Huolestuttavia havaintoja langattomien signaalien tunkeutumisesta elämäämme

Laajojen vertaisarvioitujen tutkimusten mukaan nuorimmat lapsemme ovat kaikkein eniten vaarassa. Seuraavassa on esitetty useita tutkimuksia, joiden tulokset kertovat langattomien teknologioiden negatiivisista vaikutuksista. Kuka tahansa, joka sanoo että negatiivisista vaikutuksista ”ei ole näyttöä”, on todennäköisesti teollisuuden edustaja, joka saa 5G:tä ajavilta eturyhmiltä rahallista etua tai muuta hyötyä.

Seuraavassa listassa RF tarkoittaa radiotaajuista (radio frequency), RFR radiotaajuista säteilyä (radio frequency radiation), EMF sähkömagneettista säteilykenttää (electromagnetic field).

5G-taajuuksien biologiset vaikutukset matalilla (0,6 GHz – 3,7 GHz); keskikaistan (3,7 GHz – 24 GHz); ja yläkaistan taajuuksilla (24 GHz ja korkeammat); ts. millimetriaallot:

 

 • Electromagnetic Biology and Medicine: Lapsen pään kriittisimmät alueet absorboivat 2-10 kertaa enemmän RF-EMF:ää kuin aikuiset. Nykyisissäa ltistumisrajoissa oletetaan Yhdysvaltojen armeijanalokkaan anatomia. Vastuullisten,riippumattomien ryhmien olisi tarkistettava Yhdysvaltojen altistumisrajat anatomisesti perustuvien mallien avulla.
 • Physics in Medicine and Biology: Pään ulkoisella muodolla ja erilaisten kudosten jakautumisella pään sisällä on merkittävä rooli RF EMF -energian imeytymisessä, joka perustuu säteilylle altistettujen anatomisten mallien tutkimiseen taajuuksilla 900, 1800 ja 2450 MHz.
 • Pathophysiology: Vuoden 1986 jälkeiset tieteelliset katsaukset, joita käytetään säteilyaltistumisstandardien perustana, jättivät huomiotta tutkijat, joilla on asiantuntemusta matkapuhelinsignaalien lämpövaikutuksia aiheuttamattomien annosten terveysvaikutuksista. ( Linkki koko tutkimukseen )
 • European Oncology Journal: Epäsäännöllinen syke (takykardia) ja muut autonomiset hermostovaikutukset johtuvat langattoman puhelimen (2,4 GHz; 0,01–0,8 µW / cm2) epätermisestä signaalista kaksoissokkotutkimuksessa, joka on selvästi alle Yhdysvaltojen ja Kanadan altistumisen turvallisuusrajojen (eli 1 000 µW / cm2).
 • Vienna Medical University: Nykyiset ohjeet eivät suojele yleisöä. Itävallan matkapuhelinoperaattorit eivät kuulu ”Itävallanammatillisten vaarojen sosiaaliturvan” piiriinterveysriskien vuoksi, jotka johtuvat siitä, ettei lainsäädäntö ota huomioon muiden kuin lämpövaikutuksiaaiheuttavien radiotaajuisten sähkömagneettikenttien biologisia vasteita.
 • Pathophysiology: Nykyiset turvallisuusstandardit ovat vanhentuneita, koska ne perustuvat yksinomaan akuutin altistumisen lämpövaikutuksiin. Uusien langattomien tekniikoiden nopeasti laajeneva kehitys ja aivosyöpien kaltaisten vakavien sairauksien pitkä viive sairauden kehittymisessä tarkoittaa, että jos ei välittömästi ryhdytä välittömiin toimenpiteisiin riskien vähentämiseksi, se voi johtaa tulevaisuudessa mahdollisesti kuolemaan johtavien sairauksien epidemiaan… Toimenpiteet altistumisen vähentämiseksi ovat välttämätöntä, etenkin sikiölle ja lapsille. ( Linkki koko tutkimukseen )
 • National Toxicology Program (U.S.): Yhdenmukaiset todisteet sydänsyövästä GSM-moduloidusta matkapuhelimen RFR:stä 900 MHz:n taajuudella uroslaboratoriorotilla 2 vuoden altistuksen jälkeen. Epäselviä assosiaatioita löytyi myös aivojen, lisämunuaisen, eturauhasen, aivolisäkkeen ja haiman pahanlaatuisten (sekä ei-pahanlaatuisten) kasvaimien ja RFR-altistumisen välillä.
 • National Toxicology Program (U.S.): Epävarma todiste kahden vuoden altistuksen jälkeen GSM-moduloidulle matkapuhelimen RFR:lle 1,8 GHz:n taajuudella laboratoriohiirillä, joka liittyi merkittävästi lymfoomaan ja maksasyöpään.
 • PLOS One: RF-EMR (1,8 GHz, 0,4 W / kg-27,5 W / kg ) aiheuttaa oksidatiivista stressiä ihmisen spermassa, vahingoittaen DNA:ta. Nämä vaikutukset korreloivat heikon hedelmällisyyden,lisääntyneiden keskenmenojen, lasten syöpien ja jälkeläisten sairastuvuuden kanssa.
 • Cell Biochemistry and Biophysics: Matalan intensiteetin mikroaaltosäteily (900 MHz ja 1800 MHz, 30 päivää, 2 tuntia / päivä, 5 päivää / viikko, 0,5953 ja 0,5835 m W / kg .) korreloi oppimis- ja muistihäiriöiden kanssa muuttamalla rotan aivojen kemiaa.
 • The Lancet – Planetary Health: Yleiset altistumismääräykset perustuvat uskomukseen, että vain akuutit lämpövaikutukset ovat vaarallisia. Kudostenkuumenemisen estäminen RF EMF:llä on nyt osoittautunut tehottomaksi ehkäisemään biokemiallisia ja fysiologisia haittoja.
 • Dose-Response: Altistuminen RF-EMF-säteilylle kapealla säteilytystasolla (ts. ”Altistusikkuna” -teoria) tekee E. colista ja Listeriasta antibioottiresistentin, kun niitä testataan 900 MHz:n matkapuhelimen simuloidulla säteilyllä ja 2,4 GHz:n Wi-Fi-reitittimen signaaleilla.
 • Mutation Research: 2,45 GHz:llä on liiallista mutageenista potentiaalia ”turvarajoissa”.
 • Environmental Research Journal: Laajamittainen elinikäinen tutkimus 2448 rotasta, jotka altistettiin matkapuhelimen RF EMF-kentälle, joka vastaa 1,8 GHz:n matkapuhelimen tukiaseman päästöjä. Tuloksena olevat aivo- ja sydänkasvaimet ovat samat kuin matkapuhelimen käyttäjiä koskevissa epidemiologisissa tutkimuksissa havaitut. Tämä yhdessä yhdysvaltalaisen kansallisen toksikologiaohjelman tutkimuksen kanssa tarjoaa riittävästi todisteita arvioida IARC:n päätelmät uudelleen, jotka koskevat RFR:n syöpää aiheuttavia vaikutuksia ihmisillä.
 • Bioelectromagnetics: Lisääntyneisiin DNA:n yksöis- ja kaksoiskierteen katkoksiin rotan aivosoluissa liittyy akuutti altistuminen pulssittaiselle 2450 MHz:n radiotaajuiselle sähkömagneettiselle säteilylle tehotiheydellä 2 mW / cm2. Melatoniini näyttää estävän tämän vaurion.
 • Radiation Research: Ihmisen ja hamsterin hybridisoluissa havaittu epänormaali kromosomijakauma säteilyaltistuksen jälkeen terahertsitaajuusalueella (0,106 THz; 0,043 – 4,3 mW / cm2; 30 minuutin altistuminen).
 • Journal of Radiation Research: In utero altistumisen jälkeen 9,417-GHz säteilylle uroshiiren jälkeläiset osoittivat vähentynyttä oppimista ja muistia, kun taas naisilla ei ollut vaikutusta oppimiseen ja muistiin, mikä viittaa siihen, että mikroaaltoaltistus aiheuttaa sukupuolesta riippuvaisia ​​vaikutuksia.
 • Radiation Research: Ihmisen imusolmukkeiden valkosoluissa esiintyy genomista epävakautta altistumisen jälkeen säteilylle terahertsitaajuuskaistalla (0,1 THz; 0,031 mW / cm2; 2 ja 24 tunnin altistuminen). Proteiinienja DNA:n säteilyn aiheuttamiin matalataajuisiinkollektiivisiin värähtelytapoihin liittyvät vaikutukset. Tämäaltistus voi lisätä syöpäriskiä.
 • PLOS One: Viidentoista minuutin altistuminen 3G-matkapuhelimen signaaleille liittyy merkittäviin muutoksiin elektroenkefalogrammin alfa-, hidasbeeta-, pikabeeta- ja gamma-alueissa, kun matkapuhelin asetetaan korvanjuureen. EEG-lukemissa ei vaikutusta, kun matkapuhelin asetetaan rinnalle. Koe oli yksisokkoinen, ristikkäinen (1,9291 – 1,9397 GHz; 15 minuutin altistuminen; 0,69 W / kg).
 • Bioelectromagnetics: Fluoresoivia proteiinimuutoksia tapahtuu E-coli-biosensorisoluissa, jotka altistetaan ei-lämpösäteilylle (1500, 2000 ja 2300 GHz; 1,4 W / cm2)
 • Supreme Court of California: Langattomien puhelinpalveluyritysten on hankittava luvat linjojen ja laitteiden julkiseksi asentamiseksi ja ylläpitämiseksi.
 • International Journal of Radiation Biology: 2,45 Gz: n langattomat laitteet saavat aikaan oksidatiivista stressiä ja lisääntymistä sytosolisen Ca2⁺-tulon kautta ihmisen leukemiasyöpäsoluissa.
 • International Journal of Toxicology: Krooninen matalan intensiteetin 900-2450 MHz: n mikroaaltoaltistus korreloi rotan aivojen DNA-vaurioiden, heikentyneen kognitiivisen toiminnan ja kohonneiden lämpöspesifisten proteiinien kanssa.
 • Molecular and Cellular Biochemistry: 2 viikon ikäisten hiirien aivot ovat erittäin herkkiä 10 GHz: n mikroaaltoaltistukselle, mikä heikentää tilamuistia, entsyymiaktiivisuutta ja histopatologiaa.
 • Journal of Cellular Biochemistry: Lämpöshokkiproteiineja esiintyy hedelmäkärpäsissä sen jälkeen, kun ne on altistettu ei-lämpösäteilylle (900 ja 1900 MHz; 1,4 W / kg ) monikaistaisesta matkapuhelimesta. Tutkimustarjoaa biomarkkereita, jotka tarjoavat perustan realistisille matkapuhelinten turvallisuusohjeille.
 • Bioelectromagnetics: 2450 MHz: n altistuminen, joka liittyy kromosomipoikkeavuuksien ja fragmenttien huomattavaan lisääntymiseen.
 • Bioelectromagnetics: Matalan intensiteetin mikroaaltoaltistus lisää rotan aivosoluissa yksisäikeisiä DNA-katkoja.
 • Health Physics: ”Kansainvälisen neuvoston ionisoimattoman 5G-säteilyn suojelemista koskevat ohjeet voivat johtaa pysyviin kudosvaurioihin lyhyenkin altistuksen jälkeen”
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Heikko altistuminen matkapuhelimen säteilylle 5G-taajuuksilla aiheuttaa fysiologisia ja/tai morfologisia vaikutuksia maissiin, ruuselliin, herneeseen, sarviapellaan, ankkaroihin, tomaattiin, sipuliin ja mungpapuihin. Ne ovat erityisen herkkiä taajuuksille välillä 800 – 1500 MHz; 1500 – 2400 MHz; ja 3500 – 8000 MHz.
 • Planta (Ranska): Kasvit näkevät matkapuhelimen säteilyn vahingollisena ärsykkeenä, perustuen tomaattikasveihin, jotka ovat alttiina matalille sähkömagneettisille kentille 10 minuutin ajan (900 MHz, 5 V m −1 ). Kasvit osoittivat nopeasti geneettistä näyttöä altistuksen jälkeen, yhdenmukaisesti haavavasteen kanssa.
 • Romanian Journal of Biophysics: Maissin taimet, jotka altistettiin matkapuhelimen säteilylle (935,2–960,2 MHz, 0,07–0,15 mW / cm²), olivat merkittävästi lisänneet itävyyttä ja kasvua. HF EMF -altistus vaikutti positiivisesti fotosynteettisiin pigmentteihin, kokonaisen liukoisen sokerin ja hiilihydraattien kokonaismäärään.
