Millaiseksi luonto suunnittelisi rahoitusjärjestelmän?

Kirjoittanut Jamie Brown-Hansen

“Aina kun haluta ymmärtää jotain, [kuten] miksi se-tai-se tapahtuu, miksi on olemassa biodiversiteettikriisi, tai miksi me poraamme öljyä vaikka se saastussaa ympäristöä ja aiheuttaa öljyvuotoja… voit kysyä ‘miksi’, ja muutaman ‘miksi’-tason jälkeen tulee aina vastaan raha.” — Sacred Economics with Charles Eisenstein, A Short Film

Biomimetiikan toistuva teema tämän vuoden SXSW Eco -konferenssissa oli biomemetiikan moniulotteiset tavat joita käytetään yhä enemmän ei ainoastaan tuotteisiin, vaan myös prosesseihin ja systeemeihin. Kemia, sijoittaminen, johtajuus, brändäys: kaikki nämä voivat olla bioinspiroituneita. Olen innostunut biomemetiikan käytöstä rahoituksen arkkitehtuurissa, tai vaihdannan arkkitehtuurissa. Biomemetiikka tarjoaa uuden kielen, pidemmän aikavälin, laajemman linssin ja paremmin pohjustetun viitekehyksen kaikenlaiselle systeemiajattelulle. Se sallii meidän vihdoin astua ”ulkopuolelle” (kirjaimellisesti ja symbolisesti) kapeista konseptuaalisista rahoitusmalleista jotka tällä hetkellä ovat upottamassa kollektiivista alustamme. Kuinka luonto suunnittelisi rahoitusjärjestelmän? Tämä blogipostaus on mukailtu lyhyestä esityksestäni jonka pidin SXSW Eco:ssa tästä aiheesta.

shutterstock_262155599 3

Jokin aika sitten kuulin MIT:n bisnesprofessorin esittelevän rahoituksen opiskelijoilleen liiketoiminnan ”elintärkeänä” osana. Useat biologian metaforat voivat olla kiinnostavia ja hyödyllisiä kun mietitään rahoituksen arkkitehtuuria, mutta tämä on ehkä kaikkein yleisin. Me tuppaamme pitämään rahoitusta eräänlaisena verenkiertojärjestelmänä joka toimittaa talouden happea bisneksellemme rahaksi kutsutun välittäjäaineen avulla. Miten luonto pitää mielekkäänä ”verenkiertoa” joka tällä hetkellä pyörittää rahoitusmallejamme?

Pankkien luotonlaajennuksen voittokulku

Aina kun puhumme rahoitusstrategiasta tai rahoitusmallista, tämä on koodikieltä sille että upotamme itsemme luottojärjestelmään. Raha nykypäivänä on velkaa. Kaikki perinteiset rahoituslähteet, olipa kyseessä sitten dollari, euro tai jeni, syntyvät jättiläismäisen velkalaitoksen kautta, joka myös tunnetaan pankkijärjestelmän nimellä. Tämä on nykyään yksittäinen, globaalisti integroitunut, globaalisti homogeeni järjestelmä jonka pääkonttori on täällä jossa elän, Sveitsin Baselissa. Ydininnovaatiot tämän järjestelmän designissa mallinnetaan nyt ensin globaalilla tasolla, josta ne sitten päätyvät alaspäin kansallisen tason toteutukseen. Se on ylhäältä-alas -monokulttuurimalli.

Bank for International Settlements - Basel, Switzerland

Rahan, luoton ja vaihdannan teknologiat, jotka kulminoituivat tässä pankkimonoliitissa, ovat mahdollistaneet 5000-vuotisen kasvuvaiheen ihmiskunnan kehityksessä. Nämä ovat keskeisiä innovaatioita, jotka maanviljelyksen, energian, navigaation ja muiden lisäksi ovat mahdollistaneet laajentumisen pienistä heimoista globaaleiksi imperiumeiksi, ja lopulta yhdeksi globaaliksi taloudelliseksi superorganismiksi. Ennen rahaa ja luottoa, meidän oli mahdollista olla keskinään riippuvaisia toisistamme vain ihmisten kesken jotka tunsimme läheisissä verkostoissa, joihin luotimme, toiselta nimeltään heimo. Rahan ja luoton avulla meidän ei enää tarvinnut suoraan tuntea ja luottaa kauppakumppaniin kunhan kykenimme luottamaan heidän rahaansa. Taloudellisten yhteisöjen kokoa pystyttiin näin kasvattamaan heimon yli. Rahan määrän kasvu jatkui noin 5000 vuotta tuosta. Lopulta pankkivelka voitti täsmälleen siksi koska se perustuu numeroiden kasvuun eikä mihinkään muuhun. Pankit antavat velkaa mihin tahansa lupaavaan kasvuprojektiin, kvantitatiivisen tuoton saamiseksi. Kiitos tämän menestyksen, meillä on nyt globaali superorganismi.

