Kooste 5G:n terveysriskeistä

Cindy Russell, M.D.

Santa Clara County Medical Association

V.P. Community Health

“Se laajentaisi huomattavasti FCC:n nykyistä kansan pakollisen säteilyttämisen politiikkaa ilman riittäviä etukäteistutkimuksia potentiaalisista terveysvaikutuksista ja turvallisuuden varmistamisesta. Se säteilyttäisi jokaisen, mm. ne jotka ovat kaikkein haavoittuvaisimpia radiotaajuisille säteille: raskaana olevat naiset, nuoret lapset, teinit, lisääntymisiässä olevat miehet, vanhukset, vammaiset, kroonisesti sairaat.” — Ronald Powell, PhD, kirje FCC:lle 5G:n laajentamisesta (7)

KOMMUNIKAATION UUSI ULJAS MAAILMA

Mobiilien langattomien teknologioiden käyttö kasvaa maailmalla. Uusi, nopeampi viides telekommunikaatiojärjestelmien sukupolvi (5G) on jokin aika sitten saanut hyväksynnän FCC:ltä (Federal Communications Commission). Uusia antenneja asennetaan ja testataan Palo Altossa ja Mountain View’ssa. Tuleeko tämän uuden 5G-teknologian käyttöönotto vahingoittamaan suoraan tai epäsuorasti kuluttajia ja yrityksiä, joita se pyrkii houkuttelevansa?

5G on uusi langattoman teknologian luvattu maa. Se voi yhdistää meidät työpaikallamme, kotona ja kadulla yli triljoonaan esineeseen ympäri maailman. (96) Esineiden Internet (The Internet of Things, IoT) lupaa antaa meille itseohjautuvat autot, kodinkoneet jotka voivat järjestää oman pyykinperuaineensa, automaatiokeskukset jotka maksavat laskusi, puhumattakaan nopeista elokuvalatauksista ja virtuaalitodellisuuksista, jotka latautuvat mistä vain kun olet liikkeessä. Yritykset pyytävät jo kuntia ja kaupunkeja siirtymään eteenpäin ja luomaan ”älykaupunkeja”, joissa yritykset saavat kattavat digitaaliyhteydet asentamalla massiivisia langattomia sensoriverkkoja lähes näkymättömän pienistä soluantenneista, jotka asennetaan valopylväisiin, sähkökaappeihin, koteihin ja työpaikoille naapurustoon ja keskustoihin yhdistämään IoT IT:n kanssa. He sanovat, että se parantaa palveluja, taloutta ja elämänlaatua. Tämä kommunikaatioverkosto muodostaa laajennetun elektromagneettisen mikroaaltovaipan jokaisen kaupungin ja piirikunnan ylle, joka läpäisee ilmatilan ja tarjoaa langattomat yhteydet joissa ihmiset ja asiat vaihtavat dataa keskenään.

Entinen FCC:n johtaja Tom Wheeler kutsui tätä “kansalliseksi prioriteetiksi” ja näin hän antoi siunauksensa tämän uuden, tunkeilevan, korkeataajuisen lyhytaaltokaistaa käyttävän, kaupallisen verkon suunnittelulle urbaaneille alueille.

“Älykkään” maailman kehittäminen?

Insinöörit ja fyysikot kiireisinä työskentelevät kantoaaltojen ja uuden verkon arkkitehtuurin yksityiskohtien parissa. Tehdasteollisuus jo kehittää yleisesti käytössä olevia tuotteita, joissa on mukana langattomia teknologioita joilla yhdistetään antennit tiheiksi ryppäiksi. Markkinointiyritykset puskevat jo mainoksia “älylaitteista” “älykkäille” ihmisille “älykaupunkeihin”. Jopa terveysala odottaa joitain näitä kannettavia laitteita tulevan potilaiden käyttöön. 5G-spektrin avaamisen toivotaan saavan aikaan uusien tuotteiden määrän räjähtämisen. Taloudelliset mahdollisuudet ovat ilmiselvät ja liiketoiminta tulee teknologiateollisuudessa kiihtymään.

Huolet lisääntyvät oman nykyisen langattoman teknologian käytöstämme, puhumattakaan siitä miten uusien mikroaaltotaajuuksien lisäämistä ei ole testattu lyhyen tai pitemmän aikavälin turvallisuuden varmistamiseksi. Tärkeät kysymykset ovat jääneet vaille vastausta kun teollisuus ja valtiot ovat liikkuneet eteenpäin.

* Miksi FCC sallii korkeat 5G-taajuudet kun he eivät ole saattaneet edes loppuun terveysvaikutusten tutkimuksia tai päivittäneet turvallisuusrajojaan matalan intensiteetin radiotaajuussäteilylle?

* Onko tämän tunkeilevan korkean taajuuden antennijärjestelmän laajamittainen “käyttöönotto” kaupungeissamme ja kodeissamme turvallista ihmisille ja ympäristölle?

* Lisääkö se kroonisten sairauksien aiheuttamia kustannuksia, jotka kansakunnassamme maksavat vuosittain yli biljoona dollaria? (105)

* Olemmeko me jo digitaalisesti liikaa yhteydessä, ulkoistamme aivotoimintamme muille ja muutumme toimintakyvyttömäksi, addiktoituneeksi kansakunnaksi tämän johdosta? (136,137,138)

* Miten tämä vaikuttaa yksityisyyteemme, kyberturvallisuuteemme ja terveystietojemme turvassa pysymiseen?

* Kykenemmekö me lääkäreinä tunnistamaan syntyvät negatiiviset terveysvaikutukset, jotka nämä uudet millimteriaallot ja kannettavat laitteet saavat aikaan, puhumattakaan nykyisten langattomien laitteiden aikaansaamista vaikutuksista?

”Yli sadan vuoden ajan tämä luonnollinen ympäristömme on muuttunut rankasti kasvavan elektromagneettisten kenttien spektrin käyttöönoton myötä.” Adey (135)

Kannattaa lukea: FCC:n 5G-kirjeet

FCC:n saamat kirjeet vuonna 2016 vastauksena uusien korkeiden 5G-taajuuksien käyttöönottoon otettiin ristiriitaisina vastaan. Teollisuudenalat yleisesti pitivät FCC:n toimia hyvänä ja he puhuivat kasvavasta kysynnästä tälle teknologialle sekä myös lisääntyvästä tarpeesta joustavalle lainsäädännölle, jolla ottaa teknologia käyttöön. Jotkut ilmaisivat huolensa interferenssistä muiden satelliittijärjestelmien kanssa. Joidenkin mielestä tulisi olla jonkinlainen käytön spektriraja, jolla estettäisiin korkeampien taajuuksien käyttö, jotka nyt ovat vain kokeilussa. Toiset väittelivät näiden taajuuksien avaamisesta lisensoinnille vs. että ne pidettäisiin lisensoimattomassa käytössä. Teollisuus ei maininnut mitään vaarasta kansalle tai ympäristölle, jonka nämä uudet taajuudet voisivat saada aikaan.