 • Plant, Cell, and Environment: RF-EMF: lle (900 MHz, 5 V / m, 10 minuuttia) altistetut villit tomaattikasvit nopeasti ja merkittävästi kerryttivät biokemikaaleja, samanlaisia kuin haavavasteessa.
 • Bioelectromagnetics: Pellavataimet, jotka on altistettu 2 tunniksi – 105 GHz:iin, johtavat epidermaalisiin meristeemiin (aktiivisesti jakavat soluryhmät), samoin kuin GSM-matkapuhelimen säteilyaltistus.
 • Physics in Medicine and Biology: Hiivasoluilla, jotka altistettiin ei-ionisoivalle sähkömagneettiselle säteilylle (200-350 GHz, 2,5 tuntia) ei-termisillä tasoilla, oli merkittäviä kasvueroja altistuneiden ja kontrollihiivan mikrokolonioiden välillä.
 • Physiologia Plantarum (Scandinavian Plant Physiology Society): RF-EMF: lle (900 MHz, 5 V m −1 , 10 minuutin ajan) alttiina olevat tomaatin kasvit kokivat suuria, jatkuvia muutoksia stressiin liittyvissä kemikaaleissa.
 • International Journal of Radiation Biology: Altistuminen 10 GHz:n mikroaaltosäteilylle heikensi hiirten kykyä oppia, mikä tapahtui samalla kun aivojen proteiinitasot laskivat.
 • International Journal of Oncology: ”Ionisoimattoman säteilyn suojelun kansainvälistä komissiota” hallitsevat teollisuuden uskolliset edustajat, joilla on vakavia eturistiriitoja. Seurauksena on, että altistumisen vähentämiseksi ja ihmisten kouluttamiseksi RF-säteilyn aiheuttamista terveysvaaroista ei tehdä juuri mitään tai ei tehdä ollenkaan mitään.
 • ”Millimetriradioaaltojen biologinen vaikutus” CIA-turvaluokiteltu venäläinen tutkimus : “Millimetriaalto aiheutti kehossa muutoksia, jotka ilmenivät ihon ja sisäelinten rakenteellisina muutoksina, veren ja luuytimen koostumuksen kvalitatiivisina ja kvantitatiivisina muutoksina sekä ehdollisen refleksin muutoksina.”
 • Bioelectromagnetics: Ihon altistuminen pienen intensiteetin millimetriaaltoille aiheutti endogeenisten opioidien vapautumisen kuljettaen niitä verenkiertoon kaikkiin kehon osiin.
 • Journal of Chemical Neuroanatomy: DNA-vaurio rotan kiveksissä liittyy pitkäaikaiseen altistumiseen 2,4 GHz: n RF-säteilylle Wi-Fi:stä.
 • Journal of Chemical Neuroanatomy: Pulssimoduloitu radiotaajuinen säteilyaltistus 900 MHz:n ja 1,8 GHz:n taajuuksilla lisää veri-aivoesteen läpäisevyyttä urosrotilla, mutta ei naarasrotilla.
 • Applied Microbiology and Biotechnology: Millimetriaaltojen biologisiin vaikutuksiin sisältyy mahdollisesti antibioottiresistenttejä bakteereja, mutta ne tarjoavat myös mahdollisia uusia terapeuttisia käytäntöjä ja elintarvikkeiden suojaustekniikoita.
 • Environmental Research: Ihon hienkanavat muodostavat kierteisen antennin, joka on viritetty 5G-radioaaltojen taajuudelle, mikä johtaa korkeaan ominaisabsorptioasteeseen. Suositus on rajoittaa ali-THz-tekniikoiden käyttöä viestinnässä, ennen kuin arvio niiden mahdollista vaikutuksista kansanterveyteen valmistuu.
 • Environmental Research: Korkean taajuuden 5G-säteilyn lisääminen alempien taajuuksien monimutkaiseen sekoitukseen myötävaikuttaa fyysisen ja mielenterveyden näkökulmista kielteisesti kansanterveyteen.
 • International Journal of Hygiene and Environmental Health: 5G-säteilyä ei ole vielä arvioitu, mutta todisteiden perusteella se aiheuttaa riskejä, mukaan lukien syöpä ja tartumattomat sairaudet.
 • Environmental Research: Wi-Fi-säteily aiheuttaa oksidatiivista stressiä, siittiöiden/kivesten vaurioita, neuropsykiatrisia vaikutuksia, mukaan lukien EEG-muutokset, apoptoosia, solujen DNA-vaurioita, endokriinisia muutoksia ja kalsiumin ylikuormituksen.
 • Alternative Therapies in Health and Medicine: Älykkäillä mittareilla voi olla ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka alentavat ihmisten kynnysarvoa kehittää sähkömagneettinen yliherkkyys.
 • International Journal of Radiation Biology: 2,856 GHz: n mikroaaltoaltistus aiheuttaa kognitiivista heikkenemistä rotilla, jolla on merkittäviä puutteita spatiaalisessa oppimisessa ja muistissa.
 • Neurotoxicology: Matalan intensiteetin mikroaaltosäteily taajuuksilla 900, 1800 ja 2450 MHz aiheuttaa oksidatiivista stressiä, tulehduksellisen vasteen ja DNA-vauriota rotan aivoissa taajuudesta riippuvien vaikutusten kautta.
 • Toxicological Sciences – Society of Toxicology: Lyhytaikainen ja pitkäaikainen 2,45 GHz: n mikroaaltoaltistus aiheuttaa hermoston neuronaalisen/ei-neuronaalisen apoptoosin, joka liittyy spatiaalisen muistin menetykseen hiirillä.
 • Toxicological Sciences – Society of Toxicology: 2,45 GHz:n mikroaaltosäteily estää hiirien hippokampuksen muistin muodostumisen signalointimekanismit.
 • International Journal of Radiation Biology: 2,856 GHz:lle altistetuilla rotilla oli jatkuvia pitkäaikaisia kognitiivisia ​​puutteita spatiaalisessa oppimisessa ja muistissa.
 • Physiology and Behavior: 2,856 GHz: n mikroaaltoaltistuminen voi aiheuttaa annoksesta riippuvaisen pitkän aikavälin heikentymisen spatiaaliseen oppimiseen, muistiin ja hippokampuksen rakenteeseen.
 • Biomedical Environmental Sciences: Hippokampus voi vahingoittua pitkäaikaisella mikroaaltoaltistuksella, mikä voi johtaa kognitiivisen toiminnan heikkenemiseen välittäjäaineiden häiriöiden vuoksi.
 • Chinese Journal of Cellular and Molecular Immunology: Sähkömagneettinen säteilytys 2000 μW / cm2; altistuminen voi heikentää rottien oppimis- ja muistiominaisuuksia.
 • International Journal of Radiation Biology: Akuutti altistuminen EMF: lle 2450-MHz: n taajuudella aiheuttaa yksi- ja kaksisäikeisen DNA:n rikkoutumista rotan aivosoluissa, mikä tapahtui 4 tuntia altistumisen jälkeen.
 • Bioelectrochemistry and Bioenergetics: Altistuminen 2,45 GHz: n mikroaaltosäteilylle 5 tai 25 W kg- 1: llä on kaksi kertaa tehokkaampaa kuin 27 MHz: n radiotaajuinen säteily saamaan aikaan solusyklin muutoksia.
 • 25th European Microwave Conference (1995): Matala altistuminen epätermiselle 2,45 GHz:n mikroaaltosäteilylle lisää merkittävästi soluseinämän läpäisevyyttä, mikä johtaa hemoglobiinin menetykseen.
 • International Atomic Energy Agency, Malaysian Nuclear Agency: 2,45 GHz:n mikroaaltosäteily tappaa rotan aivosolut ja aiheuttaa painonnousua altistumiseen verrannollisen määrän.
 • Environmental Health: Uuden-Seelannin nuorilla on teini-ikään mennessä kohonnut aivokasvainten riski heidän ilmoitetun puhelinkäytön sekä Interphone- ja Hardell-ryhmän tutkimustulosten perusteella.
 • Oncology Letters: Tukholmassa, Ruotsissa vuonna 2017 tehdyistä 11 tuhannesta radiotaajuussäteilymittauksesta kaikki ylittivät ei-termiselle altistumiselle asetetun tavoitteen 30–60 µW / m 2 BioInitiative-raportin mukaan. Altistustasot kasvavat 5G-palvelun myötä.
 • Journal of Biomedical Physics and Engineering: Klebsiella-keuhkokuumeen herkkyyden tilastollisesti merkittävä vastustuskyvyn kasvu erilaisille antibiooteille 4,5 tunnin altistumisen jälkeen 2,4 GHz:n Wi-Fi-säteilylle, jota seuraa lasku 8 tunnin altistuksen jälkeen.
 • Indian Journal of Experimental Biology: Oksidatiivinen stressi, joka johtuu 900 MHz: n ja 1,8 GHz: n mikroaaltoaltistuksesta liittyy kognitiivisen kyvyn heikkenemisiin ja tulehduksiin rotan aivoissa.
 • Reviews on Environmental Health: ”Krooninen monijärjestelmäsairaus” korreloi 3 MHz – 300 GHz:n sähköyliherkkyyden päänsärkyyn, keskittymisvaikeuksiin, unihäiriöihin, masennukseen, energian puutteseen, väsymykseen ja flunssan kaltaisiin oireisiin.
 • International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences: Ihmisen siittiöiden konsentraatioon, liikkuvuuteen ja morfologian luokitteluun vaikuttaa merkittävästi altistuminen RF-säteilylle, joka lähtee kannettavan tietokoneen antennista aktiivisessa tilassa 2,4 GHz:n taajuudella.
 • Fertility and Sterility: Internetissä Wi-Fi:n kautta kytkettyjen kannettavien tietokoneiden (2,4 GHz, ei-lämpövaikutus) käyttö vähentää ihmisen siittiöiden liikkuvuutta ja lisää siittiöiden DNA:n pirstoutumista.
 • Journal of Pediatric Urology: Tavanomaisista Wi-Fi-laitteista emittoidut radiotaajuusaallot voivat vaikuttaa sekä siittiöiden hedelmällisyyteen että eheyteen.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Wi-Fi:n lähettämälle 2,4 GHz:n säteilylle pitkäaikainen altistuminen (keskimäärin 2420 μW / kg , keskimäärin 1 g) vaikuttaa urosrottien lisääntymisparametreihin. Suosittelemme, että Wi-Fi-käyttäjät välttävät pitkäaikaista altistumista Wi-Fi-laitteiden aiheuttamille RF-päästöille.
 • Scientific Reports: Jatkuvilla tehotiheyksillä 2–120 GHz:n taajuisen RF EMF:n absorptio lisääntyy, kun altistuminen siirtyy korkeammille taajuuksille, mehiläisillä, heinäsirkoilla, kovakuoriaisilla ja australialaisilla pistimettömillä mehiläisillä.
 • Journal of Insect Conservation: Kreikan saarten 800–2,6 GHz: n matkapuhelintorneille altistuneet villipölyttäjät kokivat: a) maanpinnalla asuvien luonnonvaraisten pölyttäjien määrän vähentymisen ja b) maan alla pesivien luonnonvaraisten mehiläisten/mehiläiskärpästen määrän lisääntymisen.
 • Open Ophthalmology Journal: Naudan silmälinssien altistuminen 1,1 GHz:n, 2,22 mW:n mikroaalloille aiheutti palautuvan linssin optisen laadun heikkenemisen, johon liittyi linssin epiteelisolukerroksen peruuttamattomia morfologisia ja biokemiallisia vaurioita.
 • Environmental Toxicology and Pharmacology: WIFI:lle altistuneilla albiinokaniineilla oli kohonnut syke (+ 22%) ja verenpaine (+ 14%).
 • International Journal of Hygiene and Environmental Health: Käytettävissä olevat löydökset viittaavat 5G-taajuuksien biolääketieteellisiin vaikutuksiin, mukaan lukien lisääntymis-, metaboliset/neurologiset vaikutukset ja muuttunut bakteerien antibioottiresistenssi.
 • Bioelectromagnetics: DNA-vauriot ja mikrotumien induktiot lisääntyivät nelinkertaisesti matkapuhelimen säteilylle altistetuissa ihmisen verisoluissa (837 TDMA / CDMA ja 1909,8 MHz GSM, vähintään 5,0 W / kg altistuminen; 24 tunnin altistuminen jokaiselle neljästä matkapuhelintyypistä).

