumattoman tahon tutkimuksin… RF-EMF on osoitettu vaaralliseksi ihmisille ja ympäristölle.
 •  2017 Scientific Appeal on 5G To the European Commission

130 lääkäriä Chilessä

135 terveysalan ammattilaista ympäri Chileä on allekirjoittanut kirjeen, joka on pyytänyt pysäyttämään 5G-teknologian käyttöönoton kunnes on varmaa, että se ei uhkaa ihmisten tai ympäristön terveyttä. Chilen 5G-vetoomus on julkaistu kirjeen tueksi. LUE KIRJE TÄSTÄ

60 viranomaista Ranskassa

Pääministeri Jean Castex’lle osoitettu kirje, jonka on allekirjoittanut yli 60 viranomaista, mm. Jean-Luc Mélenchon (Bouches-du-Rhône (FI)), Manon Aubry (euroedustaja (FI)) ja Michèle Rubirola (Marseillen pormestari), jotka ovat patistaneet valtiota pysäyttämään 5G:n käyttöönotto. Vetoomus viittaa kasvaneeseen altistumiseen langattomalle säteilylle ja tarpeeseen arvioida ympäristövaikutukset ennen 5G:n käyttöönottoa.

“Me pormestarit ja valitut viranomaiset ehdotamme välitöntä 5G:n käyttöönoton lykkäystä ainakin kesään 2021 asti. Tänä lykkäysaikana me pyydämme desentralisoitua demokraattista debattia 5G:stä ja digitaalisesta käytöstä. Me pyydämme kunnille oikeutta päättää varovaisuusperiaatteen käytöstä.” Lue lisää.

400 amerikkalaista lääkäriä ja terveysalan ammattilaista jättivät Yhdysvaltain hallitukselle vastalauseen 5G:stä

Yli 400 terveysalan ammattilaista on ilmoittanut FCC:lle sen olevan väärässä jättäessään päivittämättä RF-altistusrajojaan. Kirjeen on allekirjoittanut tohtoreita, sekä lääketieteen että muiden tieteenalojen, hoitajia ja muita ammattilaisia, jotka kommentoivat FCC:n tuoretta päätöstä 19-226.

Kirjeessään FCC:lle päivämäärällä heinäkuun 17. päivä terveysalan ammattilaiset sanoivat, että FCC “täysin sivuuttaa dokumentoidut negatiiviset terveysvaikutukset, joita voi ilmetä FCC: nykyisillä radiotaajuisen säteilyn altistustasoilla, ja vielä enemmän ne joita voi ilmetä kun taajuuskaistaa laajennetaan ehdotuksen mukaisesti.”

“Amerikkalaisilla on oikeus tietää kaikkien mahdollisten RF-mikroaaltosäteilylle altistumisesta johtuvien terveysvaikutusten koko laajuus, erityisesti aikana jolloin telealan yrityksen kiireellisesti asentavat satoja tuhansia uusia langattomia antenneja kotien ja asuntojen läheisyyteen. Riskimääritys voidaan parhaiten arvioida riippumattomilla, kunnollisilla tutkimuksilla. Toinen vaihtoehto odottaa vuosikymmeniä ja saada sitten tietää aiheutuiko näistä kokeista sairauksia ihmispopulaatioille ja luonnolle on vaarallinen ja vastuuton strategia.”

Vuoden 2019 päätös: amerikkalaiset lääkärit ja asiantuntijat kirjoittavat presidentti Trumpille ja pyytävät 5G:n pysäyttämistä

“Me liitymme niiden tuhansien lääkärien, tieteilijöiden ja terveysammattilaisten joukkoon ympäri maailman, jotka ovat hiljattain jättäneet vetoomuksia kiireisestä 5G:n pysäyttämisestä suojellakseen kansanterveyttä. Nopeasti kasvavaan listaan kuuluu International EMF Scientist Appeal,  Appeal to the European Union, Belgium Doctors Appeal, Canadian Doctors, Cyprus Medical Association, Physicians of Turin, Italy, the German Doctors Appeal, International Appeal to Stop 5G on Earth and Space sekä International Society of Doctors for the Environment. 