 

Image: Jamie Brown-Hansen

Koko planeetan peitettyään tavalliselta rahoitukselta on loppumassa tila materiaalisessa maailmassa jonne laajentua sillä nopeudella kuin se on suunniteltu laajentumaan. Tämän johdosta se on nopeasti liikkumassa siihen ainoaan suuntaan jossa kvantitatiivinen kasvu voi jatkua ikuisesti, joka on virtuaalinen todellisuus. Tämän takia olemme päätyneet nykyiseen tilanteeseen jossa rahoitusjohdannaisia kaupataan arvolla joka ylittää koko planeetan BKT:n kymmenestäkahteenkymmentä kertaa. Samaan aikaan oikean elämän yhteisöt ruohonjuuritasolla, jotka eivät voi kasvaa ikuisesti (tämä on tinkimätön parametri biologisessa elämässä), jäävät rahoitukselliseen tyhjiöön.

Yhteisöluottojen synty

Tyhjiö on voimakas kutsu jollekin uudelle. Mitä voimme nähdä nykyään, jos vain haluamme, on globaali yhteisöluottojen nousu ruohonjuuritasolla, alhaalta ylös, tavanomaisen rahoitusmaailman räystään alla. Nämä järjestelmät, joita voidaan kutsua myös yhteisöpohjaisiksi keskinäisiksi luottojärjestelmiksi, ovat johdonmukaisia biologisten suunnitteluperiaatteiden kanssa kaikilla tavoilla joilla pankkivelka ei ole. Ne ovat alhaalta-ylös, paikallisesti virittyneitä ja sopeutuneita, hajautettuja, monipuolisia, itsejärjestäytyneitä, iteratiivisia ja modulaarisia — lyhyesti, kaikkea sitä mitä me uneksimme biologiselta design-näkökantilta. Ehkäpä kaikkein tärkeimpänä, nämä järjestelmät eivät perustu kvantitatiiviseen laajenemiseen; sen sijaan voisimme sanoa niiden perustuvan kvalitatiiviseen laajentumiseen, niiden ollessa kvantitatiivisesti vakaita. Tämä on yhdenmukainen kypsien biologisten järjestelmien designin ja lajimme nykykehityksen vaiheen kanssa, meidän saavuttaessamme kasvun rajat.

 

shutterstock_161463662 (2)

Yhteisöluotto on tällä hetkellä paikallisluottolaitosten globaali pelikenttä. Vielä ei löydy globaaleja luottolaitoksia. On helppoa tarjota yhteisöluottoa paikallisen luottamusverkoston kautta. On paljon vaikeampaa tarjota yhteisöluottoa johonkin jota haluaisit tilata Kiinasta. Joten näiden laitosten välinen kytkeytyminen on seuraava palanen palapelissä, joka tekee tästä mahdollisen vaihtoehdon pankkiluotolle globaalina vaihdantakanavana, ja se on se mihin keskitymme tänään.

Yhteisvaurausluoton perustaminen

Kuten luonto itsessään, yhteisöluottokenttä on moninainen ja dynaaminen ja se ei koskaan korjaannu yksittäisellä kaavalla. On kuitenkin mahdollista tunnistaa kolme erilaista kulttuuria jotka ovat syntyneet näiden systeemien keskellä. Ne ovat LETS (Local Exchange Trading Systems, paikallisvaihdantajärjestelmät), Business-to-Business (B2B) vaihdantajärjestelmät, and aikapankit. Jokainen näistä ryhmistä organisoituu hieman eri tavalla ja käyttää eri järjestelmiä, mutta ne perustuvat kaikki samalle keskinäisen luoton vaihdon periaatteelle. Yhteisöluottolaitos syntyy aina kun ihmisryhmä tai organisaatiot tulevat yhteen ja päättävät antaa lainaa toisilleen suoraan omien tuotteiden tai palveluiden hankkimiseksi. (Joillain ryhmillä on eri tapoja kuvata tämä, mutta lopputulos on sama.) Tätä yleensä kutsutaan keskinäiseksi luotoksi, ja se on kaikkein demokraattisin luoton luomisen muoto: annamme luoton itse, sitä takaa oma lupauksemme lunastaa se tulevaisuudessa. Kun nämä lupaukset kasataan yhteen, ollaan saatu alhaalta-ylös -luottolaitos.