Biologiset vaikutukset Fairbanksin nykyisille tyypillisille langattomille matkapuhelintaajuuksille — ts. noin 900 MHz:n alue:

 • Annals of Science: Vuodesta 1928 lähtien tiedemiehillä, jotka tunnistavat muut kuin termiset biologiset vaikutukset RF EMF:stä, on ollut ”todistustaakka”, ks. Sivut 326 ja 349. Silti YK: n teleteollisuuden hallitsema ”säteilysuojelu” -järjestö hylkää huolimattomasti laajat ja vakuuttavat todisteet biologisesta vahingosta, joka aiheutuu ei-termisestä RF-EMF-altistumisesta.
 • Experimental Oncology: Merkittäviä biologisia vaikutuksia esiintyy lyhytaikaisen (esim. Vain muutaman minuutin) ja / tai erittäin heikon mikroaaltoaltistuksen jälkeen, useita kertaluokkia alle nykyisten standardien. Nykyisin käytetty mikroaaltoaltistumisvaarojen ”lämpö”arviointi ei ole turvallinen eikä tarkoituksenmukainen.
 • Journal of the Air Pollution Control Association: Vuonna 1974 Yhdysvallat salli 10–1 000-kertaisen hyväksyttävän RF-EMF-altistumisen verrattuna Puolaan ja entiseen Neuvostoliittoon tai Tšekkoslovakiaan – katso taulukko 1. RF-EMF:n ei-lämpövaikutukset tai spesifiset vaikutukset ovat vaikeampia. havaita kuin lämpöaltistuksen aiheuttamat.
 • Fertility and Sterility: Matkapuhelimen säteilylle altistettu ihmisen siemenneste (850 MHz; 1 W; SAR 1,46 W / kg; 1–40 μW / cm2; ei-lämpö; 60 minuutin altistuminen) osoitti sperman liikkuvuuden ja elinkelpoisuuden vähentyneen merkittävästi. Matkapuhelimen pitäminen housuntaskussa puhetilassa voi vaikuttaa negatiivisesti siittiöihin ja heikentää miesten hedelmällisyyttä.
 • Fertility and Sterility: Matkapuhelimien käyttö heikentää miesten siemennesteen laatua vähentämällä siittiöiden määrää, liikkuvuutta, elinkykyisyyttä ja normaalia morfologiaa. Sperman parametrien lasku riippuu päivittäisen matkapuhelimille altistumisen kestosta, riippumatta siemennesteen alkuperäisestä laadusta.
 • International Journal of Neuroscience: 900 MHz:n matkapuhelin, joka säteilee 3–4 wattia korvan ja aivojen vieressä, indusoi epänormaalisti hitaita elektroenkefalogrammi-aaltoja hereillä olevien delta-alueelle. Tämä malli on patologinen hereillä olevilla koehenkilöillä – (ts. Huomataan yhtäläisyyksiä nukkuvien dementiaalipotilaiden EEG: n kanssa). Puhelimen sammuttamisen jälkeen kuvio väheni asteittain amplitudissa, kadoten kymmenessä minuutissa.
 • Environment International: Yhdistetyt tutkimukset viittaavat siihen, että matkapuhelimen altistuminen vaikuttaa negatiivisesti siittiöiden laatuun.
 • British Medical Journal (BMJ): Asianajotoimistot ja toimittajat, joiden mukaan sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksista ei ole todisteita ja mikroaallot ovat harhaanjohtavia. Julkaisussa on lueteltu 50 tutkijaa, jotka vastustavat näitä harhaanjohtavia väitteitä.
 • Pathophysiology: EMF häiritsee immuunijärjestelmää stimuloimalla erilaisia ​​allergisia ja tulehduksellisia reaktioita, heikentäen kudosten korjausprosesseja. Tämä lisää syöpäriskiä, ​​DNA-vaurioita ja neurologisia vaikutuksia, joita voi esiintyä altistustasoilla, jotka ovat huomattavasti nykyisten turvallisuusrajojen alapuolella.
 • Electronic Physician: Tämän tutkimuksen ja kansainvälisen ionittoman säteilyn suojelukomission (ICNIRP) raporttien tulokset osoittivat, että ihmisillä, jotka viettävät yli 50 minuuttia päivässä matkapuhelimella, voi olla varhainen dementia tai muita lämpövaurioita johtuen glukoosin palamisesta aivoissa.
 • Iranian Journal of Basic Medical Sciences : Krooninen säteily 900–950 MHz:n taajuuksilla laski kohtausten kynnysarvoja hiirissä merkittävästi. Jatkuva ja pitkäaikainen kosketus matkapuhelimen säteilyyn saattaa lisätä ihmisillä kohtausten riskiä, ​​ja sitä tulisi rajoittaa.
 • Environmental Medicine Society (saksalainen) : Kliiniset oireet vähenevät merkittävästi kännykkätukiaseman vieressä sen poistamisen jälkeen.
 • Archives of Gynecology and Obstetrics: Merkittävästi pienentyneet lukumäärät epäkypsiä munasoluja löydettiin raskaana olevien rottien jälkikasvun kohduista, kun rottia oltiin pidetty polypropeenihäkeissä joiden alle oli kiinnitetty kännykkä koko raskauden ajaksi. Altistus oli 11.75 tuntia valmiustilassa, jota seurasi 15 minuuttia puheaikaa.
 • Bioelectrochemistry and Bioenergetics: RF-EMF:n (960 MHz: n taajuudella) biologiset vaikutukset eivät rajoitu ”lämpövaikutuksiin”. Merkittävä muutos havaittiin solujen lisääntymisessä ei-lämpövaikutuksia tuottavan altistuksen alaisuudessa joko 39 tai 35 celsius-asteessa, verrattuna altistumattomiin kontrollisoluihin.
 • Urological Research: Rotat suljettiin pleksihäkkeihin, joiden alla oli 0.5 cm etäisyydellä kännykkä, ja ne altistettiin 2 tuntia päivässä 1 kuukauden ajan 0.14 W/kg säteilylle. Mikroskooppitarkastelu paljasti merkittäviä muutoksia rottien kiveksissä, jotka olivat altistuneet kännykälle, joka oli päällä puhemoodissa.
 • Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis: Matkapuhelimissa käytetyt ei-termiset radiotaajuiset sähkömagneettiset kentät aiheuttavat DNA:n rikkoutumista ihmisen ja rotan soluissa.
 • BioMed Research International: Lähes 100% tutkimuksista, joissa käytetään todellisia matkapuhelinaltistuksia, paljastaa haitallisia vaikutuksia, joihin sisältyy yhteys aivokasvaimiin, eläinpopulaatioiden väheneminen ja epähyvinvoinnin oireet.
 • Environmental Health Perspectives: Radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutuksia koskevien tulkintojen tulkinnassa tulisi ottaa huomioon taloudellinen sponsorointi. Televiestintäalan rahoittamien tutkimusten logistisessa monimuuttujaregressioanalyysissä ainoa tekijä, joka ennusti vahvasti ilmoitetaanko tilastollisesti merkittävät vaikutukset oli se, rahoittiko tutkimusta yksinomaan teollisuus. Rahoituslähteen rooli tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa, analysoinnissa ja raportoinnissa on paljastettava.
 • Journal of Microscopy and Ultrastructure: Lapset ovat suuremmassa vaarassa kuin aikuiset altistuessaan syöpää aiheuttaville aineille, ja he absorboivat enemmän mikroaaltosäteilyä kuin aikuiset. Kannettavien tietokoneiden ja tablettien altistumisraja asetetaan, kun laitteet testataan 20 cm:n päässä kehosta. Belgia, Ranska, Intia ja muut teknisesti edistyneet valtiot saattavat voimaan lakeja ja/tai antavat varoituksia lasten langattomien laitteiden käytöstä.
 • Toxicology Letters: Ei-termiset RF-EMF-hienohiukkaset (ts. alle 0,1 mikronia), joita syntyy palamisprosessien ja päästöjen kautta langattomista viestintälaitteista, kuten matkapuhelimista. Valkoiset verisolut voivat sisällyttää nämä hiukkaset, mikä lisää vapaiden radikaalien vapautumista.
 • Physics in Medicine and Biology: Lapsen pään geometria lisää merkittävästi matkapuhelimen EMF-absorptiota aivoihin, silmiin, aivokuoreen, hippokampukseen ja hypotalamukseen. Lapsilla on erityisen korkea luuytimen johtavuus, mikä lisää huomattavasti EMF-absorptiota.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Metallirunkoisilla silmälaseilla ja metallisilla implantteilla varustettujen ihmisten ominaisabsorptiotaajuus voi ylittää ANSI / IEEE-standardit: a) Aikuiset matkapuhelimia käytettäessä 900 MHz:llä ja b) Lapset matkapuhelimia käytettäessä 2100 MHz:n taajuudella.
 • Physics in Medicine and Biology: Erityiset absorptiomäärät kasvavat kertoimilla 400–700 kudospinnoille, jotka sijaitsevat metallisten implanttien vieressä, ts. Nastat ja sormukset matkapuhelimien lähellä. Kasvut olivat suurimmat, kun implantit olivat iholla, ja niiden resonanssipituus tai halkaisija olivat alttiina 900 tai 1800 MHz matkapuhelimille. Ominaisabsorptiomäärät keskimäärin yhden gramman ja 10 gramman massan kohdalla, vastaavasti kertoimilla 3 ja 2. Matkapuhelimien tyypillisillä tehotasoilla lisäys ei todennäköisesti ole ongelmallista.
 • Himalayan Physics: Säteily kännykästä oli kaksi kertaa niin suurta puhuessa kuin kuunnellessa. Kontaktissa tukiasemaan kenttä oli paljon suurempi kuin 42 V/m raja jonka ICN/RP on määrittänyt. On huomattava, että maksimi SAR-arvo 10.8 W/kg synnyttää noin 0.931 celsius-asteen lämpötilavaikutuksen aivoissa.
 • La Medicina Del Lavoro (ammatillinen lääketiede – italia): Epävarmuudet vaikeuttavat ennalta ehkäiseviä tutkimuksia, jotka suojelevat MRI-laitteita käyttäviä Euroopan unionin terveydenhuollon työntekijöitä, kun lämpötilavaikutusta ei ole altistuttaessa 10–1000 HZ:n ja 1–300 MHz:n säteilylle. Havaittuihin oireisiin kuuluu palautuva rytmihäiriö (mahdollisesti johtaa kammiovärinään); heikentynyt työmuisti ja silmien ja käden koordinaatio; ja verenpaineen / sykkeen muutokset. HUOMAUTUS: Katso teollisuuden kritiikki EU:n työterveysasetuksesta (eli direktiivistä 2004/40 / EY).
 • Yhteisten julkaisujen tutkimuspalvelu (USA / Neuvostoliitto, 1974): Yhdysvallat tunnusti kerran RF-EMF:n biologiset ei-lämpövaikutukset, mukaan lukien muutokset: kehon painossa; valtimopaineessa; lisääntymistoiminnoissa; keskushermostossa; ja elektromiografiassa (lihaksen ohjaussignaalit). Viitesivu 13, taulukko 1 “Kokeelliset tutkimukset erittäin alhaisen intensiteetin mikroaaltojen (150 μW / cm2) biologisista vaikutuksista”. Viite Sivu 41, taulukko 1, etäisyys joka signaalin pitää matkata saavuttaakseen 1 tai 10 μW/cm2 millimetri- ja senttimetriaalloille. Turvalliset etäisyydet ovat 1200 – 3800 metriä.
 • Occupational and Environmental Medicine: Merkittävä korrelaatio matkapuhelimen signaalinvoimakkuuden ja havaitun tarkkuuden/päänsärkyjen välillä 20 – 600 metrin etäisyydellä matkapuhelintornista Wienissä ja Kärntenissä, Itävallassa (900 MHz, keskimäärin 20-50 μW / m 2 , maksimi 4,1 mW) / m 2 ). Matkapuhelintukiasemattulisi sijoittaa minimoiden naapurien altistuminen.
 • Environmental Reviews (Canadian Science Publishing): Kovia ja nopeita takaiskuja on vaikea suositella kaikissa olosuhteissa. Tukiasemienkäyttöönotto olisi pidettävä mahdollisimman tehokkaana, jotta vältetään yleisön altistuminen tarpeettoman korkeille RFR-tasoille. Yleisenä suuntaviivana kännykkätukiasemat eivät saa sijaita alle 500 jalkaa (noin 500 metriä) väestöstä ja noin 150 jalkaa (noin 50 metriä) korkeudella.