Me pyydämme lykkäystä 5G:n käyttöönottoon ja kaikkiin muiden langattomien antennien lisäämiseen kunnes mahdolliset vaarat terveydelle ja ympäristölle on arvioitu läpikotaisin telealasta riippumattomien tieteentekijöiden tutkimuksilla.” –joulukuun 11. 2019

Lue amerikkalaislääkärien ja asiantuntijoiden 5G-päätös

Tieteentekijöiden ja lääkärien tieteelliset vetoomukset koskien 5G:tä ja langattomia laitteita

Vetoomus lopettaa 5G:n käyttöönotto Maapallolla ja avaruudessa

Alliance of Nurses for Healthy Environments

“Alliance of Nurses for Healthy Environments koostuu sairaanhoitajista ympäri USA:ta, jotka työskentelevät kansanterveyden, ympäristöterveyden, kliinisen terveydenhuollon, tutkimuksen ja akatemian parissa. Terveysalan ammattilaisina me kirjoitamme ilmaistaksemme vastustuksemme 5G:tä kohtaan. Me uskomme, että komissio on epäonnistunut riittävän laajalti tarkastelemaan langatonta säteilyä sekä sen terveysuhkia tutkivia olemassaolevia ja uusia tieteenaloja.”

“Onko FCC tietoisesti jättämässä huomiotta tieteen puskeakseen nopeasti läpi uusia teknologioita, jotka hyödyttävät vain teollisuutta ja asettavat ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin vaaraan? Sen väittäminen ettei mitään vaaraa ole on vähintäänkin harhaanjohtavaa. Komissiolla on erittäin tärkeä vastuu suojella kansan terveyttä ja hyvinvointia. Edetkää varoen ja kansanterveys edellä.”

Alliance of Nurses for Healthy Environments 

Yli 400 terveysalan ammattilaista kirjelmöi FCC:lle

Yli 400 terveysalan ammattilaisen kirje

“Amerikkalaiset ovat oikeutettuja saamaan tietää kaikkien mahdollisten terveyshaittojen riskit, mitä seuraa mikroaaltosäteille altistumisesta, erityisesti tänä aikana jolloin telealan yritykset kiireisinä asentavat satoja tuhansia uusia langattomia antenneja kotien ja asuntojen viereen. Riskimääritys voidaan parhaiten arvioida riippumattomilla, kunnollisilla tutkimuksilla. Toinen vaihtoehto odottaa vuosikymmeniä ja saada sitten tietää aiheutuiko näistä kokeista sairauksia ihmispopulaatioille ja luonnolle on vaarallinen ja vastuuton strategia.”

2020 saksalainen ympäristöjärjestö Bund

Telecom Paper, Bund allekirjoittaa vetoomuksen pysäyttää 5G Hampurissa, Torstaina 13. helmikuuta 2020

 • “Saksalaisen ympäristöjärjestö Budning säteilysaastetyöryhmä on toimittanut vetoomuksen, jonka on allekirjoittanut yli 6000 ihmistä Hampurin pormestarille Peter Tschentscherille, jossa vastustetaan 5G-verkon rakentamista kaupunkiin. Bund uskoo, että 5G:n laajentaminen tulisi tapahtua vasta sen jälkeen, kun ollaan tehty kokeita uuden teknologian vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön”
 • Hampuri – Ympäristöjärjestö BUND pyytää Hampurin 5G-verkon laajentamisen pysäyttämistä
 • Without an assessment of health and environmental compatibility, the infrastructure should not be expanded, said regional manager Manfred Braasch in Hamburg. In addition, the mobile network is currently being expanded without the required technology assessment. The BUND handed over his demands with 6000 signatures to the mayor’s office of Mayor Peter Tschentscher (SPD).”

2019 Saksalaisten lääkärien delegaatio

Stuttgart, 23.10.2019: 25 lääkärin delegaatio ympäri Baden-Württenbergiä protestoi 3-metrisellä bannerilla pääministeri Winfried Kretschmannin toimiston edustalla Stuttgartissa. He välittivät hänelle avoimen kirjeen otsikolla “Lääkärit varoittavat 5G-teknologiasta.” 

