Kommonerit hyökkäävät Euroopan pääkaupunkiin: Commons Assembly Brysselissä

22 marraskuuta 2016 – Trumpin shokkivoiton ja syvän Brexitin kiihdyttämän EU-kriisin keskellä monet yhteisvaurausaktiivit ympäri Eurooppaa ovat reagoineet asenteella “Älä sure, luo yhteisvaurautta!”. Nykyinen talousjärjestelmä on jättänyt monet taakseet, on vieraannuttanut monet järjestelmästä ja vanhaa vastustaaksemme meidän tulee aktiivisesti rakentaa uutta samaan aikaan. Tälle on selkeä rooli Euroopan Unionissa.

Marraskuun 15.-17. päivinä Euroopan ensimmäinen yhteisvaurauskokous pidettiin Brysselissä.

Tämän kirjoituksen on alunperin kirjoittanut ECA:n Sophie Bloemen ja David Hammerstein ja sen on julkaissut Commons Network.

Ensimmäistä kertaa koskaan kommonerit ympäri Euroopan tapasivat Brysselin Europarlamentissa. Yli 150 eurooppalaista saapui Brysseliin keskustelemaan Euroopan politiikasta, käytänne-ehdotuksista ja yhteisvaurauden suojaamisesta. Tavoitteet: saada aikaan uusia synergiaetuja, osoittaa solidaarisuutta, ottaa Eurooppa haltuun ruohonjuuritasolta ylöspäin ja kaikenkaikkiaan saada aikaan näkyvä yhteisvaurausliike jolla on eurooppalainen fokus. Ensimmäistä kertaa Euroopan demokraattisesti valitut parlamentin jäsenet vaihtoivat ajatuksiaan yhteisvaurauskokoontumisessa joka koostui räjähtävän erilaisista urbaaneista eheyttäjistä, tiedon jakajista, energiaosuuskunta-aktiiveista, yhteisötaiteilijoista, ruoantuottajista ja disruptiivisista sosiaalisista hakkereista.

Jonkinlaista kulttuurishokkia oli havaittavissa: joillekin osallistujille oli vaikeaa ja jopa ristiriitaista ajatella ja puhua miellyttävästi kommonereina Euroopan parlamentin jäykässä, muodollisessa ja hierarkisessa institutionaaliympäristössä. Joka tapauksessa parlamentarin komitean jäsenet pakkautuivat kommonerien ja EU:n linjanvetäjien ja jopa joidenkin MEPpien kanssa samaan tilaan, ja ilmapiiri oli kutsuva. Johtavat yhteisvaurausajattelijat ja aktiivit Yochai Benkler, Ugo Mattei ja Janet Sanz lähettivät parhaat toiveensa lyhyiden videosanojen saattelemana. Tarinoihin perustuvia esimerkkejä yhteisvaurausaloitteista kuten yhteisön wifi-infrasta ja Barcelonan urbaanista yhteisvaurausaloitteesta jaettiin kuuntelijoiden kesken. Yhdessä luodut osallistavat aloitteet käytännöistä esiteltiin ja niistä keskusteltiin, kuukausien työn tuloksena: Ehdotukset yhteisöenergiasta, osallistavasta demokratiasta, maan hallinnoinnista ja luonnon yhteisvauraudesta. MEPit esittivät omalta osaltaan ehdotuksensa osuustaloudesta, joka johti kiihkeään keskusteluun.

Näiden ja muiden ehdotusten eteen tehty työ jatkuu, kuten jatkuu myös organisoitu mielipiteenvaihto MEPien välillä yhteisvaurauteen liittyvien tuotteiden ja palvelujen ryhmässä. Kommonerit jotka tahtoivat saada sanansa sanotuksi EU:n käytännekeskustelussa pääsivät myös ääneen. Tämän alustan kokoonpano muotoutuu tulevien kuukausien aikana. On olemassa todellinen tarve konkretisoida EU-käytänteiden tavoitteet, lait ja rahoitus joka helpottaa ja jopa pariutuu yhteisvaurauden aloitteiden kanssa. Samaan aikaan monet paikalliset kommonerit joutuvat taistelemaan jäykkiä lakeja ja sentralisoituja rahantekokäytänteitä vastaan, jotka tukkivat heidän tiensä.

Tämä kommonerien liike on ollut kasvussa Euroopassa viime vuosikymmenen ajan, mutta viime viikolla se kokoontui ensimmäistä kertaa valtioiden rajat ylittävässä eurooppalaisessa kokoonpanossa. Kokouksen tavoitteet olivat moninaiset, mutta tärkein tavoite oli yhdistää ihmiset ja saada luoduksi vakaa mutta epämuodollinen monikansallinen yhteisvaurausliike Eurooppaan. Poliittinen energia joka saatiin liikkeelle tuomalla yhtee kaikki nämä ihmiset tähän tapaan oli valtava.

Eräs kokouksen suurista kaunistuksista Brysselissä oli intellektuaalisen ja käytännöllisen ristiin siittäminen, poikkeuksellisen kokeneiden ja sitoutuneiden ihmisten joukon hedelmällinen verkostoituminen. Tapaamisten aikana pidettiin ad-hoc työryhmiä jotka jatkoivat sellaisten ongelmien kuin urbaanin yhteisvaurauden, yhteisvaurauden rahoittamisen ja yhteisvaurauskokoontumisen tulevaisuuden parissa työskentelyä. Verkossa käytyjen dialogian lisäksi suunniteltiin erilaisia kasvokkain tapahtuvia keskusteluja vuosille 2017 ja 2018, joiden sijainniksi kaavailtiin Lontoota ja Madridia.

Aloitimme 15. päivän iltapäivällä urbaaniin yhteisvaurauteen keskittyvällä työpajalla jossa paikalliset kommonerit jakoivat kokemuksiaan Brysselin maavarannoista ja Josaphatin alueen urbaanista renesanssista Zinneken itsemääräämisalueella. Illallista seurasi yhteiskeskustelu ja ajatustenvaihtoa DIEM 25:n kanssa. Idea oli etsiä synergiaetuja DIEM 25:lle, liikkelle uutta sosiaalista ja demokraattisempaa Eurooppaa varten. Myös suora keskustelu pidettiin ”vasemmiston” ja paikallisten yhteisvaurausryhmien suhteesta, käytännön vaihtehtojen rakentamisen esimerkeistä ja makropoliittisista ja taloudellisista visioista Euroopalle. Ihmiset puhuivat sisällöstä, filosofiasta, politiikasta, mutta myös siitä kenelle ollaan puhumassa ja ketkä otetaan mukaan tai suljetaan pois narratiivista. Puhuimme myös laajempien koalitioiden rakentamisesta ja siitä ettei tulisi pystyttää akateemisen kielen muureja ja suuruudenhulluja teorioita, siitä kuinka houkutella konservatiivisia kommonereja ja siitä kuinka kohdata tai lepytellä populisteja ja xenofoobikkoja.

Oli inspiroivaa tuntea kohtaamisen todella vieneen meidät sinne missä emme aiemmin ole olleet. Ilmassa oli räjähtävää energiaa, enemmän kuin kokoontumisessa, se tuntui poliittisen liikkeen synnyltä.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.