Tauko 5G:n käyttöönottoon

Yksityiset kansalaiset ja tohtorit, kuitenkin, heiluttivat punalippua FCC:lle ja suosittivat infrastruktuurin rakentamisen pysäyttämistä ja lisätutkimuksia terveys- ja ympäristövaikutuksista. He kyseenalaistivat nykyiset FCC:n standardit, jotka ovat vanhentuneita eivätkä ne suojele ihmisten terveyttä. He kysyivät “Miten se vaikuttaa lapsiin, raskaana oleviin naisiin ja vanhuksiin, jotka ovat kaikkein heikoimpia populaatiossamme?” Vaikka tieteentekijöillä on selkeää näyttöä siitä, että pitäisi olla varovainen, mielestäni kaikkein uskottavimmat kirjeet olivat niiltä, jotka kuvasivat pelkojaan eläessään sähköyliherkkinä ihmisinä jo valmiiksi vaarallisessa vahvasti sähkömagneettisessa ympäristössä.

Anna suojaa: Ei pakopaikkaa sähköyliherkille

Linda K. kuvasi sähköyliherkkyyttään kun altistus langattomille lähettimille on kasvanut. Vuonna 1999 pystytettiin lähetintorni heidän naapurustoon 300 metrin päähän hänen kodistaan. Hän alkoi nukkua huonosti, mutta ei liittänyt sitä tähän torniin. Vuonna 2008 hän käynnisti langattoman tietokoneen ja häntä alkoi pyörryttää ja oksettaa. Hän ei pystynyt ajattelemaan selkeästi. Oireet lakkasivat kun Wifi-kortti poistettiin koneesta. Kun langattomat mittarit asennettiin hänen naapurustoonsa vuonna 2012 (ei hänen kotiinsa), hän koki vakavaa unettomuutta. Kuukausi myöhemmin hän tajusi lähetintornin yhteyden hänen huonoon unenlaatuunsa. Noin kaksi vuotta myöhemmin hän tunsi voimakkaan, epämukavan tunteen kävellessään erään talon ohi, ja huomasi langattoman Wifi-aseman kytkettynä sähkökaapista taloon. Hän lakkasi kävelemästä talon vierestä. Hän kirjoitti huolistaan ja uusista taajuuksista, jotka saattavat pahentaa hänen oireitaan ja tehdä hänet kyvyttömäksi poistumaan kämpästään. (54)

Toisessa kirjeessä Veronica Z. huomautti “Tämä on ilmoitus selviytymisestä. Se minkä kanssa monet meistä kamppailevat tällä hetkellä on selviytyminen ympäristössä, joka on vihamielinen meitä vastaan biologisesti. Me olemme menettäneet kaikki oikeutemme, rahamme, kotimme, kykymme tienata elantomme johtuen tästä kaikkialla läsnä olevasta altistumisesta. Meitä kidutetaan jokainen sekunti kaikkina päivinä ja ainoa mitä teemme on koittaa selviytyä jokaisesta hetkestä jonka olemme elossa. Toiset ovat olleet kyvyttömiä tekemään niin ja eivät ole halunneet elää tällä kidutuksen planeetalla… Ihmisille, jotka ovat vakavasti herkkiä kuolettavalle säteilylle ei ole pakopaikkaa.” (55)

Kysymys NASAlle: Onko sähköyliherkkyys todellista vai kuviteltua?

Puhuvatko nämä ihmiset totta? Onko tämä pelkkää psykologiaa? Saatat ihmetellä, kuitenkin, kun yhä useampi ihminen kaikista ikäluokista, ammattiryhmistä ja taustoista tuntee samanlaisia oireita langattomien laitteiden läheisyydessä. Jotkut lapset ovat raportoineet samanlaisia oireita langattomien laitteiden läheisyydessä. Jotkut lapset ovat kertoneet tällaisista oireista kun heidän koulunsa on ottanut Wifin käyttöön.

Tri. Scott Eberle, kunnioitettu lääkäri Petalumasta, kaunopuheisesti kuvasi tätä sähköyliherkkyyden kehittymistä marraskuun 2016 SCCMA Bulletinin numerossa. Hän tekee paljon työtä jatkaakseen ammatissaan, puhuakseen kollehoilleen ja pitääkseen ympäristönsä terveenä. (67)

Me altistumme yhä suuremmalle määrälle sähkömagneettisia säteitä elämässämme. Yhä suurempi määrä tieteellistä tutkimusta liittää biologiset vaikutukset kasvaneeseen määrään raportoituja terveysvaikutuksia, mukaanlukien sähköyliherkkyys. Vuonna 1971 venäläiset tieteentekijät Gordon ja Sadchikova työhygienian ja työterveyden instituutista kuvasivat kattavan sarjan oireita, joita he nimittivät ”mikroaaltosairaudeksi” ja kertoivat tästä kansainvälisessä WHO:n tapaamisessa. (109)

Vuonna 1981 NASAn raportissa “Electromagnetic Field Interactions: Observed Effects and Theories” mikroaaltosairaus kuvattiin myös. Oireisiin kuului päänsärky, silmien rasitus, väsymys, heikotus, huono unen saanti, apeus, ärtyneisyys, epäsosiaalisuus, luulotautiset reaktiot, pelon tunteet, hermojännitys, henkinen masennus, muistin heikkeneminen, paineen tunne päänahassa ja otsassa, hiusten lähtö, kipu lihaksissa ja sydämen alueella, hengitysvaikeudet, hikoilun kasvaminen äärimmilleen. (19)(63)(93)

Sähköyliherkkyyden tiede

Belpomme vuonna 2015 saattoi loppuun kaikkein kattavimman sähköyliherkkyystutkimuksen, jossa tutkittiin 1216 ihmistä: 71.6%:lla oli EHS, 7.2%:lla CS, ja 21.2%:lla molemmat.

He havaitsivat useita luotettavia tautien biologisia indikaattoreita — jokainen niistä esiintyi 23%:sta 40%:n kaikista tapauksista — mikä sai heidät päättelemään, että nämä herkkyydet voidaan objektiivisesti luokitella ja diagnosoida ja “niihin näyttää liittyvän tulehdustyyppistä hyper-histaminemiaa, oksidatiivista stressiä, autoimmuunivasteita, kapsulotalamista hypoperfuusiota ja patologista veriaivojen vuotoa sekä melatoniinin puutetta aineenvaihdunnassa”. (68)

Elektromagneettisen säteilyn biologiset haittavaikutukset

Tieteellinen tutkimus on täynnä evidenssiä epäionisoivan langattoman säteilyn aiheuttamista soluvaurioista usean vuosikymmenen ajalta, jotka eivät ole lämpövaikutuksia. Mekanismeja on todennäköisesti useita, suoria ja epäsuoria. Oksidatiivinen vahinko on hyvin tutkittu. Vaikutukset on kyetty osoittamaan solukalvoilla, mikä aiheuttaa siirtymän jänniteohjatuissa kalsiumkanavissa. Spermatutkimukset ovat yhdenmukaisesti havainneet genotoksisia, morfologisia ja indikaattoreiden epänormaaliuksia kännykkäsäteilyn läsnäollessa. DNA-vauriot, veriaivovaikutukset, melatoniinin väheneminen, hermosoluvauriot, mitokondriaaliset häiriöt ja muistin häiriöt ovat paljastuneet tutkimuksissa. Bioinitiative Report (139) on kerännyt näitä vaikutuksia ja yhä kasvava määrä vertaisarvioituja tutkimuksia kasaa yhä suurempaa määrää todistusaineistoa päivittäin. Vuonna 2011 International Agency for Research on Cancer luokitteli radiotaajuudet 2B-karsinogeenisiksi ja “mahdollisesti syöpävaarallisiksi ihmisille”, samaan kategoriaan DDT:n, lyijyn ja muiden myrkkyjen kanssa.