Tällaisia on jo olemassa tuhansia ympäri maailman, mutta ne eivät vielä toimi keskenään yhteen. Seuraava suuri design-haaste systeemi-insinööreille on kehittää ohjelmistolaajennuksia ja protokollia jotka olisivat yhteensopivia kunkin suuren tällä hetkellä kolmen eri ryhmän käyttämän systeemin kanssa. Heidän tavoitteensa on jätää paikallisten järjestelmien design-elementit paikalleen, joka tarkoittaa sitä etteivät laajennukset uhkaisi yhteisöjen itsemääräämisoikeutta omien paikallisten design-valintojen suhteen. Systeemien annettaisiin kommunikoida keskenään käyttäen jotain toista yhdistävää järjestelmää, todennäköisesti Rippleä. Lopputuloksena saavutetaan suurempi ”luotto-yhteisvauraus” yhdistämällä paikallisia luottolaitoksia, niinkuin keskinäisten luottojen puolestapuhuja Tom Greco on visioinut jo kauan aikaa sitten. Ohjelmistokehittäjät arvioivat tämän olevan mahdollista seuraavan kahden vuoden aikana.

Image: Jamie Brown-Hansen

Sillä aikaa Biomimicry Global Network (BGN) on tulossa markkinoille omalla LETS-prototyypillään joka näyttää suuntaa minne mennä tulevaisuudessa. Sitä kutsutaan tällä hetkellä Biomimicry Exchange Networkiksi (BXN), vaikka nimi saattaakin muuttua lähiaikoina. Kaikkein innostavinta on mahdollisuus käydä kauppaa globaalin biomimetiikkaluottolaitoksen ja globaalin ekokyläluottolaitoksen välillä, joka on tällä hetkellä Global Ecovillage Networkin kehittämä (GEN). Biomimetiikka ja ekokylät ovat evoluution yhteenliittämiä: yksi rakentaa siltoja ihmisten ja luonnon designin välillä, toinen taas juurtuu maahan.

Rahan”tekijä”-liike

Voimme miettiä yhteisöluottoa tekijäliikkeen yhtenä muotona, jota biomimetiikkayhteisö on seurannut koska olemme kiinnostuneita paikallistetusta 3D-tulostuksesta. Tekijäilmiö voi tapahtua millä tahansa sektorilla, ei ainoastaan tuotannossa. Yhteisöluottojen teknologiat ovat rahoitusarkkitehtuurille sitä mitä 3D-tulostus on tuotannolle. Molemmissa tapauksissa nämä ovat läpimurtoteknologioita jotka on jo hyväksihavaittu mutta jotka eivät vielä ole massamarkkinoilla; ne lokalisoivat ja demokratisoivat talousprosessejamme; ja ne avaavat uusia suuntia biomimeettiselle potentiaalille joita ei aiemmin ollut tarjolla kummassakaan valtakunnassa, tuotannossa tai luotonluonnissa.

Yhteisöluottojen teknologiat ovat saavuttaneet pisteen jossa luottolaitoksen luominen muistuttaa paljon verkkosivun luomista. Aiempaa teknistä kokemusta ei tarvita; jos haluat verkkosivun, voit mennä WordPressin tai Squarespacen tai vastaavien sivuille, luoda tilin, alkaa tekemään omia design-päätöksiä ja parissa tunnissa sinulla on verkkosivu. Jos haluat yhteisöluottolaitoksen, voit mennä Community Forge:n tai CES:n (Community Exchange Systems) tai Cyclos:n tai vastaavien sivuille, perustaa systeemin ilmaiseksi, alkaa tekemään omia design-päätöksiä arvon yksiköstä, luottorajoista ja haluatko ominaisuuksia kuten verot, korkokannan, ylimakauspäiväkorvauksen tai transaktiokulut, ja parissa tunnissa sinulla on luottolaitos.

“Pieni voi olla kaunista, ja evoluutio alkaa pienestä.”

On kivaa käydä läpi tämä design-prosessi, vapauttaa oman yhteisön kollektiivinen luottovoima ja sen jälkeen löytää ja ”kuvitella” kuinka monella tavalla voit käyttää tätä valtaa. (Se voi olla myös suuri käytännön oppimiskokemus taloustieteiden opiskelijoille!) Kuitenkaan ei ole pakko luoda uutta laitosta jotta voitaisiin päästä mukaan rahan”tekijöiden” liikkeeseen. On aina helpointa liittyä systeemiin joka on jo olemassa, kuten LETS:n, aikapankkeihin tai B2B-järjestelmiin paikallisissa verkostoissa. Etsi verkosta näitä, liity joihinkin niistä joka tuntuu sopivalta.