 • International Journal of Occupational and Environmental Health: Haitallisten neuro-käyttäytymisoireiden tai syövän yleistyminen väestössä, joka asuu lähempänä kuin 500 metriä matkapuhelintornista, huolimatta kansainvälisten turvallisuusohjeiden mukaisista altistustasoista
 • Science of the Total Environment: Kuolleisuusneoplasiasta oli 34,76 / 10 000 asukasta 500 metrin matkapuhelintornien sisällä Belo Horizontessa, Brasiliassa. Näiden alueiden ulkopuolella neoplasiakuolemat vähenivät merkittävästi. Suurin tiheysteho oli 40,78 μW / cm2 ja pienin 0,04 μW / cm2.
 • Environmental Medicine Society (saksalainen) : Syöpätapaukset lisääntyivät huomattavasti ihmisillä, jotka asuvat 400 metrin päässä uudesta matkapuhelintornista (935 MHz) Nailassa, Saksassa. Torninlähellä olevat syöpämäärät kasvoivat kertoimella 3,11 matkapuhelintornin toiminnan toisella viiden vuoden ajanjaksolla ja 1,26 ensimmäisen viiden vuoden aikana. Syöpäpotilaat sairastuivat tornin lähellä keskimäärin 8 vuotta aikaisemmin.
 • International Journal of Cancer Prevention: Väestössä, joka asuu 350 metrin päässä 850 MHz:n ja 1500 watin matkapuhelintornista Netaniassa, Israelissa, koettiin 4-kertainen kasvu syövässä (ts. rintasyöpä, munasarjan, keuhkojen, munuaisten syöpä, luusyöpä ja Hodgkinin tauti). Ilmeiset,mahdollisesti hämmentävät muuttujat suljettiin pois.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Asukkailla, jotka asuvat matkapuhelinten tornista 80 metrin säteellä, on huomattavasti enemmän DNA-vaurioita ja antioksidantteja perifeerisissa veren lymfosyyteissa verrattuna asukkaisiin, jotka asuvat 300 metrin päässä matkapuhelintornista. Intianhallituksen ja New Delhin rahoittama tutkimus.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Tilastollisesti merkittävä geneettinen vaurio veren leukosyyteissä asukkailla, jotka asuvat 300 metrin päässä 800–2200 MHz:n matkapuhelintornista Punjabissa, Intiassa . Tehotiheysalueella, joka on 300 metrin päässä tukiasemasta, ylitti sallitut rajat.
 • Pathology Biology (Ranska) : Etäisyys matkapuhelimen tukiasemasta korreloi seuraavien kanssa: a) väsymys 200 – 300 metrin etäisyyteen; b)päänsärky, unihäiriöt ja epämukavuuden tunteet 200 metrin etäisyydelle asti; c) Ärtyneisyys, masennus taipumukset ja libidon aleneminen 100 metriin asti; ja d) pahoinvointi, ruokahaluttomuus, näköhäiriöt 10 metrin etäisyyksille asti. Oireet ovat huomattavasti yleisempiä naisilla ja ikääntyneillä. Ihmisasutusta ei saisi esiintyä 300 metriä kännykkätukiasemasta. (Koko tekstilinkki: Sähkömagneettinen biologia ja lääketiede )
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Iranin Isfahanin asukkailla oli merkittävästi enemmän pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta, ärtyneisyyttä, epämukavuutta, hermostuneisuutta, masennusta, unihäiriöitä, muistihäiriöitä ja madaltunutta libidoa jos he asuivat lähempänä kuin 300 metriä kännykkätukiaseman antennista. Ehdotus on, että sijoitettaisiin kännykkätukiasemat vähintään 300 metrin päähän asutuksesta. (Julkaisu “vedettiinpois ” johtuen päällekkäisyyksistä “Diyala Journal of Medicinen” tutkimuksen kanssa)
 • Occupational and Environmental Medicine (Diyala Journal of Medicine): Baqubanasukkaat Irakissa kokivat merkittävästi enemmän päänsärkyä, väsymystä, univaikeuksia, ärtyneisyyttä, epämukavuuden tunnetta, huimausta ja sydänongelmia jos he elivät lähempänä kuin 100 metrin päässä kännykkätukiasemasta. Suositeltavaa on sijoittaa kännykkätukiasemat kauemmaksi kuin 300 metriä varmuuden vuoksi, jotta minimoidaan naapurien altistus.
 • Sähkömagneettinen biologia ja lääketiede : La Ñorassa, Murciassa, Espanjassa asuvilla oli tilastollisesti merkitseviä altistus-vasteyhteyksiä RFR-intensiteetin ja väsymyksen, ärtyneisyyden, päänsärkyjen, pahoinvoinnin, ruokahaluttomuuden, unihäiriöiden, masennus taipumuksen, epämukavuuden tunteen, keskittymisvaikeuksien, muistinmenetyksen, näköhäiriöiden, huimauksen ja sydän- ja verisuoni-ongelmien välillä. Oireiden vakavuus helpottaa kun siirtyy etäämmälle kuin 250 metriä antennista, kun altistus putoaa alle 0.1 µW/cm2, eli paljon alle Espanjan ja Euroopan 450 µW/cm2, 900 MHz:n taajuudella olevan “turvarajan”.
 • Chinese Journal of Integrative Medicine: Riskitekijöihinraskaana oleville naisille Pekingissä, jotka kärsivät spontaaneista keskenmenoista, lukeutuu mm. kännykkätukiasema alle 100 metrin päässä heidän asuinpaikastaan.
 • Saudi Medical Journal: Sikiön ja vastasyntyneen sydämen syke nousee ja sydämen tuotto laskee, kun Kairon, Egyptin raskaana olevat naiset altistettiin ei-lämpösäteilylle 900 MHz:n matkapuhelimesta, jota pidettiin pään oikealla puolella, valintatilassa, 3 minuutin ajan. 10 minuutin jaksot päälle / 10 minuutin pois päältä.
 • Scientific Reports: Lisääntynyt keskenmenon riski liittyy suuriin magneettitaajuuksiin, sitä havaittiin jatkuvasti riippumatta korkeiden magneettitaajuuksien lähteistä. Assosiaatio oli paljon vahvempi, jos magneettitaajuudet mitataan osallistujien raskauksien tyypillisenä päivänä.
 • American Journal of Epidemiology : Raskaavan olevat äidit, jotka ilmoittivat radio- ja mikroaaltotaajuisen sähkömagneettisen säteilyn käytöstä 6 kuukautta ennen raskautta tai ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana, saivat todennäköisemmin keskenmenon. Keskenmenon riski kasvaa altistumisen tason myötä.
 • Pathology Biology (Ranska) : Ikä korreloi koehenkilöiden herkkyyden kanssa, jotka asuvat 100 metrin päässä matkapuhelimen tukiasemista. Antennejakohti olevat alueet olivat huonoimmassa asemassa koettaessa tutkittavia oireita.
 • International Journal of Basic and Applied Sciences: Pidä etäisyys mastosta vähintään 20 metriä. Teknikkojen tulisi välttää tukottamasta paikkaa useilla mastoilla.
 • Oncology Letters: Liiallista säteilyaltistusta mitattiin Tukholmassa asunnossa, joka sijaitsi 12 metrin päässä viereisen talon katolla olevasta kännykkätukiasemasta.
 • Neurotoxicology: Neuropsykiatristen vaikutusten, kuten päänsärky, muistimuutokset, huimaus, vapina, masennusoireet ja unihäiriöt, esiintyvyys oli huomattavasti korkeampi Menoufiyan, Egyptin asukkaiden keskuudessa katolle kiinnitettävien matkapuhelinantennien vieressä olevissa rakennuksissa (Altistuminen tutkimuksen aikana 0,002 – 0,0067 mW) / cm 2 ; Egyptin suurin sallittu altistumisraja = 0,008 mW / cm 2 jatkuvalle altistumiselle; 0,4 mW / cm 2 ajoittaisellealtistumiselle).
 • Occupational Medicine (puolalainen) : Tutkimus paljasti, että tukiasemien läheisyydessä asuvat ihmiset ilmoittavat verenkiertoelimistön ongelmista, unihäiriöistä, ärtyvyydestä, masennuksesta, näön hämärtymisestä, keskittymisvaikeuksista, pahoinvoinnista, ruokahaluttomuudesta, päänsärkystä ja huimauksesta.
 • Environmental Medicine Society (saksalainen) : Kohonnut stressihormonien (adrenaliini, noradrenaliini) ja madaltuneet dopamiini- ja PEA-pitoisuudet, joita löytyy asukkaiden virtsasta kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ensimmäisen kännykkätornin aktivoinnista Rimbachissa, Saksassa. Kännykkätornin aktivoituminen korreloi myös unihäiriöiden lisääntymisen, päänsäryn, huimauksen, keskittymisongelmien ja allergioiden kanssa. Kohonneet stressihormonitasot jatkuivat kokeen ensimmäisen 1,5 vuoden ajan.
 • Scientific Reports: Ensimmäinen kokeellinen näyttö (hiirillä) neuropatologiasta, joka johtuu in utero matkapuhelinsäteilystä.
 • Frontiersin Public Health : Ruotsin julkisissa kouluissa langattoman verkon aiheuttama lämpöaltistus.
 • PLOS One: Samanaikainen altistuminen lyijylle ja radiotaajuiselle säteilylle kännykästä liittyi lisääntyneeseen ADHD-oireiden riskiin.
 • Epidemiology: Altistuminen matkapuhelimille prenataalisesti – ja vähäisemmässä määrin postnataalisesti – liittyi käyttäytymisvaikeuksiin, kuten tunne- ja hyperaktiivisuusongelmiin koulunkäynnin iässä.
 • Laryngology and Otology Journal : Sisäkorvan solurakenteen vauriot rotilla, jotka aiheutuvat radiotaajuussäteilyaltistuksesta kehityksen aikana.
 • International Forum on Allergy and Rhinology: Rotilla, jotka altistettiin 2100 MHz:n säteilylle, oli vaurioituneet nenän limakalvot vähentyneillä itsepuhdistusmekanismeilla.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: 900 MHz:n säteily, joka emittoituu kännykästä, voi muuttaa joitain biomolekyylejä kuten proteiineja.
 • Scientific Reports: Ensimmäiset suorat todisteet RF-EMF-altistuksen (835-MHz; 4,0 W / kg SAR; 5 h päivittäin 12 viikon ajan) neurologisista vaikutuksista, mukaan lukien muutokset hiiren aivojen välittäjäaineiden tasoissa ja liikkumisvaikeudet MPTP-hoidosta toipumisen jälkeen.
 • Bioelectromagnetics: Sähkömagneettisen säteilyn (830 MHz, 1,6 – 8,8 W / kg ) genotoksinen vaikutus ihmisen perifeerisen veren lymfosyyteihin saadaan aikaan ei-lämpöreitin kautta. Tulos on merkittävä ”somaattinen mutaatio”, joka johtaa genomin epävakauteen, joka voi johtaa syöpään.
 • International Journal of Environmental Research and Public Health: Neljän viikon altistuminen 1,8 GHz:n RF-EMF:lle murrosikäisillä uroshiirillä korreloi lisääntyneen ahdistuksen kanssa, joka perustuu merkittäviin laskuihin aivojen y-aminovoihapon ja asparagiinihapon tasoissa RF-altistuksen jälkeen.
 • Brain Research Laboratoriorotilla,jotka altistettiin ennen syntymää RF EMF-säteilylle (900 MHz; 2 W/kg; 0.6-1.4 mW/cm2; 60 min/päivä) oli vähemmän aivosoluja aivojen episodisen muistin ja uusien alueiden spontaanin tutkimuksen alueella.
 • International Journal of Environmental Research and Public Health: 62 tutkimuksesta, joissa tutkittiin RF EMF -kenttien vaikutuksia aluemuistiin ja paikalliseen oppimiseen, jotka on julkaistu vuosina 1993-2019, kaksikymmentäyksi tutkimusta ilmoitti merkittävistä heikentymisistä tai vajavuuksista, kun taas neljä tutkimusta ilmoitti hyödyllisistä vaikutuksista.