Viimeisin tiede: Kansallinen toksikologinen ohjelma tutkimaan kännyköitä ja syöpää

Viimeisin ja uskottavin evidenssi on peräisin National Institutes of Healthin vuoden 2016 National Toxicology Programista. Nimeltään NTP Toxicology and Carcinogenicity Cell Phone Radiation Study, kymmenvuotinen ja $25 miljoonaa maksanut tutkimus paljasti yhdenmukaisesti, että kännyköiden mikroaaltosäteilyllä on vahingollisia soluvaikutuksia. (124, 125) Taajuudet ovat samankaltaisia kuin muut langattomat laitteet joita me käytämme yleisesti. Tutkimukset olivat robusteja, tehty yhteistyössä ja hyvin kontrolloituja. Niissä käytettiin tuplamäärää rottia joilla paljastettiin merkittävät vaikutukset, mikäli niitä ilmeni. Alkuvaiheen tulokset tutkimuksesta näyttivät, että radiotaajuussäteily aiheutti tilastollisesti merkitsevän kasvun kahden tyyppisissä aivokasvaimissa, glioomissa ja schwannomissa. Nämä olivat samat kaksi tyyppiä kasvaimia, joiden on osoitettu lisääntyvän ihmisten epidemiologiatutkimuksissa pitkäaikaisesta kännykän käytöstä. Tri. Lennart Hardell ja muut ovat osoittaneet johdonmukaisen kasvun ipsilateraalisen (samanpuoleisen) akustisen neurooman (vestibular schwannoma) ja glioomien kasvun jokaisen 100 tunnin kännykän käytön myötä. (112-118) Toinen kuvaava havainto on se, kun kontrolliryhmän rotilla oli paljon vähemmän syöpää. Tämän uskotaan johtuvan siitä, että kontrolliryhmän rotilla oli kontrolloitu faradayn häkki ympärillään eivätkä ne altistuneet normaalille taustasäteilylle, joka voi aiheuttaa syöpää.

Ron Melnik, PhD, vanhempi toksikologi ja Environmental Toxicology Programin erikoisohjelmien johtaja National Institute of Environmental Health Sciencesissa (NIEHS) ja tutkimuksen suunnittelija sanoo, “NTP testasi hypoteesia, että kännykkäsäteily ei aiheuttaisi terveysvaikutuksia, ja tuo hypoteesi on nyt osoitettu vääräksi. Koe tehtiin, ja tulosten läpikäynnin jälkeen konsensus on, että kyseessä on karsinogeeninen vaikutus.” (124,125,126,127)

5G-terveysvaikutukset millimetriaallonpituuksilla

Termi ”millimetriaallot” (MMW) viittaa äärimmäisen korkeataajuuksiseen (30-300
GHz) sähkömagneettiseen säteilyyn. Millimetriaallot (MMW) ovat käytössä seuraavan sukupolven langattomissa teknologioissa. Niillä on matala penetraatiosyvyys ja näin ne vaikuttavat ihon pintaan, silmiin tai bakteereihin, kasveihin ja pieniin eliömuotoihin. Pintavaikutukset voivat, kuitenkin, olla varsin huomattavia organismeille ihoreseptorien stimuloinnin vaikuttaessa hermosignaaleihin, ja näin saaden aikaan koko kehon fysiologisia vasteita sydämen lyöntitaajuuteen, sydämen rytmiin ja immuunijärjestelmään.

Vuoden 1998 koosteartikkelissa Pakhomov (123) tarkasteli millimetriaaltojen biologisia vaikutuksia. Hän kävi läpi kymmeniä tutkimuksia ja lainaa tutkimusta joka osoittaa millimetriaaltojen merkittävät vaikutukset kaikkiin biologisiin järjestelmiin, mm. soluihin, bakteereihin, hiivoihin, eläimiin ja ihmisiin. Jotkut vaikutukset olivat selvästi lämpövaikutuksia millimetriaaltojen nopeasti absorboituessa veteen, mitä esiintyy laajalti elävissä organismeissa. Monet millimetritaajuuksien tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet vaikutuksia ilman kudosten lämpeämistä matalilla intensiteeteillä. Tutkimustulokset vaihtelivat, ja näyttivät sekä regeneratiivisia vaikutuksia että negatiivisia vaikutuksia, riippuen taajuudesta, tehosta ja altistuksen pituudesta.

Rytmihäiriöt

Chernyakov tuotti sydämen lyöntitiheyden muutoksia nukutetuille sammakoille ampumalla mikroaaltosäteilyä niiden ihoon etäältä. Edes sydämen täysi denervaatio ei estänyt reaktiota. Tämä viittaisi millimetriaaltojen refleksimekanismiin, jossa mukana on tietyt raajojen reseptorit. (28)

Sydämen lyöntitiheyden muuttuminen

Potekhina havaitsi tiettyjen taajuuksien 53-78 GHz kaistalla (CW) muuttaneen luonnollista sydämen lyöntitiheyttä nukutetuilla rotilla. Hän näytti, että joillain taajuuksilla ei ollut mitään vaikutusta (61 – 75 GH) kun taas toisilla taajuuksilla (55 ja 73 GHz) saatiin aikaan huomattavaa arytmiaa. Iho tai kehon lämpötila ei muuttunut. (69)

Epämuodostumia aiheuttavat teratogeeniset vaikutukset

Belyaev teki erään tutkimuksen millimetriaaltojen vaikutuksista Drosophila-kärpäsillä. Sikiöt altistettiin kolmelle eri gigahertsitaajuudelle 4-4,5 tunnin ajan 0.1 mW/cm2 teholla. Hän havaitsi, että säteily 46,35 GHz taajuudella, mutta ei kuitenkaan 46,42 tai 46,50 GHZ taajuuksilla, aiheutti selviä vaikutuksia, mm. morfologisia epänormaaliuksia ja kuolleisuutta. Millimetriaallot häiritsivät DNA-proteiinien interaktioita näillä tietyillä taajuuksilla. (65)

