Kymmenen tapaa rakentaa parempi järjestelmä

10. Me voimme valita hallituksia jotka edustavat kansaa ennemmin kuin korporaatioita. Tämä vaatii todellista vaalijärjestelmän reformaatiota ja siihen kuuluu lakeja, joilla tehdään selväksi kuinka korporaatiot eivät ole henkilöitä, ja siksi eivät voi osallistua poliittiseen prosessiin. Hallitus, joka edustaa kaikkia ihmisiä, sääntelisi korporaatioita, jotta varmistetaan sosiaalisesti vastuullinen käyttäytyminen, ja muuntaisi psykopaattisen kapitalistihirviön demokraattisiksi, sosiaalisiksi yrityksiksi jotka hyödyttäisivät kaikkia.

9. Voimme rakentaa yhteisöjä ja organisaatioita jotka kannustavat solidaarisuutta, myötätuntoa ja altruismia. Näihin kuuluu työntekijä-, kuluttaja-, asunto- ja tuotanto-osuuskunnat, kuten myös hallinnon instituutiot. Ihmisten tulee aina pysyä valppaina, erityisesti kun kapitalismi on vielä olemassa, läpitunkeutuvasta ahneuden voimasta joka tuhoaa nämä yhteisöt ja organisaatiot.

8. Me voimme kannattaa ja rakentaa demokraattista taloutta, jossa sosiaalinen omistus korvaa yhteisöjen elinkeinojen yksityisomistuksen. Ihmisten, jotka työskentelevät niissä, ja yhteisöiden joissa he sijaitsevat, tulisi kontrolloida taloudellisia yrityksiä.

7. Koska autenttinen vapaus kaikille meille voi tulla vain kun kaikki me olemme vapaita, meidän tulee luoda yrityksiä, yhteisöjä ja johtamisen muotoja/instituutioita jotka kunnioittavat kaikkien oikeuksia ja kannustavat kaikkien luovuuteen. Sosiaalisesti hyödyllisiä yksittäisiä yrityksiä tulisi kannustaa, mutta kaikkialla ihmisten tulisi työskennellä yhdessä. Meidän tulisi luoda tehokkaita demokraattisen päätöksenteon muotoja, joilla edistetään kaikkien mukanaolijoiden luovaa työtä.

6. Kaikkialla missä työskentelemme, me voimme organisoitua tavoilla jotka muuttuvat uuden demokraattisen talouden rakennuspalikoiksi. Joskus tämä tapahtuu olemassaolevien liittojen kautta, mutta usein me luomme uusia organisaatioita, jotka puolustavat päivittäisiä etujamme samalla kun itsetietoisesti valmistaudumme korvaamaan kapitalistisen vähemmistön hallinnan demokraattisella kaikkien yritysten sosiaalisella kontrollilla.

5. Me voimme työskennellä heikentääksemme kapitalistista ja konsumeristista propagandaa, olipa se sitten naamioitu uutisiksi, viihteeksi tai mainonnaksi. Me voimme luoda uutisten keruun ja informaatiovaihdon muotoja, jotka haastavat kapitalismin samalla kun rakennamme ihmisten itsetuntoa, jotta he voisivat hallita taloutta demokraattisesti. Sen sijaan, että viettäisimme lukemattomia tyhjiä tunteja kuluttamalla aivotonta mainontavetoista ”viihdettä”, me voimme oppia lukuisia terveitä sosiaalisen interaktion tapoja jotka ovat tuoneet iloa ja solidaarisuutta menneille sukupolville. Miljoonat voivat löytää maailmanparantamisen hauskuuden.

4. Voimme uudelleenrakentaa progressiivisen verotusjärjestelmän, jossa ääripään tulotasojen ihmiset maksavat todella korkeita veroja. Me voimme kannattaa yksi mies, yksi ääni -päätöksentekojärjestelmää kaikkialla missä työskentelemmekään, olipa kyseessä sitten poliittinen, sosiaalinen tai ekonominen ala. Keinot sellaisen perustavaa laatua olevan muutoksen aikaansaamiseen voivat, osaltaan, tulla olemassaolevien poliittisten järjestelmien kautta, mutta se tulee sisältämään myös moninaisia työläisten, kansalaisten, tuottajien ja tervettä planeettaa tukevien ihmisten kansanliikkeitä.

3. Me voimme puhua planeettamme puolesta yhtenä yhteisönä, jolla on yhteenkietoutuneet intressit jotka voidaan tyydyttää vain kaksisuuntaisen kunnioituksen ja yhteistyön kautta. Me voimme oppia alkuperäiskansojen yhteisöiltä kuinka kunnioittaa maapalloa. Me voimme toimia sen periaatteen pohjalta, että vamma yhdelle on vamma kaikille. Minimissään tämä vaatii loppua kaikenlaiselle sodalle ja ympäristön tuhoamiselle. Me voimme työskennellä yhdessä yrityksinä ja organisaatioina, jotka ovat olemassa paikallisyhteisöissä, mutta voimme saada yhteyden myös samanmielisiin paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin ryhmiin saadaksemme aikaan sen muutoksen minkä tarvitsemme.

2. Sanojemme ja tekojemme avulla näytämme että realistinen vaihtoehto kapitalismille on demokratian laajentamista. Jotta voisimme rakentaa rauhallisen, ekologisesti järkevän maailman, taktiikkamme ovat rauhanomaisia, mutta me ymmärrämme että hyökkäyksen kohteena olevilla ihmisillä on oikeus itsensä puolustamiseen.

1. Me voimme korvata kapitalismin systeemillä, joka perustuu sosiaaliseen omistamiseen, yhtäläisiin ihmisoikeuksiin ja työpaikan demokratiaan. Taloudellisen demokratian rakentaminen on avain ihmiskunnan selviytymiseen. Me elämme harmoniassa ympäristömme kanssa, jos hankkiudumme eroon kapitalismista ja edistämme kunnioitusta luontoa kohtaan sekä ymmärrystä kaiken elämän keskinäisestä riippuvuudesta.

 

Lähde: http://www.filmsforaction.org/takeaction/ten-ways-we-can-build-a-better-economic-system/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.