 • International Journal of Radiation Biology: (1) ELF-EMF-altistettujen ja verrokkisolujen välinen ero sekä ELF-EMF-altistumisesta johtuva ”vaikutuksen koko” olivat biologisesti pienet (vaikkakin tilastollisesti merkitsevät) hyvin harvoin poikkeuksin. (2) Tietyissä ELF-EMF-altistumisolosuhteissa geneettiset vauriot kasvoivat tilastollisesti merkitsevästi tietyistä päätepisteistä. (3) ELF-EMF:lle altistuneissa ja kontrollisoluissa kromosomaalimuutosten ja mikrotumien päätepisteiden keskimääräiset indeksit olivat historiallisessa tietokannassa ilmoitettujen spontaanien tasojen sisällä. (4) Meta-analyysissä löydettiin huomattavia todisteita julkaisun puolueellisuudesta.
 • Pakistan Journal of Zoology : 22 tervettä hedelmällistä miespuolista vapaaehtoista, iältään 20-35 vuotta, rekrytoitiin Faisalabadista, Pakistanista. Keskimääräinen nopeasti etenevä spermaprosentti ja ei-liikkumaton prosenttiosuus olivat merkitsevästi (alempi (4,28%) ja korkeampi (4,06%), vastaavasti) ryhmässä, joka altistettiin 900 MHz: n – 1,800 GHz: n matkapuhelimen säteilylle, verrattuna altistamattomaan ryhmään.
 • Annals of Agricultural and Environmental Medicine: Altistuksen kesto GSM-matkapuhelimien lähettämille aalloille liittyy epänormaalin morfologian omaavien spermasolujen prosenttiosuuteen ja spermasolujen prosenttimäärän vähenemiseen elintärkeästi etenevässä liikkuvuudessa. Niillä 15 prosentilla aviopareista Puolassa, joilla on hedelmällisyysongelmia, voi olla syynä mm. altistuminen kemikaaleille, ionisoivalle säteilylle, stressille ja EMF:lle.
 • Radiation Research: Geneettisesti syöpään alttiilla laboratoriohiirillä oli 2,4-kertainen altistumattomien hiirten syöpätaajuus altistumisen jälkeen (900 MHz; pulssin toistotaajuus 217 Hz; 2,6 – 13 W / m 2 ; 0,008 – 4,2 W / kg, keskimäärin 0,13 – 1,4 W / kg).
 • International Journal of Hygiene and Environmental Health: 85 prosenttia ihmisistä, jotka konsultoivat viranomaisia ​​RF-EMF-oireista, olivat tyytymättömiä vastauksiin. Neuvonta itseapuryhmien tai rakennusekologien kanssa täytti yleensä odotukset.
 • Clinical Biochemistry: Pitkäaikainen altistuminen RF-EMF:lle (950 MHz; ICNIRP-ohjeiden mukaan EMF-arvon rajoittamiseksi ei-termiselle altistumiselle) aiheutti naisten plasmaadrenokortikotrooppisen hormonin, seerumin kortisolin, kilpirauhashormonien (etenkin T 3 ), seerumin prolaktiinin ja testosteronin vähenemistä. Tarve kouluttaa yleisöä vaarallisista seurauksista, joita RFR:lle pitkäaikainen altistuminen saa aikaan. ( Koko tekstilinkki )
 • Pathophysiology: Ruotsin nuorilla, jotka aloittivat joko langattomien tai matkapuhelimien käytön säännöllisesti ennen 20 ikävuotta, on yli nelinkertainen kasvanut ipsilateraalisen gliooman riski. Raskaana olevien naisten tulisi pitää matkapuhelimet etäällä vatsastaan, ja isiksi haluavien miesten ei pidä pitää näitä puhelimia päällä taskussaan. ( Koko tekstilinkki )
 • International Journal of Environmental Research and Public Health: Langattomien puhelimien käyttö yli 20 vuoden ajan laski glioomaa (hermostosyöpä) ja astrosytoomaa (aivosyöpä) sairastavien syöpäpotilaiden selviytymisastetta. RF-EMF:ää on pidettävä ihmiselle syöpää aiheuttavana.
 • International Journal of Oncology: Matkapuhelimien käyttöön liittyy gliooman (hermoston pahanlaatuinen kasvain) riski. Riski kasvaa latenssiajan, kumulatiivisten käyttötuntien myötä, ja se oli suurimmillaan koehenkilöillä jotka olivat aloittaneet käytön ennen 20 ikävuottaan. ( Linkki koko tutkimukseen )
 • Anatomy and Cell Biology: Neuraalisten kantasolujen lisääntymiskykyyn vaikuttaa merkittävästi matkapuhelimen säteilyaltistus (900-MHz, 2,287 W / kg , kesto 0, 15, 30 ja 120 minuuttia). Neuraalisten kantasolujen ja klusterien halkaisijoiden merkittävä väheneminen havaittiin altistusajan kasvaessa.
 • Environmental Health Perspectives: Kantasolut reagoivat useampaan radiotaajuuteen kuin muut solut, joten niitä tulisi analysoida validoitaessa: a) syöpäriskiä ja b) turvallisia matkaviestinsignaaleja. Kantasolut olivat eniten vaikuttaneet solut tässä tutkimuksessa matkapuhelimen taajuuksilla 915 MHz ja 1,947 GHz.
 • Journal of Biomedical Physics and Engineering: Ihmisen kantasolujen elinkyky ja lisääntymisnopeudet laskivat merkittävästi kantasoluilla, jotka kehittyvät sidekudoksiksi, luiksi, vereksi ja imusysteemeiksi, matkapuhelimen RF EMF -altistumisen (GSM 900 MHz; 0,795 ja 2) jälkeen. W / kg , 354,6 iVV / cm 2 ) – eli ei-terminen altistus.
 • Scientific Reports: Hiiren alkion hermosolujen kehitystä heikensivät altistuminen RF-EMF:lle (1800 MHz; 4 W / kg ; 3 päivän altistuminen). Tulokset tunnistavat RF-EMF-altistumisen potentiaalisesti vaarallisen vaikutuksen aivojen kehitykseen pienemmällä intensiteetillä pidemmän altistusajan aikana. RF-EMF -altistumiseen mahdollisille haitallisille vaikutuksille aivojen kehityksessä olisi kiinnitettävä enemmän huomiota.
 • Journal of Cellular and Molecular Medicine: Sekä patofysiologiset (ts. yksikierteisen DNA:n murtumat soluissa) että terapeuttiset (luun kasvu) vaikutukset, jotka liittyvät ei-termisiin EMF-vaikutuksiin ihmisissä ja korkeammissa eläimissä, perustuvat jännitteellisiin kalsiumkanaviin.
 • Reviews on Environmental Health: Sadat tutkimukset osoittavat, että ei-lämpöaltistuminen mikroaalloille aiheuttaa negatiivisia biologisia vaikutuksia, mikä on ristiriidassa Kanadan turvallisuuspaneelin oletusten kanssa. Ei-lämpöaltistukseen toistuvasti liittyviä ongelmia ovat: syöpä; rikkoutunut DNA; miesten / naisten hedelmättömyys; unihäiriöt; sydänvaivat (ts. takykardia, rytmihäiriöt, äkillinen sydämen kuolema); monipuoliset neuropsykiatriset vaikutukset mukaan lukien masennus; ja oksidatiivinen stressi. Jännitteellisesti kalsiumkanavan aktivointi aiheuttaa biologisia vaikutuksia ei-termisillä RF EMF -tasoilla.
 • BioMed Research International: Gliooma (eli hermoston pahanlaatuinen kasvain) johtuu radiotaajuisesta säteilystä. RF-säteilylle altistumista koskevia nykyisiä ohjeita on tarkistettava.
 • Brain and Behavior: Matkapuhelimen säteily aiheuttaa aivoissa kemiallisia muutoksia, jotka liittyvät muistivajeisiin.
 • Pathophysiology: Pään ja niska-alueen pahanlaatuisen melanooman riski on korkeampi matkapuhelinten käyttäjien keskuudessa, jotka aloittivat matkapuhelimien käytön ennen 20 vuoden ikää.
 • Pathophysiology: Gliooman ja akustisen neurooman lisääntynyt riski on jatkuvasti kasvanut vähintään 10 vuoden matkapuhelimen käytön jälkeen. Nykyinen standardi mikroaaltoaltistukselle matkapuhelimen käytön aikana ei ole turvallista pitkäaikaiselle altistumiselle, ja se on tarkistettava.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: 100:sta parhaillaan saatavilla olevasta vertaisarvioidusta tutkimuksesta, jotka käsittelevät matalan intensiteetin radiotaajuisen säteilyn oksidatiivisia vaikutuksia, 93 tunnisti hapettavat vaikutukset. Syöpä ja muut kuin syöpäpatologiat ovat tulosten joukossa.
 • Archives of Environmental Health: Korrelaatio melanooman esiintyvyyden ja FM-radiolähetysten (ts. Taajuusmoduloitu – 87,5-108 MHz) lukumäärän välillä. Melanooma liittyy altistumiseen taajuusmoduloidulle yleisradioinnille.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Melanooma-, rinta- ja muut syövät liittyvät merkittävästi FM-lähetysten tiheyteen (ts. Taajuusmoduloidut – 87,5-108 MHz -lähettimet) tutkituissa Euroopan maissa
 • Medical Science Monitor: Melanooma-ihosyövän nopea kasvu 1955 jälkeen korreloi FM / TV-lähetysten (ts. Taajuusmoduloitujen lähettimien) käyttöönoton kanssa. Solujen korjausmekanismien häiritseminen kehon resonoivilla sähkömagneettisilla kentillä vahvistaa karsinogeenisia vaikutuksia, jotka johtuvat solujen vaurioista UV-aurinkovalolla.
 • European Journal of Cancer Prevention : Vahva yhteys syöpäriskin ja vaakasuoraan polarisoidun FM-lähetyssäteilyn käytön (ts. Taajuusmoduloitu – 87,5-108 MHz) välillä. Näiden tietojen olisi oltava perustana asiaan liittyvien korjaavien toimien aloittamiselle vastuuviranomaisten toimesta.
 • American Journal of Epidemiology: Lapsilla, jotka asuvat 2 km: n säteellä lähimmästä AM-radiolähettimestä, on huomattavasti todennäköisempi leukemia, verrattuna lapsiin, jotka asuvat yli 20 km: n päässä AM-radiolähettimistä. (300 kHz – 3 GHz; 0,2 – 4 V / M) ( koko tekstin linkki )
 • International Archives of Occupational and Environmental Health: Korkeat syöpämäärät ja kuolleisuus dokumentoitiin 2 kilometrin etäisyydellä Koreassa 100–500 kilowatin AM-radiolähetystornista.
 • American Journal of Epidemiology: Miesten kuolleisuus ja lapsuuden leukemiariskit vähenivät merkittävästi, kun etäisyys Rooman, Italian radio- ja televisioasemien lähettimistä (100 kHz – 300 GHz) kasvaa.
 • Cancers: Vahvat korrelaatiot seuraavien välillä: a) FM-kaistan aallonpituus (ts. 87–108 MHz), b) FM-radion ja televisiolähetysten nopea lisääntyminen Pohjoismaissa, c) ihmiskehon geometria ja kyky absorboida säteilyä, ja d) syöpä.
 • American Journal of Epidemiology: Lisääntyvä etäisyys brittiläisistä radio- ja TV-lähettimistä korreloi merkittävästi aikuisten leukemian, ihon ja virtsarakon syöpien vähenevien riskien kanssa.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Viron melanoomaprosentin räjähdysmäinen nousu, kuten vuonna 2002 ennustettiin, vahvistettiin vuonna 2016. Ennustetut lääketieteelliset vaikutukset perustuivat pohjoismaisiin tietoihin, joita sovellettiin FM-lähetysten levittämiseen Viron itsenäistymisen jälkeen Neuvostoliitosta.
 • Reproductive Biology and Endocrinology: Matkapuhelimien, kannettavien tietokoneiden, Wi-Fi: n ja mikroaaltouunien säteily voi lisätä miesten hedelmättömyyttä. In vitro ja in vivo -tutkimukset viittaavat siihen, että RF-EMF-altistuminen vaikuttaa negatiivisesti siittiöiden laatuun.
 • Reproductive Biology and Endocrinology: Suurinta hyväksyttävää altistumisrajaa olisi alennettava matkapuhelimiin. Kaupallisesti saatavien matkapuhelimien epäterminen RF-EMW saattaa vaikuttaa siittiöiden hedelmöityspotentiaaliin.