Stuttgarter Zeitung: Lääkärit protestoivat 5G:tä vastaan

Stuttgarter Nachrichten: Lääkärit protestoivat 5G:tä vastaan

TV-juttu alue-TV:ssä

2019 Hippocrates Electrosmog Appeal Belgiassa

2019 Pancyprian Medical Association sekä Cyprus National Committee on the Environment and Child Health

2019 Pancyprian Medical Associationin ja Cyprus National Committee on the Environment and Child Healthin 5G-kannanotto.

 • Pancyprian Medical Association & Cyprus National Committee on the Environment and Child Healthin 5G-kannanotto on julkaistu otsikolla “5G-verkon käytöstä aiheutuvat riskit kansanterveydelle” ja se on lähetetty Kyproksen parlamentin terveys- ja ympäristökomitealle. Kannanotto perustuu historialliseen vuoden 2017 Nicosian julistukseen.
 • Kannanotto painottaa turvallisuustutkimusten puuttumista, telekommunikaatioverkoille altistumisen lisääntymistä ja 5G-verkon ja muiden verkkojen välisistä interaktioista aiheutuvia potentiaalisia haittoja. Paperi myös alleviivaa luotettavan menetelmän puuttumista, jolla mitata säteilytasoja todellisen maailman tilanteissa — ongelma joka on otettu esiin vuoden 2019 Euroopan Parlamentin raportissa “5G:n käyttöönotto Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa”, jossa sanotaan että “ongelma on, että tällä hetkellä ei ole mahdollista tarkasti simuloida tai mitata 5G-päästöjä reaalimaailmassa.”
 • Lue 5G-kannanoton lehdistötiedote

2019: Turinin lääkärien järjestö

Turinin lääkärien järjestö: Päätös pysäyttää 5G:n käyttöönotto

 • Konferenssi  ”Sähkömagneettiset aallot, vaikutukset ihmisen terveyteen?”, jonka on organisoinut Turinin lääkärien järjestön ympäristökomissio, pidettiin lokakuussa 2019
 • “Täten pyydämme, että varovaisuusperiaattetta sovellettaisiin ja kokeet laitettaisiin jäihin kunnes ollaan kyetty määrittämään minkälaisia sähkömagneettisia kenttiä oikeasti tuotetaan — odotetaan, että pätevät tahot tunnustavat tieteellisten tutkimusten tulokset, jotta kansan pitkäaikaisen altistuksen lailliset altistusrajat voidaan muuttaa”
 • Lue uutisjuttu täältä.

2018: The European Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risksin  (SCHEER) raportti

2018: International Society of Doctors for Environment

International Society of Doctors for Environment: 5G-julistus

 • “Vetoomus käyttöönoton pysäyttämisen puolesta kunnioittamalla varovaisuusperiaatetta”
 • “Täten kunnioittamalla varovaisuusperiaatetta ja WHO:n “kaiken politiikan tulee olla terveellistä”-periaatetta, me uskomme että pyyntö pysäyttää “5G-kokeilut” ympäri Eurooppaa on kohtuullinen…”
 • 5G ISDE vetoomus

Tieteentekijöiden vetoomuksia ja kirjeitä

Tri. Martin Pallin briiffi 5G:n terveysvaikutukssista:  “5G: suuri riski EU:lle, U.S.A.:lle ja kansainväliselle terveydelle! Vakuuttavaa näyttöä kahdeksan eri tyypin sairaudesta, joita altistuminen sähkömagneettisille kentille (EMF) saa aikaan, sekä mekanismi joka sairaudet aiheuttaa”

19. marraskuuta 2018 – Magda Havas, BSc, PhD, Trent University, Peterborough, Canada – Avoin kirje: Tarve pohtia radio- ja mikroaalloille altistumisen terveyshaittoja ennen 5G:n käyttöönottoa.

19. marraskuuta 2018 – Paul Héroux, toksikologian ja sähkömagnetismin terveysvaikutusten professori, McGill University Medicine, Montreal – Avoin kirje

21. marraskuuta 2018 – Yuri Grigoriev, Dr. Sc. Med., Professori, Venäjän Akatemian Sähköteknisten tieteiden akateemikko – Avoin kirje: Sähkömagneettisesta saasteesta sähkömagneettiseen kaaokseen — Mobiilikommunikaation terveysvaarojen arviointi julkisterveydenhuollossa

7. joulukuuta 2018 – David O. Carpenter, johtaja, Institute for Health and the Environment, University at Albany, State University of New York – Avoin kirje ministereille ja parlamentin jäsenille Brysselin pääkaupunkialueella

13. joulukuuta 2018 – Olle Johansson, dosentti / eläkkeellä Karolinska Institutesta, Tukholma, Ruotsi, sekä Royal Institute of Technologysta, Tukholma, Ruotsi – Brysselin kaupungin päätöksentekijöille osoitettu kirje

15. toukokuuta 2019- Magda Havas, BSc, PhD, Trent University, Peterborough, Canada Valahetoinen todistus 5G:stä Kanadan parlamentille. 