Bakteerivaikutukset ja antibioottiresistenssi

Bulgakova on näyttänyt yli tuhannessa tutkimuksessa 14 eri antibiootilla miten millimetriaalloille altistettu S. aureus vaikuttaa antibioottiherkkyyteen eri mekanismeilla. Millimetriaallot kasvattivat tai vähensivät antibioottivastustuskykyä riippuen antibioottien konsentraatioista. (134)

Pakhomov varoittaa, “Päätoimintamekanismista riippumatta mahdollisuus merkittäville biologisille vaikutuksille altistuttaessa lyhytaikaisesti millimetriaaltosäteilylle nykyisten turvallisuustasojen rajoissa vaatii huomattavasti lisätutkimuksia. Mahdollisuus negatiivisten terveysvaikutusten esiintymiselle paikallisen, matalan intensiteetin millimetriaaltosäteilyn vaikutuksen alaisuudessa on merkittävä kun määritetään standardeja terveydelle ja ympäristölle, ja se vaatii erityistä huomiotamme.” Hän peräänkuulutti tutkimusten replikointia erityisesti kun puhutaan pitkäaikaisesta millimetriaaltojen vaikutuksista.

Hänen johtopäätelmänsä:

1) Yksilöt tai ryhmät populaatiossa, jota voitaisiin yleensä pitää yhtenäisenä, saattaa reagoida millimetriaaltoihin varsin eri tavalla tai jopa vastakkaisilla tavoilla

2) Näyttää siltä, että on olemassa tuntemattomia ja kontrolloimattomia tekijöitä, jotka määrittävät millimetriaaltoherkkyyden populaatiossa tai koehenkilöillä. Säteilytys kykeni lisäämään antibioottiresistenssiä eräässä kokeessa ja vähentämään sitä toisessa kokeessa

3) Kasvanut herkkyys ja jopa yliherkkyys millimetriaalloille voi olla todellista. Riippuen altistuksen luonteesta, erityisesti aallonpituuksista, 30%-80% terveistä tutkituista kykeni havaitsemaan matalan intensiteetin millimetriaaltosäteilyn (123)

Harmaakaihi

Prost vuonna 1994 tutki millimetritaajuuksista mikroaaltosäteilyä ihmisen silmässä. Hän havaitsi, että eri aallonpituuksien mikroaallot saattoivat aiheuttaa kaihia. (13) Hänen tutkimuksensa havaitsi, että matalan tehon millimetriaallot tuottivat linssin opasiteettia rotilla, jotka oltiin altistettu 10mW/cm2 tehoiselle säteilylle, mikä oli ennalta altistava indikaattori kaihille. (74)

Immuunijärjestelmä

Kolomytseva, vuonna 2002, tarkasteli leukosyyttien määrää ja toimintaa ja niiden dynamiikkaa raajojen verineutrofiileissä terveiden rottien koko kehon altistuttua matalan intensiteetin äärimmäisen korkeataajuuksiselle sähkömagneettiselle säteilylle (EHF EMR, 42.0 GHz, 0.15 mW/cm2, 20 min päivittäin). Tutkimus näytti, että fagosyyttien toiminta raajojen verineutrofiileissä noin puoliintui 2-3 tuntia yksittäisen altistumisen jälkeen EHF EMR:lle. (131)

Kromatiinivaikutukset

Gapeve vuonna 2003 näytti ensimmäistä kertaa, että matalan intensiteetin äärimmäisen korkeataajuinen sähkömagneettinen millimetriaaltosäteily in vivo aiheuttaa solujen kromatiinin spatiaalisia järjestysvaikutuksia imusolmukkeissa. Kromatiini on DNA:n ja proteiinien yhdistelmä, joka muodostaa kromosomeja eykaryyttisisten solujen tumassa. Hän altisti hiiret yksittäiselle koko kehon annokselle säteilyä 20 minuutin ajan 42,0 GHz taajuudella ja 0.15 mW/cm2 teholla. (132)

Geenivaikutukset

Habauzit vuonna 2013 tarkasteli geenien esiintymistä keratinosyyteissä 60GHz:n altistuksella nykyisten raja-arvojen yläreunalla, ja totesi: “Koejärjestelyssämme suuri määrä geenimuutoksia (665) näyttää, että ICNIRP:n nykyiset rajat ovat mahdollisesti liian löysät estämään biologista vastetta. (73)

Aukkoja 5G-millimetrilaitteiden datassa

Kaupallinen tuotanto usein tulee ennen kuin tutkimukset kuluttajansuojasta ja terveysvaikutuksista saadaan valmiiksi. Meillä on liian paljon toksiineja, jotka ovat päässeet markkinoiden turvaprotokollista läpi liian pitkään: lyijy, asbesti, tupakka ja modernit sääntelemättömät nanopartikkelit, vain muutama mainitaksemme. Nämä vaikuttavat pitkäaikaisesti ja lyhytaikaisesti terveyteemme tavoilla, joita emme edes tiedä. Jos me sairastumme, me emme kyseenalaista tai identifioi päivittäistä tai viikottaista altistustamme kemikaaleille, jotka ovat saattaneet olla mukana aiheuttamassa syöpää tai keuhkosairautta tai muita immuunisairauksia. Meillä on liian paljon kemikaaleja jotta niistä saataisiin selko.

Tutkimus näyttää, että langaton mikroaaltosäteily lisää jälleen yhden toksisen altistuksen elämäämme. Me emme kuule sitä tai haista sitä tai tunne sitä. Ja kuitenkin se vaikuttaa biologiaan ja hyvinvointiimme ja mahdollisesti sillä on hienovaraisia vaikutuksia. Jos me olemme sähköyliherkkiä, silloin todennäköisemmin pyrimme välttelemään altistusta. Puut ovat yhtä herkkiä sähkömagneettiselle haitalle ja ne eivät voi liikkua pois alta. (128) Entäpä sitten linnut ja mehiläiset ja me itse?

Lähikohtaamisia: Google Glass, virtuaalitodellisuudet ja puettavat langattomat laitteet

Jos olemme huolissamme kännykän asettamisesta pään viereen pitkiksi ajoiksi NTP-tutkimuksen lukemisen jälkeen, miksi emme ole huolissamme muista langattomista ja puettavista laitteista? Vaikka onkin coolia pitää Google-laseja päässä, pitkiä aikoja niitä käyttämällä niillä voi olla vaarallisia vaikutuksia silmiimme, aivojemme tai immuunijärjestelmämme toimintaan, erityisesti lapsilla. Mitkä ovat näiden laitteiden taajuudet? 3G, 4G, 5G tai näiden taajuuksien yhdistelmä antaa meille immersiivisen yhteyden ja viihdettä, mutta mahdollisesti kalliilla hinnalla.

5G-tutkimuksen politiikka

5G:n turvallisuustestaus on sama muillekin langattomille laitteille. Se perustuu lämpöön. Tämä on vanhentunut standardi, eikä se ota huomioon nykyisiä tieteellisiä tuloksia niiden lämpöä tuottamattomista, vaarallisista vaikutuksista soluihimme. 5G:n biologisia vaikutuksia koskevassa turvallisuusdatassa on suuri aukko, joka on osoitettu vanhemmissa tutkimuksissa, mm. armeijan piirissä.