Suurin LETS-alusta on eteläafrikkalainen CES, jota käyttää yli 800 yhteisöä maailmanlaajuisesti. Saksankieliset yhteisöt pyörivät taas Cyclosissa, ja biomimetiikkaa varten valitsimme Community Forge -järjestelmän, joka sijaitsee Genevassa ja on suosittu ranskankielisissä yhteisöissä. Bisneksille sopiva on kanadalainen Collective Currency (joka sijaitsee Barbadoksella verotuksellisista syistä), joka on kiinnostava koska se sallii jäsenyyden maksun vaihtoluotolla tavallisen rahan sijaan. Koina on uusi vaihtoehto bisneksille jotka ovat kehitysvaiheessa.

Suurin osa näistä järjestelmistä toimii skaalalla joka on mikroskooppinen verrattuna vaihtovolyymiin joka luottojärjestelmässä on liikkeessä.  (B2B-transaktiot voivat olla suuria, niissä on mukana monikansallisia korporaatioita.) Pieni voi olla kaunista, ja evoluutio alkaa pienestä. Raha on kollektiivinen teknologia, joten valinta siirtyä yhteisöluottoon muuttuu käytännöllisemmäksi jokaisen uuden ihmisen, yhteisön, organisaation ja yrityksen myötä.

 

We Are the Pump

Erittäin suosittu metafora rahalle talouden ”verenkiertona” on tehokas enemmän kuin yhdellä tavalla. Suosikkini kuvaa ideaa josta E.C. Reigel puhuu kirjoittaessaan “et ole epäillyt että rahan voima on sinussa itsessäsi.”

shutterstock_158368739 (2)

Meille kaikille opetetaan, että sydän on pumppu. Jos laitat hakukoneeseen ”sydän ei ole pumppu”, löydät eri lähteitä jotka väittävät että meitä on biologisesti johdettu harhaan sydämen roolista. Sydän on informaation vaihtokeskus, kriittinen elämälle, joka sekoittaa happea vereen, lukee kehoa ja lähettää signaaleja aivoihin, mutta jotkut väittävät sen mekaniikan itse asiassa hidastavan veren kiertonopeutta. Pumppaaminen alkaa verenkierrossa kehittyvällä sikiöllä ennenkuin sydän on edes muodostunut. Se on hajautettu ilmiö suonten ja valtimoiden läpi joka alkaa yksittäisten verisolujen sykkiessä samaan tahtiin. Lopulta suurin osa mekaanisesta voimasta tulee vatsalaukun alueelta.

Meillä on sama väärinkäsitys rahan kierrosta talouden kehossa. Me luulemme että pankeilla on valta, rahan koneisto, mutta niillä ei ole. Rahan kiertoa pyörittää oma hyväksyntämme sen maksukyvystä, ja tämä on hajautettu ilmiö talouden verisuonten verkostossa. Rahajärjestelmä ei romahda kun pankit romahtavat, se romahtaa kun ihmiset lakkaavat hyväksymästä rahaa maksuvälineenä. Me olemme pumppu. Peliväline on meillä.

“Rahajärjestelmä ei romahda kun pankit romahtavat, se romahtaa kun ihmiset lakkaavat hyväksymästä rahaa maksuvälineenä. Me olemme pumppu. Peliväline on meillä.”

 

Yhteisöluotto on jo saatavillamme. Rahajärjestelmä elämän edistäjänä on nyt kollektiivinen valinta, paljon samanlainen kuin valita syödä luomuruokaa. Meillä on tarjolla luomuvaihtoehtoja, mutta jos kukaan ei halua niitä, ne eivät merkkaa paljoakaan. Kun me tunnustamme luomun vaihtoehtona vaihdannan välineeksi, me voimme sen jälkeen tietoisesti valita tarjolla olevista vaihtoehdoista. Perhe tai yritys tai organisaatio joka laittaa ikkunaansa tarran sanoen ”meillä käytetään yhteisöluottoa” muuttuu osaksi pumppumekanismia uudenlaiselle talouden kiertojärjestelmälle joka saattaa pitää meidät hengissä täällä. Mitä enemmän “soluja” sykkii samaan tahtiin tämän valinnan kanssa, sitä enemmän me kykenemme lajina hitaasti siirtämään riippuvuutemme pankkivelasta yhteisöluottoihin, kunnes eräänä päivänä on kypsynyt vakaa tila.

 

Lähde:

You are being redirected…

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.