Guernseyn hallitukselle osoitetut kirjeet vuonna 2019

Letter from Dr. Alvaro Augusto de Salles to Mrs. Andrea Dudley-Owen, VP of Health and Social Security, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Dr. Sharon Goldburg to Mrs. Heidi Soulsby & Mrs. Andrea Dudley-Owen, President of Health & Social Care & Vice President, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Don Maisch PhD to Chairman Michael O’Higgins Chief Minister Gavin St Pier, The States of Guernsey, Re: 5g

Letter from David O. Carpenter, MD to Charles Parkinson Esq President of Economic Development Committee, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Devra Davis PhD, MPH, to to Chairman Michael O’Higgins Chief Minister Gavin St Pier, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Dr. Christos D. Georgiou, Ph.D. to Charles Parkinson Esq/Deputies of Guernsey President Committee of Economic Development The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from EMF 249 Scientists to Mr. Charles Parkinson/Mrs. Andrea Dudley-Owen President & Vice President of Economic Development, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Jerry L. Phillips Ph.D. to Mr. Charles Parkinson & Mrs. A Dudley-Owen President & Vice President Of Economic Development, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Paul Héroux, PhD to The States of Guernsey, Re: 5G

Health Effects of Electromagnetism (Detailed Report) submitted to The States of Guernsey by Paul Héroux, PhD

Letter from Anthony B. Miller, MD, FRCP to Gavin St Pier Esq, Chief Minister, The States of Guernsey, Re: 5G

Letter from Professor Colin Pritchard to The States of Guernsey, Re: 5G

Muita asiakirjoja

180 tieteilijän julistus Euroopan Komissiolle jolla pyydetään 5G-soluantennien käyttöönoton pysäyttämistä, 13. syyskuuta 2017

National Health Integrated Associates 29. lokakuuta 2018 Kirje Montgomeryn piirkunnan neuvostolle

Tri. Lennart Hardellin kirje kuvernööri Jerry Brownille SB649:sta

Beatrice Alexandra Golomb, MD, PhD SB649:aa vastustava kirje

Tri. Martin Pallin SB649:aa vastustava kirje

Liite tri. Pallin kirjeeseen – 142 mikroaaltosäteilytutkimusta

Kirje tri. Devra Davisilta puheenjohtaja Aguiar-Currylle koskien SB 649:aa, 28. kesäkuuta 2017

Kirje tri. Devra Davisilta kuvernööri Jerry Brownille koskien SB 649:aa, 17. syyskuuta 2017

Tri. Paul Ben Ishain kirje SB 649:aa vastaan, 8. syyskuuta 2017

Kirje tri. Cindy Russellilta SB649:aa vastaan

Kirje Physicians For Safe Technologylta SB649:aa vastaan

Kirje tri. Cindy Russellilta 5G-teknologian vaikutuksista, tammikuu 2017

Santa Clara Bulletin, s. 20-23, “A 5G Wireless Future: Will It Give Us a Smart Nation or Contribute to An Unhealthy One?”, kirjoittanut Cindy Russell, tammikuu 2017

Kirje tri. Joel Moskowitzilta kuvernööri Jerry Brownille SB649:sta

Beatrice Alexandra Golomb, MD, PhD, kirje SB649:aa vastaan

Kirje tri. Sam Milhelmilta

Kirje tri.  John Westilta

Kirje tri. Hugh Scullylta Toronton kaupungille

Kirje tri. Stephen Sinatralta Toronton kaupunginneuvostolle Item 26.21:aa vastaan

Yhteinen kirje 541 terveys- ja ympäristöalan ammattilaisilta sekä asianajajilta ja organisaatioilta USA:n senaattoreille ja edustajille 5G-lainsäädäntöä ja langattoman säteilyn laajempaa käyttöönottoa vastaan – 13. marraskuuta 2017 

Romanian Akatemia:  “Vastuullinen tieteellinen analyysi 5G-teknologian vaikutuksista kansanterveydelle tarpeen”