 • Experimental and Therapeutic Medicine: Tiedot osoittavat matkapuhelimien liikakäyttöön liittyviä vakavia vaaroja, ja kuvaavat siten aivojen mikroaaltojen haitallisia potentiaalisia vaikutuksia, jotka näyttävät johtavan Alzheimerin taudin kehittymiseen.
 • Journal of Cellular Physiology: Yhteys lasten syöpien, erityisesti leukemian ja aivosyövän, ja altistumisen matala- ja korkeataajuiselle EMF:lle viittaa 900 MHz:n EMF:n kausaaliseen rooliin.
 • Journal of Cellular Physiology: 900 MHz: n sähkömagneettinen kenttä säätelee geenien ilmentymistä T-lymfoblastoidisessa leukemiassa.
 • International Journal of Environmental Research and Public Health: Ala-asteen koululaisilla, jotka ovat alttiina läheisien matkapuhelinten tukiasemien korkeammalle RF-EMFR:lle, HbA1c (glykoitunut hemoglobiini) on huomattavasti korkeampi. Heidän riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on huomattavasti suurempi kuin sellaisten ala-asteen oppilaiden oppilailla, jotka sijaitsevat yli 1 km päässä matkapuhelimen tukiasemista.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Matkapuhelimen säteily nosti tyypin 1 diabetespotilaiden verensokeria, mikä vaikuttaa glukoosin kuljetusproteiineihin / ionikanaviin, insuliinin konformaatiomuutoksiin ja hapettumiseen.
 • Journal of Biomedical Physics and Engineering: 900 MHz:n matkapuhelimen säteily liittyy sairaiseen haimaan ja maksasoluihin rotilla.
 • Journal of the International Society of Preventative and Community Dentistry: Lähietäisyyskännykkätukiasemasta Intiassa huomattiin korreloivan korkeaan verenpaineeseen, univaikeuksiin, päänsärkyyn, huimaukseen, ärtyneisyyteen, keskittymisvaikeuksiin ja heikentyneeseen syljen eritykseen.
 • Oxidants and Antioxidants in Medical Science (Ukraina) : Viiriäismunien altistuminen matalan intensiteetin mikroaaltosäteilylle 900 MHz:n matkapuhelimesta aiheutti vaurioitunutta DNA:ta, jonka todennäköisesti aiheutti EMF:n modulointi.
 • International Journal of Radiation Biology: 15 tai 30 minuutin matkapuhelimella puhuminen lisäsi merkittävästi yksikierteisen DNA:n rikkoutumista hiusjuurten soluissa lähellä puhelinta. Merkittävästisuurempaa vahinkoa aiheutui 30 minuutin puhumisesta kuin 15 minuutin puhumisesta.
 • Journal of Psychosomatic Research : Potilaiden hallintastrategian tulisi erottaa potilaat, joilla on sähkömagneettisia yliherkkyysoireita (ts. Ahdistus, masennus, somatisaatio, uupumus ja stressi), ja potilaat, joilla on oireita, jotka liittyvät tiettyihin EMF-lähteisiin.
 • Lancet : Lepoverenpaine nousee altistumisen aikana RF-EMF:lle matkapuhelimesta (ts. ei-lämpö), 900 MHz, 2 W, 217 Hz.
 • Reviews on Environmental Health: Sähkömagneettinen yliherkkyys on EMF:n aiheuttama terveysongelma, joka edellyttää uutta nimeämistä kansainvälisessä sairausluokituksessa.
 • Neurological Sciences: Matkapuhelimen säteily voi vaikuttaa rottien emotionaalisuuteen vaikuttamatta yleiseen kehon liikkuvuuteen.
 • Epidemiology: Keskenmenon riski korreloi lisääntyneen altistuksen yli 16 milligaussin magneettikentän kanssa.
 • Clinics (Sao Paulo) : Ei-lämpöaltistuminen GSM-matkapuhelimien säteilylle (0,9 / 1,8 GHz, 1 tunti / päivä 28 päivän ajan) aiheuttaa oksidatiivista stressiä ja vähentää siittiöiden liikkuvuutta rotilla.
 • American Journal of Mens Health : Teini-ikäisten miesopiskelijoiden kognitiivinen toiminta heikkenee, kun matkapuhelinten tukiasemien säteilyaltistus kouluissa kasvaa.
 • Industrial Health: Matkapuhelimen puhelut näyttävät muuttavan terveiden henkilöiden sykettä.
 • International Journal for Biomedical Sciences and Clinical Medicine: Sähkömagneettisen säteilyn aiheuttama oksidatiivinen stressi voi olla yksi syy rottien käyttäytymishäiriöille RF-EMR-altistuksen jälkeen.
 • Archives of Environmental Contamination and Toxicology: Ei-ionisoivan säteilyn vahingolliset vaikutukset johtuvat reaktiivisten happilajien (ROS) muodostumisesta ja sitä seuraavasta radikaalien muodostumisesta sekä solujen makromolekyylien, mukaan lukien DNA, välittömistä vaurioista. Masennus, muistitila, unettomuus ja hiusten menetys liittyivät merkitsevästi EMR-altistumiseen.
 • Kansainvälinen biolääketieteen ja kliinisen lääketieteen lehti : Sähkömagneettisen säteilyn aiheuttama hapettumisstressi voi olla yksi syy rottien käyttäytymishäiriöille RF-EMR-altistuksen jälkeen.
 • Environmental Reviews (Canadian Science Publishing): Laaja katsaus vertaisarvioituihin tutkimuksiin, jotka osoittavat RF EMF:n haitalliset vaikutukset.
 • Toxicology and Industrial Health: Äitien altistuminen matkapuhelimille vaikuttaa haitallisesti sekä naaraspuolisten että urospuolisten jälkeläisten rottien kognitiiviseen suorituskykyyn käyttäytymis- ja elektrofysiologisten tekniikoiden avulla.
 • Archives of Medical Research: Epäkypsät rotat, jotka altistetaan 900-MHz sähkömagneettisille kentille, kärsivät korjaamattomista oksidatiivisista vaurioista tärkeimmissä imusoluelimissä, polymorfonukleaarisissa leukosyyteissä ja plasmassa.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Pitkäaikainen altistuminen 900 MHz: n RF-säteilylle muuttaa rotien lisääntymisparametreja.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: 900 MHz:n radiotaajuinen säteily lisää karbonyyliproteiinia rotan aivoissa.
 • International Journal of Radiation Biology: EMF-taajuuksilla 900 ja 2100 MHz on erilaisia ​​vaikutuksia proteiineihin Wistar-rottien hippokampuksessa.
 • International Journal of Radiation Biology: Melatoniini ja omega-3 voivat lievittää neuroonisen hippokampuksen vaurioita synnytyksestä 900 MHz: n EMF: lle altistumisen kautta.
 • International Journal of Radiation Biology: Rotan munuaisten prenataalialtistus 900 MHz: n EMF: lle lisäsi munuaisten kokonaismäärää ja laski glomerulusten määrää. Melatoniini ja omega-3 estävät EMF:n haitalliset vaikutukset munuaisiin.
 • Bioelectromagnetics: 915 MHz:n matkapuhelimen säteily vaikuttaa geenien ilmentymiseen rotan aivosoluissa.
 • Mutation Research: DNA:n yksöis- ja kaksoiskierteiden rikkoutumista esiintyi RF EFM-säteilyaltistuksen jälkeen (1800 MHz; 1.2 ja 2 W/kg; eri modulaatioita; 4, 16 ja 24 tunnin altistus; ajoittainen 50 päällä/10 poissa tai jatkuva aalto). DNA-vauriot eivät aiheutuneet lämpövaikutuksista.
 • International Journal of Andrology Merkittävää genotoksista vaikutusta epididymaaliseen spermaan (eli kiveksissä juuri syntyneisiin siittiöihin) rotilla, jotka altistuivat matalatehoiselle RTSM-säteilylle (900 MHz; 90 mW/kg –altistumisesta ei lämpövaikutusta; 12 tuntia/päivä; 7 päivän ajan).
 • Journal of Andrology : Matkapuhelimia käyttävien miesten sperma on laimeampaa, sen liikkuvuus on huonompi (erityisesti nopea liikkuvuus) ja elinkelpoisuus on vähentynyt. Nämä epänormaaliudet voidaan suoraa liittää kännykän käytön kestoon.
 • FirstInternational Journal of Andrology : Matkapuhelinten käyttö vaikuttaa negatiivisesti miesten sperman laatuun. Matkapuhelimia käyttävillä potilailla oli merkittävästi korkeampi testosteroni ja alhaisemmat luteinisoivat hormonitasot kuin potilailla, jotka eivät käyttäneet matkapuhelimia.
 • Archivesof Andrology : Kännykän pitäminen ja päivittäisen käytön pituus korreloi: a) Negatiivisesti nopeasti etenevien liikkuvien siittiöiden määrän kanssa ja b) Positiivisesti hitaasti etenevien liikkuvien siittiöiden määrän kanssa. Matkapuhelimien pitkäaikaisella käytöllä voi olla negatiivisia vaikutuksia siittiöiden liikkuvuusominaisuuksiin. (Katso tutkimuksen koko teksti )
 • Indian Journal of Experimental Biology : Radiotaajuisellesähkömagneettiselle säteilylle (2 tuntia/päivä, 35 päivää, 0.9 W/kg) altistuneiden urosrottien siittiösolujen määrä laski merkittävästi ja solujen kuolleisuus kasvoi. Siittiöiden määrä laski ja apoptoosi lisääntyi, mikä voi olla kausaatiotekijä kännykkäsäteilylle altistumisesta, joka johtaa hedelmättömyyteen.
 • Brain Research: 900 MHz:n sähkömagneettiset kentät aiheuttavat veri-aivoesteen vaurioita ja kognitiivisia heikentymiä rotilla.
 • Mutation Research: 900MHz radiotaajuuskentät aiheuttavat mitokondriaalista DNA:ta ja oksidatiivisia vaurioita.
 • National Toxicology Program: Lisääntyneet pahanlaatuiset schwannomat ja kardiomyopatia rottien sydämessä sen jälkeen, kun altistuminen kasvavalle radiotaajuussäteilylle on matkapuhelimen päästöjen sallittujen rajojen yläpuolella.
 • Bioelectromagnetics: Ajoittain altistuminen matkapuhelimen sähkömagneettisille kentille aiheuttaa pieniä lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutuksia aivojen verenkiertoon ja sykkeeseen.
 • Metabolic Brain Disease: Altistuminen matkapuhelimen sähkömagneettiselle säteilylle, tärinälle ja soittoäänelle aiheutti merkittävän vaikutuksen ahdistuneisuuteen ja oksidatiiviseen stressiin rotissa.
 • Journal of Plant Signaling and Behavior: Kasvisolujen osuus, jotka ovat vuorovaikutuksessa EMF-säteilyn kanssa organismin ja ympäristön rajapinnalla, on kasveissa paljon suurempi kuin eläimissä, mikä tekee niistä erityisen sopivia tutkimaan EMF:n vaikutuksia elämään. Organismin yleinen arkkitehtuuri on ensisijaisen tärkeä sen kyvylle havaita sähkömagneettista säteilyä.
 • Science of the Total Environment: Puhelinmastoon päin olevien puiden vaurioituneen puolen ja vastakkaisen puolen välillä havaittiin merkittävät erot, samoin kuin vaurioituneiden puiden paljaan puolen ja kaikkien muiden puuryhmien väliset erot molemmilla puolilla. Siten havaitsimme, että tehovuon tiheyden mitattujen arvojen sivuerot vastasivat vaurioiden sivueroja.
 • BioMed Research International : Altistuminen suurtaajuisille sähkömagneettisille kentille vahingoittaa kasveja solujen, molekyylien ja koko organismin skaalalla. Metabolisia aktiivisuuksia muutetaan, geeniekspressio muuttuu ja kasvu vähenee.
 • Journal of Trace and Microphobe Techniques : Pellava sopii hyvin sähkömagneettisen säteilyn vaikutusten tutkimiseen. Kalsiumvajauksesta kärsivät pellavan taimet, jotka altistetaan 2 tunnin ajan GSM-puhelimen säteilylle 0,9 GHz (ts. Ei-lämpötasoilla), vastaavat samalla tavalla kuin minuutin kylmäisku.
 • Journal of Plant Signaling and Behavior : Korkean taajuuden matalan amplitudin EMF aiheuttaa ainakin yhden kasvihaavageenin tehostetun ilmentymisen.