Uudet suositukset kansanterveyden suojelemiseksi

1) Älä jatka 5G:n käyttöönottoa niiden teknologioiden tapauksessa, joiden terveysvaikutuksia ei vielä ole osoitettu tutkimuksilla.

2) Arvioi uudelleen turvallisuusstandardit, joiden tulee perustua sekä pitkäaikaiseen että lyhytaikaiseen biologisten vaikutusten arviointiin.

3) Kumoa kohta 704 vuoden Telecommunications Act -laista, joka antaa valtiolle ja paikallishallinnolle vapaat kädet sijoittaa, rakentaa ja muokata henkilökohtaisia langattomia tukiasemia ympäristövaikutuksiin perustuen niin, että ympäristöön ja terveyteen vaikuttavat ongelmat voidaan ratkaista.

4) Kumoa osat vuoden 2012 Spectrum Act -laista, joka saatettiin voimaan osana keskiluokan verohelpotuksia ajavaa Middle Class Tax Relief and Job Creation Act -lakia, joka vie kaupungin virkamiehiltä ja paikallishallinnoilta kyvyn säännellä kännykkälaitteita. Se ei tarjoa mitään julkista ilmoitusta tai mahdollisuutta kuulla kansalaisia ja se voi mahdollisesti johtaa ympäristövaikutuksiin.

5) Luo riippumaton monialainen tieteellinen elin, jonka tehtävä on kehittää asianmukaisia turvallisuussääntöjä, markkinoille tuloa edeltävää testausta ja tutkimusta, jota tarvitaan läpinäkyvään ympäristöön jossa kansa tulee kuulluksi.

6) Merkitse tarpeellinen EMF-informaatio laitteisiin asianmukaisin varoituksin.

Lähdeviitteet:

1) Project Skybender: Google’s secretive 5G internet drone tests revealed. The Guardian. Mark Harris. January 29, 2016. https://www.theguardian.com/technology/2016/jan/29/project-skybender-google-drone-tests-internet-spaceport-virgin-galactic

2) Acceleration of Broadband Deployment by Improving Wireless Facilities Siting Policies . October 17, 2014. https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-14-153A1.pdf

3) Use of Spectrum Bands Above 24 GHz For Mobile Radio Services. October 22, 2015. https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-138A1.pdf

4) 5G Spectrum. http://www.4gamericas.org/files/6514/3930/9262/4G_Americas_5G_Spectrum_Recommendations_White_Paper.pdf

5) FCC Comments. Ronald Powell, PhD. Applied Physics Degree-Harvard University. August 31, 2013. https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940670.pdf

6) Message to Schools and Colleges about Wireless Devices and Health. Ronald Powell,PhD. Nov 24, 2015. https://www.scribd.com/document/289778053/Message-to-Schools-and-Colleges-about-Wireless-Devices-and-Health

7) FCC Letter Opposition to Development of Spectrum Frontiers 5G. Derek Bishop for Ronald Powell, PhD. https://www.fcc.gov/ecfs/filing/107132543307627

8) Small cells: Backhaul difficulties and a 5G future http://www.rcrwireless.com/20160711/network-infrastructure/small-cells-tag31-tag99

9) Non-line-of-sight microwave backhaul for small cells. https://www.ericsson.com/res/thecompany/docs/publications/ericsson_review/2013/er-nlos-microwave-backhaul.pdf

10) Frequency Wavelength Chart- Henry Ott Consultants. http://www.hottconsultants.com/techtips/freq-wavelength.html

11) Convert Gigahertz to centimeter wavelengths. http://www.translatorscafe.com/cafe/EN/units-converter/frequency-wavelength/5-29/gigahertz-wavelength_in_centimetres/

12) What is 2 G Spectrum? Graph of Electromagnetic spectrum. https://www.quora.com/What-is-2G-spectrum

13) Electromagnetic radiation. U of Oregon. http://abyss.uoregon.edu/~js/glossary/electromagnetic_radiation.html

14) Bees Can Sense the Electric Fields of Flowers. http://phenomena.nationalgeographic.com/2013/02/21/bees-can-sense-the-electric-fields-of-flowers/

15) Detection and Learning of Floral Electric Fields by Bumblebees. Clarke, Whitney, Sutton & Robert Science. http:/dx.doi.org/10.1126/science.1230883

16) Dolphin detects electric fields with ex-whisker pits. http://phenomena.nationalgeographic.com/2011/07/26/dolphin-detects-electric-fields-with-ex-whisker-pits/

17) The electromagnetic response of human skin in the millimetre and submillimetre wave range. Feldman,Y. Phys Med Biol. 2009 Jun 7;54(11):3341-63. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=19430110

18) Human skin as arrays of helical antennas in the millimeter and submillimeter wave range. Feldman, Y. Phys Rev Lett. 2008 Mar 28;100(12):128102 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18517913

19) Defense Intelligence Agency: Biological Effects of Electromagnetic Radiation (Radiowaves and Microwaves) in Eurasian Communist Countries. October 10, 1975. Prepared by Army Medical Intelligence and the office of the Surgeon General. http://www.cqlpe.ca/pdf/BIOLOGICAL_EFFECTS_OF_ELECTROMAGNETIC_RADIATION.pdf

20) Modeling of reflectometric and ellipsometric spectra from the skin in the terahertz and submillimeter waves region.Ney, M. J Biomed Opt. 2011 Jun;16(6):067006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21721827

21) Twenty Four-Hour Exposure to a 0.12 THz Electromagnetic Field Does Not Affect the Genotoxicity, Morphological Changes, or Expression of Heat Shock Protein in HCE-T Cells. Int J Environ Res Public Health. 2016 Aug 5;13(8) . Koyama , S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27527204

22) Terahertz radiation at 0.380 THz and 2.520 THz does not lead to DNA damage in skin cells in vitro. Radiat Res. 2013 Jan;179(1):38-45 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23181591

23) Verizon and AT&T Prepare to Bring 5G to Market. Dec 30, 2016. http://spectrum.ieee.org/telecom/wireless/verizon-and-att-prepare-to-bring-5g-to-market

24) IEEE.org- Spectrum News Articles. http://spectrum.ieee.org/ Augmented Reality: Forget the Glasses. Dec 29, 2016. http://spectrum.ieee.org/consumer-electronics/gaming/augmented-reality-forget-the-glasses

25) Facebooks Face Recognition Tech Goes on Trial. http://spectrum.ieee.org/biomedical/imaging/facebooks-face-recognition-tech-goes-on-trial

26) Electronic Frontier Foundation. https://www.eff.org/

27) Saying kids were endangered, Uganda is closing schools backed by U.S., World Bank, Bill Gates and Mark Zuckerberg Charter Schools. https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2016/08/17/saying-kids-were-endangered-uganda-is-closing-schools-backed-by-u-s-world-bank-bill-gates-and-mark-zuckerberg/?utm_term=.31419cad3801

28) Reactions of biological systems of various complexity to the action of low-level EHF radiation. Chernyakov GM, Korochkin VL, Babenko AP, Bigdai EV (1989). In Devyatkov ND (ed): ”Millimeter Waves in Medicine and Biology”. Moscow: Radioelectronica, pp 141-167 (in Russian).