 • 27.8.2020 Romanian Akatemian lehdistötiedote esittää, “ennenkuin 5G-järjestelmä otetaan käyttöön, vastuullinen tieteellinen analyysi on absoluuttisesti tarpeen, sekä ihmisterveyden riskiarvio että kokonaismaksimialtistuksen rajojen määritys.”“Tässä kontekstissa me kohdistamme huomionne jälleen Euroopan neuvoston päätökseen 1815/2011, joka sanoo että: ‘kaikki kohtuulliset keinot tullaan ottamaan käyttöön vähentämään altistusta sähkömagneettisille kentille, erityisesti kännyköiden radiotaajuisille kentille, erityisesti lapsilla ja nuorilla jotka ovat mitä ilmeisimmin altistuneita pään kasvaimien riskeille ja vaativat ‘matalimman saavutettavan tason’ (ALARA-periaate) mitä tulee altistusaikaan, etäisyyteen ja seulontaan. Me varoitamme, että 5G-teknologian käyttöönotto, ilman konkreettista arviointia sen aiheuttamista riskeistä ja haavoittuvaisuuksista, voi aiheuttaa vakavia seuraamuksia kansanterveydelle ja voi saada aikaan enemmän haittoja kuin hyötyjä.”
 • Uutisjuttu elokuu 2020, 27.8.2020 lehdistötiedote
 • Lehdistötiedotteen PDF

Kirje Frank Cleggilta, entiseltä Kanadan Microsoftin johtajalta

Ellie Marksin kirje kuvernööri Brownille SB 649:sta

Alliance of Nurses for Health Environmentsin kirje

Environmental Working Groupin kirje 26. kesäkuuta 2017

Environmental Working Groupin kirje 26. heinäkuuta 2017

8/20 National Institute for Science, Law & Public Policy Letter to Appropriations Committee

8/21 National Institute for Science, Law & Public Policy Letter to Assembly

8/24 National Institute for Science, Law & Public Policy Letter to Governor Brown.

Kirje Sierra Clubilta, 15. elokuuta 2017

Kirje Greenlining Institutelta, 27. kesäkuuta 2017

Kirje American Association of Retired Personsilta (AARP), 19. heinäkuuta 2017

Kirje Harry Lehmannin lakitoimistolta “Mass casualties are likely in District 10 from passage of 648”, 6. heinäkuuta 2017

Kirje Harry Lehmannin lakitoimistolta Kalifornian osavaltiolle, “Liability for Damage From Microwave Radiation Exposure Sustained by Senate Bill 649 Will Be Shifted to California State”, 19. heinäkuuta 2017

Kirje Harry Lehmannin lakitoimistolta, “SB 649 will  disproportionately effect the poor in California”, 24. elokuuta 2017

Kirje EMF Safety Network and Ecological Options Networkilta, 06. heinäkuuta 2017

Kirje Susan Fosterilta — paloasemien erivapaus SB 649:sta, 14. elokuuta 2017

Kirje Susan Fosterilta ja Radiation Research Trustilta SB649:a vastaan, 22. kesäkuuta 2017

Scientists For Wired Technology, 5/30/17: etu ja taka

Scientists For Wired Technology 5/31/17: etu ja taka

American Planning Association vastustaa SB 649:a

Berkeleyn kaupunginvaltuuston vastustuskirje, 25. huhtikuuta 2017

Kommentit Ronald M. Powellilta, PhD, FCC:lle Spectrum Frontiersista

Berkshire-Litchfield Environmental Councilin kommentit FCC:lle Spectrum Frontiersista, 12. heinäkuuta 2016

Tri. Albert Manvillen kommentit FCC:lle Spectrum Frontiersista, 14. heinäkuuta 2016

Tri. Joel Moskowitzin kommentit FCC:lle Spectrum Frontiersista, 20. heinäkuuta 2016

Tri. Yael Steinin kommentit FCC:lle Spectrum Frontiersista, 9. heinäkuuta 2016  

Tri. Devra Davisin kommentit FCC:lle Spectrum Frontiersista

Susan Clarken kommentit FCC:lle Spectrum Frontiersista, 14. heinäkuuta 2016

EMF Scientist Appeal Advisorsin kommentit FCC:lle Spectrum Frontiersista, 9. kesäkuuta 2017

Klikkaa tästä ladataksesi satasivuisen PDF:n jossa on eri tieteentekijöiden ja lääkärien kirjeitä 5G:stä

Lähde:

https://ehtrust.org/the-naked-truth-about-5g/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.