 • Journal of Plant Signaling and Behavior: Kasvit käyvät läpi fysiologisia muutoksia RF-EMF:lle altistumisen jälkeen. Kasvisolujen (ts. ATP: llä ja AEC: lla karakterisoitujen) energiatila heikkenee nopeasti RF EMF: lle altistumisen jälkeen.
 • Journal of Plant Signaling and Behavior : Organismin yleinen arkkitehtuuri on ensisijaisen tärkeä sen kyvylle havaita sähkömagneettista säteilyä. EMF-säteilyn kanssa suoraan vuorovaikutuksessa olevien kasvisolujen osuus organismin ja ympäristön rajapinnalla on kasveissa paljon suurempi kuin eläimissä, minkä vuoksi ne sopivat erityisesti EMF:n elämään kohdistuvien vaikutusten tutkimiseen.
 • Journal of Biosciences : Matkapuhelimen säteily aiheuttaa biokemiallisia muutoksia, jotka heikentävät mung-pavun taimien varhaista kasvua.
 • Science of the Total Environment: 900 MHz:n matkapuhelimen säteily estää mung-pavun juurten kasvua.
 • Environmental Health Perspectives: Erittäin merkittävä näyttö hermostovaurioista aivokuoressa, hippokampuksessa ja basaalgangionaissa rottien aivoissa, jotka on altistettu 2 tunnin ajan matkapuhelimen RF EMF-säteilylle (915 MHz; 0,24. 2,4 ja 24 W / m 2 ; 2 mW) / kg, 20 mW / kg ja 200 mW / kg). Tämä on ensimmäinen näyttö ei-termisestä RF EMF: stä aiheutuvista hermosoluvaurioista.
 • Journal of Toxicology and Environmental Health: Tutkimuksissa, joiden kesto ylittää odotetun latenssijakson, löydetään jatkuvasti lisääntynyt matkapuhelinten käyttöön liittyvä syöpäriski.
 • American Journal of Epidemiology : Positiivinen, annosriippuvainen yhteys matkapuhelimen käytön ja korvasydinrauhaskasvaimien välillä.
 • British Medical Journal (BMJ) : Akustisen neurooman ja gliooman riski on jatkuvasti lisääntynyt.
 • International Journal of Oncology: Matkapuhelinkäytön ja ipsilateraalisen gliooman ja akustisen neurooman välinen johdonmukainen yhteys.
 • Surgical Neurology: Epidemiologiset todisteet viittaavat yhteyteen matkapuhelimen pitkäaikaisen käytön ja aivokasvainten kehittymisen välillä sillä pään puolella, jota henkilö käyttää matkapuheluihin.
 • Surgical Neurology: Lyhytaikaiset tutkimukset, joissa ei löydy mitään yhteyttä matkapuhelimen käytön ja syövän välillä, sivuttavat ongelman. Matkapuhelimen laskutustietojen mukaan ottaminen kymmeneltä aiemmalta vuodelta vastaa kysymykseen RF-EMF-terveysvaikutusten pitkästä viiveajasta.
 • European Journal of Cancer Prevention: Aivokasvaimet korreloivat matkapuhelinpuhelujen aikana käytetyn aivojen kanssa.
 • International Journal of Oncology : Kasvaimien sijainti korreloi matkapuhelimen säteilylle altistuneen pään pään kanssa.
 • International Journal of Radiation Biology : Matkapuhelimen käyttö lisää merkittävästi pahanlaatuisten aivokasvainten riskiä.
 • European Journal of Cancer Prevention : Matkapuhelimen käyttö lisää kasvainten riskiä altistuspisteen lähellä.
 • Epidemiologia : Vähintään 10 vuoden matkapuhelimen käyttöön liittyvä lisääntynyt akustisen neurooman riski.
 • Occupational Environmental Medicine: Matkapuhelimen käyttö vähintään 10 vuotta johdonmukaisesti tuottaa akustisen neurooman ja gliooman lisääntyneen riskin.
 • International Journal of Oncology: Karsinogeneesiin vaikuttaa altistuminen radiotaajuuksille ja sähkömagneettisille kentille.
 • Bratislava Medical Journal (venäjäksi) : Altistuminen tunnin päivässä 900 MHz:n matkapuhelimelle, jossa on tehotiheys 146,60 iVV / cm 2 , indusoi oksidatiivista stressiä rotan aivoissa, johtaen muuttuneeseen käyttäytymisen suorituskykyyn.
 • Radiation Biology Ecology (venäjäksi) : Perustuen havaittuihin biologisiin vaikutuksiin rotilla, jotka altistettiin matkapuhelinsäteilylle 900 MHz, tehotiheyttä 25 uW / cm 2 (tai 250 mW / m 2 ) suositellaan kynnysarvoksi radiotaajuisen säteilyn biologisille vaikutuksille. (FFF-toimittajan huomautus: Vertailun vuoksi Yhdysvaltain turvallisuusstandardi sallii 40-kertaisen suuremman valotuksen, toisin sanoen 10 W / m 2 ).
 • Radiation Biology Ecology (venäjä) : Rottien altistuminen matalan intensiteetin 900 MHz: n taajuiselle sähkömagneettisille kentille aiheuttaa muutoksia niiden energeettisessa aineenvaihdunnassa riippumatta siitä, oliko altistuminen 2 tuntia tai murto-osa 2 tunnista.
 • Differentiation – Research in Biological Diversity: GSM-matkapuhelimen säteily (900 MHz, 1 tunnin ei-lämpöaltistus) helpottaa aivosyövän kehitystä lisäämällä veri-aivoesteen läpäisevyyttä aivokudosvaurioiden todennäköisen kertymisen vuoksi.
 • Reproductive Health: Ei-lämpövaikutuksia tuottava RF-EMF (900 MHz, 0,66 W / kg , 2 tuntia / päivä, 50 vuorokautta) laukaisee rotan siemennesteen kuoleman, mikä johtaa urosten hedelmättömyyteen.
 • Cell Biochemistry and Biophysics: 3G-matkapuhelimen säteily vaikuttaa aivojen toimintaan ja aiheuttaa useita neurologisia häiriöitä.
 • Medscape General Medicine: Matkapuhelimen käyttöön liittyy lisääntynyt aivokasvainten riski alueella, jolla altistuminen on suurin.
 • Experimental Oncology: Tarkistetut turvallisuusrajat, joita tarvitaan ihmisen aivojen altistumisen lieventämiseksi matkapuhelimen liialliselle säteilylle.
 • Journal of American Medical Association : Aivojen glukoosimetabolia kasvaa alueella, joka on lähinnä antennia 50 minuutin matkapuhelimen altistumisen aikana – vaikutukset ovat edelleen tuntemattomia.
 • Environment International : Muistin suorituskyvyn heikentyminen yhden vuoden aikana liitetään matkapuhelimen käytön kestoon.
 • Pathophysiology: Matkapuhelimen säteily vaikuttaa hiirien lyhytaikaiseen muistiin.
 • Reviews on Environmental Health: Pitkäaikainen altistuminen EMF:lle on riskitekijä syöpään, Alzheimerin tautiin ja miesten hedelmättömyyteen … Hoidon tulisi keskittyä EMF-altistumisen ehkäisemiseen tai vähentämiseen.
 • Neurology: Sähkömagneettiselle kentälle altistuminen liittyy etiologisesti (ts. syy on osoitettu) Alzheimerin taudin esiintymiseen.
 • Hellenic Journal of Nuclear Medicine : Matkapuhelimen käytöllä on merkittävä negatiivinen vaikutus osallistujien työmuistin suorituskykyyn.
 • Medical Science Monitor Basic Research: Akuutti altistuminen sähkömagneettisille aaltoille korreloi hiirien epileptisten kohtausten kanssa.
 • Pathophysiology: Nykyiset EMF:n yleiset turvallisuusrajat ovat riittämättömiä kansanterveyden suojelemiseksi. Uudet yleiset turvarajat sekä testaamattoman tekniikan jatkokäytön rajoitukset ovat perusteltuja.
 • Scientific Reports: Sähkömagneettinen säteily 835 MHz: n taajuudella ja 4,0 W / kg aiheutti demyelinaation, hyperaktiivisuuden ja autofagian hiirissä – demyelinaatio johtaa yleensä multippeliskleroosiin. Huomaa, että FCC-raja matkapuhelimen säteilylle on 1,6 W / kg .
 • Bioelectromagnetics: Lymfosyytit, jotka altistetaan 50 Hz: n magneettikentille ja 915 MHz: n mikroaalloille, voivat indusoida vertailukelpoisia vasteita sekä terveillä että yliherkillä luovuttajilla. Vaikutukset ovat samanlaisia ​​kuin lämpövaikutuksen aiheuttama stressivaste.
 • Journal of Toxicology and Environmental Health: RF-EMF-altistuminen liittyy myeliinin heikkenemiseen, hermosolujen johtavuuteen ja sähköyliherkkyyteen.
 • Scientific Reports: Matkapuhelinten säteily 800–1 900 MHz:n taajuuksilla aiheuttaa neuropatologian raskaana olevien hiirten jälkeläisissä.
 • Scientific Reports: 1850 MHz:n sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa aivorungon kuulopiireihin pian syntymän jälkeen.
 • Journal of International Medical Research : Mikroaaltoaltistus tuottaa ei-lämpövaikutuksia solu- ja molekyylitasolla, jotka korreloivat silmän linssikudosten vaurioiden kanssa ja voivat olla kataraktogeenisia.
 • Reviews on Environmental Health: Nykyiset radiotaajuusaltistumisstandardit ovat riittämättömät … Jos mitään ei tehdä, kustannukset johtavat siihen, että monet nuoret sairastuvat syöpään.
 • Pathophysiology: Rotan veri-aivoesteellä on lisääntynyt läpäisevyys 7 ja 14 vuorokauden kuluttua 2 tunnin altistumisesta matkapuhelimen ei-termiselle 900 MHz:n säteilylle.
 • Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology: Tilastollisesti merkittävä 12 akuutin leukemiatapauksen joukko lapsilla, jotka asuvat 2,6 mailin päässä radiotornista vuosina 1979–1990 Waianaen rannikolla, Havaijilla.
 • Practical Veterinary Surgeon (saksalainen) : Lypsylehmät, jotka ovat lähellä uusia TV- ja radioantenneja (87 MHz – 18,7 GHz), ovat vähentäneet merkittävästi maidontuotantoa, lyhentäneet laiduntamisaikaa muutamiin minuutteihin ennen antennien ”peittämistä” ja kärsineet sidekalvotulehduksesta. Vammautunut lehmä siirrettiin 20 km päähän antenneista, lehmä palasi normaaliksi, mutta ongelmat toistuivat nopeasti, kun lehmä palautettiin uusien antennien lähelle. Tämän tapauksen julkistamisen jälkeen muut viljelijät ilmoittivat samanlaisista ​​tuloksista.
 • Scienceof the Total Environment : 900 MHz: n matkapuhelimen säteily vähensi merkittävästi kuningatarmehiläisten syntyvyyssuhdetta.
 • Scienceof the Total Environment : RF-EMF-altistuminen matkapuhelintornien lähellä muuttaa hyönteisten / lintujen reseptoreiden elimiä, jotka orientoivat niitä maan magneettikentään. Villieläimissä esiintyy vaikutuksia matkapuhelintornien lähellä kaupunkialueilla, luonnollisilla ja suojatuilla alueilla.
 • Scienceof the Total Environment : Radiolähettimien vaikutuksiin eläimiin kuuluu heikentynyt eloonjääminen, heikentynyt tuottavuus, muutokset käyttäytymisessä ja liikkumistavoissa sekä puolueellinen sukupuolisuhde. Radiolähettimien tuottamaa sähkömagneettista säteilyä ei ole toistaiseksi otettu huomioon tutkimuksessa.
 • Apidologie (hyönteisten biologia) : Lisääntynyt kuudenkymmenen päivän ikäisten mehiläisten kuolleisuus, kun ne altistetaan 13,56 MHz:lle ja 868 MHz:lle. Suositellaan, että mehiläisten radioaalloille altistumisen rajaksi rajoitetaan 2 tuntia päivässä.
 • Journalof Apicultural Research : DNA-vauriot lisääntyivät merkittävästi hunajamehiläistoukilla, jotka altistettiin RF-EMF: lle taajuudella 900 MHz, moduloivan kenttätason kanssa (80% AM 1 kHz sinus) 23 V / m.