29) FCC Docket FCC 15-138. Jan 26, 2016 https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-15-138A1_Rcd.pdf

30) 5G Spectrum Frontiers filings to FCC- Docket- 14- 177. https://www.fcc.gov/ecfs/search/filings?limit=25&offset=75&proceedings_n ame=14-177&sort=date_disseminated,DESC

31) FCC filing docket 13-39. June 4, 2013- Info on reevaluation of safety standards and wifi in schools. Sage-https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941649.pdf

32) FCC Filing Bioinitiative summary on reevaluation of standards- https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520939954.pdf

33) National Academies of Science,Engineering and Medicine. Report on Potential Health Effect of Wireless Communication Devices. http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12036

34) [Evaluation of genotoxic and/or co-genotoxic effects in cells exposed in vitro to extremely-low frequency electromagnetic fields]. Scassellati Sforzolini. Ann Ig. 2004 Jan-Apr;16(1-2):321-40G https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15554538

35) Effects of co-exposure to extremely low frequency (50 Hz) magnetic fields and xenobiotics determined in vitro by the alkaline comet assay. Villarini M. Sci Total Environ. 2006 May 15;361(1-3):208-19. Sci Total Environ. 2006 May 15;361(1-3):208-19.

36) Extremely low frequency magnetic fields cause oxidative DNA damage in rats. Yokus B. Int J Radiat Biol. 2008 Oct;84(10):789-95.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18979312

37) Induction of micronuclei and superoxide production in neuroblastoma and glioma cell lines exposed to weak 50 Hz magnetic fields. Kesari KK. J R Soc Interface. 2016 Jan;13(114) . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26791000

38) Pre-exposure to 50 Hz magnetic fields modifies menadione-induced genotoxic effects in human SH-SY5Y neuroblastoma cells. Luukkonen J. PLoS One. 2011 Mar 23;6(3).

39) Animal studies on the role of 50/60-Hertz magnetic fields in carcinogenesis. Löscher W. Life Sci. 1994;54(21):1531-43.

40) Genomic instability induced by 50Hz magnetic fields is a dynamically evolving process not blocked by antioxidant treatment. Kesari KK. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2015 Dec;794:46-51. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26653983

41) Do electromagnetic fields enhance the effects of environmental carcinogens? Juutilainen J. Radiat Prot Dosimetry. 2008; 132(2):228-31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18977776

42) FCC Filing 14-177. CITA- https://www.fcc.gov/ecfs/filing/1025161301514

43) FCC Filing 14-177- Satellite Industry Association. https://www.fcc.gov/ecfs/filing/1003878007495/document/10038780074954070

44) FCC Filing 14-177- Wi-Fi Alliance. https://ecfsapi.fcc.gov/file/1093082983944/Wi-Fi%20Alliance%20Comments%20on%20Millimeter%20Wave%20FNPRM.pdf

45) FCC letter- T Mobile- October 1, 2016. https://www.fcc.gov/ecfs/filing/100105449239/document/100105449239a495

46) FCC Filing 14-177 Facebook. Oct 1, 2016. https://www.fcc.gov/ecfs/filing/10012127400524/document/1001212740052496aa

47) FCC Filing 14-177 5G Americas- https://www.fcc.gov/ecfs/filing/1093077796003/document/1093077796003462f

48) FCC Filing 14-177- Telecommunications Industry Association. https://www.fcc.gov/ecfs/filing/10930622009381/document/1093062200938116fe

49) UN Convention on the Rights of the Child. 1989. http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

50) Western countries 1989-2010: Cause for concern. Pritchard C. Surg Neurol Int. 2015 Jul 23;6:123. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=PMC4521226

51) European Manifesto in Support of European Citizens Initiative to Regulate EMF Exposure. http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ ENG_EUROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf

52) Letter to the Pope. The Church and the Urgent Protection of Life Against Electromagnetic Pollution. July 2016. http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/internacional/Letter.to.the.Pope.Francis.WYD.2016-EN.pdf

53) FCC Filing. https://www.fcc.gov/ecfs/search/filings?limit=25&offset=0&proceedings_name=14-177&sort=date_disseminated,DESC

54) FCC filings. https://www.fcc.gov/ecfs/search/filings?limit=25&offset=0&proceedings_name=14-177&sort=date_disseminated,DESC

55) FCC Filing 14-177. https://www.fcc.gov/ecfs/search/filings?limit=25&offset=0&proceedings_name=14-177&sort=date_disseminated,DESC

56) Mobile phones and vanishing birds- http://www.i-sis.org.uk/MPVB.php

57) Mobile Phones and Vanishing Bees- http://www.i-sis.org.uk/MobilePhonesVanishingBees.php

58) Bioeffects of microwave––a brief review. S. Banik . Bioresource Technology 87 (2003) 155–159. https://www.researchgate.net/profile/Dr_Shyamal_Banik/publication/10745209_Bioeffects_of_microwave_-
_A_brief_review/links/543f95d80cf27832ae8b8e41.pdf

59) Efforts By The Environmental Protection Agency To Protect The Public From Environmental Nonionizing Radiation Exposures. United States General Accounting Office. CED-78-79, 1978. http://www.gao.gov/products/CED-78-79

60) International Association of Firefighters. Division of Occupational Health Safety and Medicine. Position on Health Effects from Radiofrequency/Microwave radiation in Fire Department Facilities from Base Stations for Antennas and Towers for the Conduction of Cell Phone Transmissions. Adopted 2004. Firefighters stopped cell towers due to concerns of general health and neurologic symptoms. http://www.iaff.org/hs/facts/CellTowerFinal.asp

61) Annual Wireless Industry Survey. CTIA. 2015. http://www.ctia.org/industry-data/ctia-annual-wireless-industry-survey

62) FCC- 5G Remarks of Chairman Wheeler on “The Future of Wireless” June 20, 2016. https://www.fcc.gov/document/remarks-chairman-wheeler-future-wireless

63) NASA Report – Electromagnetic Field Interactions with the Human Body: Observed Effects and Theories. April 1981. Jeremy Raines, PhD. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19810017132.pdf http://emfrefugee.blogspot.com/2014/04/nasa-emf-interactions-with-human-body.html

64) French companies will have to protect employees from electromagnetic
waves. Jan 1, 2017. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/ETST1611714D/jo https://www.franceinter.fr/societe/les-entreprises-vont-devoir-proteger-les-salaries-des-ondes-electromagnetiques

65) Differential sensitivity of developmental stages to low-level electromagnetic radiation of extremely ultrahigh frequency. Belyaev IYa, Okladnova OV, Izmailov DM, Sheglov VS, Obukhova LK (1990). Dokl Akad Nauk SSSR [Ser B Geol Chim Biol] 12:68-70 (in Russian).

66) Why You May Have Good Reason to Worry About All those Smart Devices. Larry Downes. Washington Post. Dec 6, 2017. https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2016/12/06/why-you-may-have-good-reason-to-worry-about-all-those-smart-devices/?utm_term=.ba8722675d72

67) ”What’s the Diagnosis Doctor?” Dr. Scott Eberle. SCCMA Bulletin Nov 2016. http://www.sccma-mcms.org/Portals/19/Whats%20the%20Diagnosis%20Doctor.pdf?ver=2016-12-09-152046-290

68) Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. Belpomme, D. Rev Environ Health. 2015;30(4):25-71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

69) Effects of low-intensity electromagnetic radiation in the millimeter range on the cardio-vascular system of the white rat. Potekhina IL, Akoyev GN, Yenin LD, Oleyner VD (1992): Fiziol Zh [formerly Fiziol Zh SSSR] 78: 35-41 (in Russian).

70) The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life. Dr. Robert Becker.1985. https://archive.org/stream/pdfy-uFS7t2QiFyjqB0sU/The%20Body%20Electric_djvu.txt

71) Current State and Implications of Research on Biological Effects of Millimeter Waves: A Review of the Literature. Andrei G. Pakhomov. Bioelectromagnetics 19:393–413 (1998) http://www.rife.org/otherresearch/millimeterwaves.html

72) State of knowledge on biological effects at 40–60 GHz. Yves Le Dréan, Yonis Soubere Mahamoud, Yann Le Page, Denis Habauzit, Catherine Le Quément, Maxim Zhadobov, Ronan Sauleau. State of knowledge on biological effects at 40–60 GHz. Comptes Rendus Physique, 14(5): 402-411.2013. http://fulltext.study/preview/pdf/1860108.pdf http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631070513000480

73) Transcriptome Analysis Reveals the Contribution of Thermal and the Specific Effects in Cellular Response to Millimeter Wave Exposure. Oct.14, 2014. PlosOne.Habauzit, D. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4193780/ or http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109435

74) Experimental studies on the influence of millimeter radiation on light transmission through the lens. Prost, M. Klin Oczna. 1994 Aug-Sep;96(8-9):257-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7897988

75) The Human Body and Millimeter-Wave Wireless Communication Systems: Interactions and Implications. T.Wu, T. S. Rappaport, C. M. Collins. 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), Jun. 2015.

76) [Microwaves and the visual analyzer]. Zuev VG. Aviakosm Ekolog Med. 1992 Jul-Aug;26(4):4-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1296837

77) [Early ultrastructural reactions in various parts of the visual analyzer in guinea pigs after thermogenic microwave irradiation]. Ryzhov AI. Arkh Anat Gistol Embriol. 1991 Jul-Aug;100(7-8):30-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1843431

78) Visually evoked hemodynamical response and assessment of neurovascular coupling in the optic nerve and retina. Riva CE. Prog Retin Eye Res. 2005 Mar;24(2):183-215. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15610973

79) Dosimetric study of microwave cataractogenesis. Foster MR. Bioelectromagnetics. 1986;7(2):129-40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3741488

80) Report of electromagnetic radiation surveys of video display terminals. NIOSH. Moss,C.E. 1977 https://www.cdc.gov/niosh/nioshtic-2/00081009.html

81) Radiation Emissions and Their Effects. Radiation Effects of Video Display Terminals. 1983. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216487/

82) Cataracts and avionic radiations. Zaret,MM. Br J Ophthalmol. 1977 Jun;61(6):380-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/871464

82) NASA study of cataract in astronauts (NASCA). Report 1: Cross-sectional study of the relationship of exposure to space radiation and risk of lensopacity. Chylack LT. Radiat Res. 2009 Jul;172(1):10-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19580503

83) The impact of the new biology on radiation risks in space. Dicello JF. Health Phys. 2003 Jul;85(1):94-102. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12861962

84) Electromagnetic Energy and Cataracts. Dr. Milton Zaret. http://andrewamarino.com/PDFs/MB/MB_Ch24.pdf

85) Industry Denies Health Threat : Explosion in Use of VDTs Spurs Regulation Debate. LA Times. August 10, 1985. http://articles.latimes.com/1985-08-10/news/mn-3713_1_vdt-safety/4

86) Safety of VDTs: Are They Really User-friendly? Mary T. Schmich. July 21, 1985 http://articles.chicagotribune.com/1985-07-21/features/8502170510_1_vdt-workers-vdt-operators-tinker/2

87) The strange case of Irving Selikoff. Anthony Seaton. Occup Med (2010) 60
(1): 53. https://academic.oup.com/occmed/article/60/1/53/1439563/The-strange-case-of-Irving-Selikoff

88) Science is not sufficient: Irving J. Selikoff and the asbestos tragedy. McCulloch J. New Solut. 2007;17(4):293-310. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18184623

89) Shooting the messenger: the vilification of Irving J. Selikoff. McCulloch J. Int J Health Serv. 2007;37(4):619-34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18072311

90) Crown Castle plan for DAS in Palo Alto. http://www.crowncastle.com/projects/palo-alto_ca.aspx

91) City of Palo Alto Architectural Review Board meeting minutes 10/15/15. Summary Title: Crown Castle Downtown Wireless Project. https://www.cityofpaloalto.org/civicax/filebank/documents/49415

92) Architectural Review Board for DAS AT&T. City of Palo Alto. August 4, 2011. http://www.cityofpaloalto.org/civicax/filebank/documents/28220

93) Naval Medical Research Institute. 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. Zorach Glaser,PhD,Lt. MSC,USN.April 20th 1972. http://www.justproveit.net/sites/default/files/prove-it/files/military_radiowave.pdf

94) Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. Pall, M. Journal of Chemical Neuroanatomy. Volume 75, Part B, September 2016, Pages 43–51 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599sedat

95) UCSF Letter from John Holdren to Assistant to the President for Science and Technology regarding airport scanners. http://www.npr.org/assets/news/2010/05/17/concern.pdf

96) The Internet Of Things Won’t Be Big It’ll Be Huge. http://www.forbes.com/sites/markpmills/2016/09/28/the-internet-of-things-wont-be-big-itll-be-huge/#70718ffb3a1c

97) What is a smart city? http://smartcities.gov.in/writereaddata/What%20is%20Smart%20City.pdf

98) 5G Future: https://www.youtube.com/watch?v=6-XWCJggMAo

99) Everything You Should Know About 5G! https://www.youtube.com/watch?v=ikR0_ptc4P4

100) So, what’s 5G exactly? Samsung https://www.youtube.com/watch?v=_GMMtMKYH2A

101) Qualcomm Snapdragon 835 Unveil | CES 2017 https://www.youtube.com/watch?v=QvnaBT79gn0

102) Millimeter Waves Will Expand the Wireless Future. http://electronicdesign.com/communications/millimeter-waves-will-expand-wireless-future

103) How the microwave was invented by a radar engineer who accidentally cooked a candy bar in his pocket. July 3, 2015.http://www.businessinsider.com/how-the-microwave-oven-was-invented-by-accident-2015-4

104) Chronic Disease Prevention and Health promotion. CDC. https://www.cdc.gov/chronicdisease/

105) MILKEN INSTITUTE STUDY: CHRONIC DISEASE COSTS U.S. ECONOMY MORE THAN $1 TRILLION ANNUALLY. http://www.fightchronicdisease.org/latest-news/milken-institute-study-chronic-disease-costs-us-economy-more-1-trillion-annually

106) Evolution and Earth’s Electric Field. https://www.thunderbolts.info/wp/2015/10/08/evolution-and-earths-electric-field/

107) A World Without Day or Night. https://www.mpg.de/943613/S003_Flashback_060_061.pdf

108) The Origin and Evolution of Life. Tom Fenchel. Pg 23.

109) WHO 1981 Radiofrequency and Microwaves. Biologic Effects and Health Hazards of Microwave Radiation: Proceedings on International Symposium 1973. Warsaw, Oct 15-18, 1973. Sponsored by the WHO, US Department of Health, Education and Welfare, and The Scientific Council to the Minister of health and Social Welfare, Poland. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/39107/1/9241540761_eng.pdf

110) Qualcomm’s 5G preview: High frequencies, 5-gigabit speed. http://www.computerworld.com/article/3131842/mobile-wireless/qualcomms-5g-preview-high-frequencies-5-gigabit-speed.html

111) How do Satellites communicate? NASA. https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/communications/outreach/funfacts/txt_satellite_comm.html

112) Case-control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use. Hardell L. Int J Oncol. 2013 Dec;43(6):1833-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064953

113) Pooled analysis of case-control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997-2003 and 2007-2009 and use of mobile and cordless phones. Hardell L. Int J Oncol. 2013 Oct;43(4):1036-44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23877578

114) Risk of brain tumours in relation to estimated RF dose from mobile phones: results from five Interphone countries. Cardis E. Occup Environ Med. 2011 Sep;68(9):631-40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469

115) Mobile phone use and risk of tumors: a meta-analysis. Myung
SK. Moskowitz JM. J Clin Oncol. 2009 Nov 20; 27(33):5565-72. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cell+phones+brain+cancer+joel+moskowitz

116) Pooled analysis of two Swedish case-control studies on the use of mobile and cordless telephones and the risk of brain tumours diagnosed during 1997- 2003. Mild KH. Hardell L. Int J Occup Saf Ergon. 2007;13(1):63-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17362659

117) Long-term use of cellular phones and brain tumours: increased risk associated with use for > or =10 years. Hardell L. Occup Environ Med. 2007 Sep;64(9):626-32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17409179

118) Case-control study on cellular and cordless telephones and the risk for acoustic neuroma or meningioma in patients diagnosed 2000-2003. Hardell L. Neuroepidemiology. 2005;25(3):120-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15956809

119) Biological effects of electromagnetic fields. Adey, WR . J Cell Biochem. 1993 Apr;51(4):410-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8388394

120) Skin heating effects of millimeter- wave irradiation-Thermal modeling results. Nelson, D. A., M. T. Nelson, T. J. Walters, and P. A. Mason. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 48:2111-2120, 2000. http://ieeexplore.ieee.org/document/884202/

121) Heating and pain sensation produced in human skin by millimeter waves: comparison to a simple thermal model. Walters, T. J., D. W. Blick, L. R. Johnson, E. R. Adair, and K. R. Foster. Health Physics 78:259- 267, 2000. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10688448

122) Comparison of blood pressure and thermal responses in rats exposed to millimeter wave energy or environmental heat. Millenbaugh NJ. Shock. 2006 Jun; 25(6):625-32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16721271

123) Current State and Implications of Research on Biological Effects of Millimeter Waves: A Review of the Literature. Andrei G. Pakhomov. Bioelectromagnetics 19:393–413 (1998). http://www.rife.org/otherresearch/millimeterwaves.html

124) National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley SD Rats (Whole Body Exposure). 2016. http://dx.doi.org/10.1101/055699.

125) National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation. May 2016. https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/

126) Major Cell Phone Radiation Study Reignites Cancer Questions. Scientific America. May 2016. https://www.scientificamerican.com/article/major-cell-phone-radiation-study-reignites-cancer-questions/

127) Ron Melnick PhD Commentary on the National Toxicology Program Radiofrequency and Cancer Study. http://ehtrust.org/ron-melnick-phd-commentary-national-toxicology-program-radiofrequency-cancer-study/

128) Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Waldmann-Selsam C. Sci Total Environ. 2016 Dec 1; 572:554-569 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133.

130) Increased sensitivity of the non-human primate eye to microwave radiation following ophthalmic drug pretreatment. Kues HA. Bioelectromagnetics. 1992;13(5):379-93 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1445419

131) [Suppression of nonspecific resistance of the body under the effect of extremely high frequency electromagnetic radiation of low intensity]. Kolomytseva MP. Biofizika. 2002 Jan-Feb;47(1):71-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11855293

132) Effects of low-intensity extremely high frequency electromagnetic radiation on chromatin structure of lymphoid cells in vivo and in vitro]. Gapeev AB.Radiats Biol Radioecol. 2003 Jan-Feb;43(1):87-92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12677665

133) Low power density microwave radiation induced early changes in rabbit lens epithelial cells. Ye,J. Chin Med J (Engl). 2001 Dec;114(12):1290-4. Chin Med J (Engl). 2001 Dec;114(12):1290-4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11793856

134) Effect of millimeter-band radiation of nonthermal intensity on the sensitivity of staphylococcus to various antibiotics. Bulgakova VG, Grushina VA, Orlova TI, Petrykina ZM, Polin AN, Noks PP, Kononenko AA, Rubin AB (1996). Biofizika 41:1289-1293 (in Russian). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9044624

135) Adey, WR. 1993. Biological Effects of Electromagnetic Fields. Journal of Cellular Biochemistry 51:410-416.

136) The Big Disconnect. Catherine Steiner-Adair. Published 2013.

137) The role of electromagnetic fields in neurological disorders. Journal of Chemical Neuroanatomy. Terzi, M, Ozberk, B, Deniz, OG, Kaplan, S. Available online 12 April 2016. http://1.usa.gov/1SVOa2g

138) Gray matter abnormalities in Internet addiction: a voxel-based morphometry study. Zhou, Y. Eur J Radiol. 2011 Jul;79(1):92-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19926237

139) BioInitiative Working Group, Cindy Sage and David O. Carpenter, Editors. BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Radiation at www.bioinitiative.org, December 31, 2012

 

Lähde: https://mdsafetech.files.wordpress.com/2016/11/a-5g-future-article-sccma-with-references-61617-pdf.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.