 • Journalof Research in Agriculture and Animal Science : Kaksi koepesäkkeissä pidettävää toimivaa matkapuhelinta aiheutti merkittävää laskua pesäkkeiden lujuudessa, hunajavarastoissa, siitepölyvarannoissa, pesiin palautuvien kuhnurien lukumäärässä, kuningattareiden munintakapasiteetissa, ja ne häiriinnyttivät kuhnurien navigointikyvyn.
 • ElectromagneticBiology and Medicine : Muurahaisilla, jotka altistettiin 900 MHz:lle teholla 1,6 mW / m², oli merkittävästi heikentyneet reaktiot jäljen/alueen merkitsemiseen/hälytysferomoneihin ja kyky yhteiseen ruoan keräämiseen.
 • ElectromagneticBiology and Medicine : GSM 900 MHz:n säteilyllä voi olla tuhoisa vaikutus moniin hyönteisiin, jotka luottavat haju- ja/tai näkömuistiin – etenkin mehiläisiin.
 • Journalof Electromagnetic Biology and Medicine : Alkueläimillä, jotka altistettiin GSM 900 MHz 2 watin matkapuhelimelle, oli viallisia solukalvoja, jotka liikkuivat hitaammin. Muuttuneen fysiologian ongelmaa esiintyi sytopharynxin, pulssikulmarakkojen, silikoiden ja trikosystojen kanssa.
 • Toxicology International: Mehiläispesiin sijoitettu matkapuhelin keskustelutilassa vähentää aluksi työntekijämehiläisten aktiivisuutta, minkä jälkeen mehiläisten massa siirtyy kohti ”puhelutilan” matkapuhelinta. Biomolekyylien, mukaan lukien proteiinit, hiilihydraatit ja lipidit, konsentraatio nousi aluksi.
 • Journal of Public Administration and Policy Research (Intia) : Mehiläisten käyttäytymismalli muuttuu, kun ne ovat lähellä matkapuhelimia ja torneja. Sähkömagneettinen säteilyaltistus tarjoaa paremman selityksen pesäkkeiden romahtamishäiriöille kuin muut teoriat.
 • InternationalJournal of Radiation Biology : 900 MHz:n ja 1,8 GHz:n GSM-matkapuhelimen antennit heikensivät hedelmäkärpästen lisääntymiskykyä aiheutuneen solukuoleman takia. Matkapuhelimen bioaktiivisuus oli ilmeinen altistusintensiteeteillä, jotka olivat alle 1 μW / cm 2 , maksimaalisen bioaktiivisuuden ollessa 10 μW / cm 2 , noin 20-30 cm päässä matkapuhelimen antennista.
 • ElectromagneticBiology and Medicine : Tavallisilla sammakkonuijapäillä oli kuolleisuus 90% altistustasoilla matkapuhelintornin säteilystä 140 metrin päässä, 1,8-3,5 V / m. Kuolleisuus oli 4,2% Faraday-häkillä suojattujen nuijapäiden tapauksessa.
 • Instituteof Electrical and Electronics Engineers : Madoilla esiintyy kasvu- ja lämpöshokkivaste, jotka aiheutuvat mikroaaltoaltistuksesta (750 MHz, 0,5 W) ei-lämpöreittien kautta.
 • Scienceof the Total Environment : Radiolähettimien dokumentoituihin vaikutuksiin eläimiin sisältyy heikentynyt eloonjääminen, heikentynyt tuottavuus, muutokset käyttäytymisessä ja liikkumistavoissa sekä puolueellinen sukupuolisuhde. Eläinten suuntaa selvittävät laboratoriotutkijat tietävät, että heidän on suojattava kokeiden tekopaikka ihmisen aiheuttaman säteilyn aiheuttamien häiriöiden estämiseksi, koska ihmisen aiheuttamat signaalit voivat vääristää tuloksia.
 • ElectromagneticBiology and Medicine : Espanjan Valladolidin varpusen keskimääräisessä esiintymistiheydessä havaitut merkittävät laskut korreloivat alueiden kanssa, joilla on suurin sähkökentän voimakkuus.
 • Journal of Physics and Engineering: Laaja valikoima sähkömagneettisen säteilyn ei-lämpövaikutuksia sammakkoeläimiin.
 • Journal of Biomedical Physics and Engineering : Sammakot, jotka altistetaan 900 MHz: n säteilylle Nokia 1616-matkapuhelimesta, 15 cm etäisyydellä vastaanottimesta, kokevat muuttuneita lihaksenottokuvioita.
 • Toxikology: Pulssiselle sähkömagneettiselle kentälle altistuvilla newt-lajeilla oli epänormaali raajojen regeneraatio amputaation jälkeen. Ongelmiin kuului mm. sormen katoaminen, sulautuneet karpaalit ja pitkät luuvauriot.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: 900 MHz ja 1,8 GHz GSM-matkapuhelimet vähensivät hedelmäkärpästen biologista aktiivisuutta. Molempien säteilytyyppien havaittiin vähenevän merkittävästi ja epätermisesti hyönteisten lisääntymiskykyä, mutta GSM 900 MHz näyttää olevan vieläkin bioaktiivisempi kuin DCS 1800 MHz.
 • Biology and Medicine: On perusteltua päätellä, että RF-EMF-säteilyaltistus voi muuttaa välittäjäaineiden toimintoja, veri-aivoestettä, morfologiaa, elektrofysiologiaa, solujen aineenvaihduntaa, kalsiumin ulosvirtausta ja geenien ja proteiinien ilmentymistä tietyntyyppisissä soluissa jopa pienemmillä intensiteetteillä.
 • Indian Journal of Experimental Biology: Mikroaaltolaitteiden (matkapuhelin, mikroaaltouuni) säännöllisellä ja pitkäaikaisella käytöllä kotitalouksien tasolla voi olla kielteisiä vaikutuksia aivoihin ja aiheuttaa neurodegeneratiivisia sairauksia.
 • Occupational and Environmental Medicine: Lisääntynyt gliooman riski pitkäaikaisilla matkapuhelinten käyttäjillä, joilla on korkea radiotaajuusaltistus (800–900 MHz ja 1800–1900 MHz) ja paljon pienempi, lisääntyvä meningioma-riski.
 • Medical Hypotheses: RF-EMF:llä on potentiaalia moduloida hermostoa ajallisesti, etenkin kun neuronipopulaatioiden on toimittava yhdessä. Tämä modulaatio voi olla täysin vaaraton aikuisen täysin kehittyneelle hermostolle. Vauvoille tämä sama ajallinen häiriö voi toimia vakavasti viivästyttäen tai häiriten elintärkeitä kalibrointiprosesseja.
 • Journal of Neurosciences in Rural Practice: Matkapuhelimet voivat lisätä huomattavasti kohtausten tiheyttä epilepsialapsilla, aivokasvaimia ja korkeaa verenpainetta. Lisäksi matkapuhelimet voivat aiheuttaa epämukavuutta, keskittymiskyvyn puutetta, huimausta, korvan lämpenemistä ja ihon polttamista.
 • Child Development: Hidastuneen muistin, oppimis-, kognitio-, huomio- ja käyttäytymisongelmien oireita on ilmoitettu lukuisissa tutkimuksissa. Ne ilmenevät autismin ja huomiovajeen hyperaktiivisuuden häiriöinä EMF- ja RFR-altistumisen seurauksena.
 • Environment International : Lasten alhaisempien kognitiivisten pisteiden heikko tulos on yhteydessä äidin synnytystä edeltäneeseen suureen matkapuhelimen käyttöön.
 • Systemaattinen ja sovellettava akarologia : Punkit,jotka altistetaan 900 MHz:n RF-EMF:lle matkapuhelinten tukiasemien julkisen raja-arvon alapuolella, indusoivat ja aiheuttavat välittömän punkin lokomotorisen vasteen ja huomattavasti suuremman liikkeen RF-EMF:n läsnä ollessa.
 • Experimental Oncology: Kehittyvien viiriäisten alkioiden altistaminen erittäin matalan intensiteetin RF-EMR: lle GSM 900 MHz:stä johtaa merkittäviin hapettumisen vaurioihin alkion solujen DNA:ssa. Oksidatiiviset muutokset voivat johtaa patologioihin ja jopa solujen onkogeeniseen transformaatioon.
 • Clinical and Investigative Medicine: Sisäkorvaongelmat korreloivat 1800 MHz:n simuloidun matkapuhelimen signaalin kanssa, jota käytetään aikuisille kaneille 15 minuutin ajan päivittäin 7 päivän ajan. Suosittelemme RF-EMF:n mahdollisten vaarallisten vaikutusten estämistä ihmisille.
 • International Journal of Science, Environment: 900 MHz: n matkapuhelimen säteilylle altistettujen kanan alkioiden suurempi kuolleisuus ja muuttunut kehitys.
 • GeneralPhysiology and Biophysics : RF EMF:lle altistetuilla raskaana olevilla ja ei-raskailla kaneilla on kohonnut DNA- ja lipidivaurio.
 • ElectromagneticBiology and Medicine : Varpusten lukumäärä vähenee pitkäaikaisella altistumisella kasvavalle säteilylle 900 MHz: n ja 1,8 GHz: n matkapuhelinten tukiasemista.
 • ElectromagneticBiology and Medicine : Merkittävä varpuspopulaation väheneminen Euroopan kaupunkikeskuksissa korreloi EMF-kentänvoimakkuuden kanssa taajuuksilla 1 MHz – 3 GHz.
 • ElectromagneticBiology and Medicine : Matkapuhelintornien mikroaallot häiritsevät haikaroiden lisääntymistä.
 • InternationalResearch Journal : Gauriya -varpunspopulaation väheneminen korreloi kasvavan RF-EMF-altistumisen kanssa matkapuhelinten torneista Bhopalissa, Nagpurissa, Jablpurissa, Ujjainissa, Gwaliarissa, Chhindwarassa, Indoressa ja Betulissa (Intia).
 • Journalof Insect Behavior : Matkapuhelimen altistuksella 1,5 V / m, toisin sanoen laillisesti sallitulla tasolla Brysselissä: a) Muurahaisten jälkienseurantakyky muuttui vähemmän tehokkaaksi, b) Hälytysferomonivasteen laatu oli heikompaa ja c) Niiden liikkuvuus hieman muuttunut. Muurahaisia ​​voidaan pitää ”bioindikaattoreina”.
 • BiomedicalResearch : Altistus 900 MHz: lle 2 watin matkapuhelimista lisäsi kanan alkioiden kuolleisuutta. Kuolleisuus korreloi munan sijainnin tehotiheyden ja altistumisen keston kanssa.
 • FCC Wireless Telecommunications Bureau: FCC: n torjuntatoimenpiteisiin liittyvien lintujen kuolemien lieventäminen on yhteydessä lintujen/tornien törmäyksiin rajattuihin viestintätorneihin. Sähkömagneettisten kenttien biologisia vaikutuksia ei oteta huomioon.
 • Biotelemetry: Lintujen höyhenet ovat mikroaaltokenttien reseptoreita. Mikroaaltotehon säteilykuviot osoittavat eteenpäin suunnatun kerätyn mikroaaltotehon huomattavan kasvun. Vaikutus voi vaikuttaa lintujen käyttäytymiseen.
 • Journalof the Royal Society – Interface : Lintujen magneettinen kompassi toimii vain kapeassa toimintaikkunassa. Radiotaajuuskentät MHz-alueella häiritsevät lintujen suuntautumista. Linnut eivät pystyneet sopeutumaan radiotaajuuskenttiin.
 • Brain Stimulation: EEG: n tallentamat unen ominaisuudet osoittavat vuorovaikutuksen 900 MHz:n RF EMF:n ja aivokuoren eksitaation renormalisaation välillä unen aikana. Unesta riippuvan suorituskyvyn normaaliin paranemiseen on ilmeistä kielteistä vaikutusta.
 • PhysiologicalChemistry and Ph ysics: Kymmenellä vapaaehtoisella ihmisellä oli väliaikaisia ​​muutoksia käyttäytymisessään ja aivojen aalloissa EEG:n mukaan altistumisen jälkeen voimakkaasti alle 10 µW / m 2: n tehotiheyksillä (0,1–960 MHz ja 8,5–9,6 GHz pulssimoduloidut aallot 10 -12 W / cm 2 ja 10 -15 W / cm 2 ; 50 minuutin ajan). Kallossa olevien seisovien aaltojen rakentavat ja tuhoavat häiriökuviot voivat olla vuorovaikutuksessa aivojen bioelektristen generaattoreiden kanssa.
 • ClinicalNeurophysiology : Altistus aktiiviselle matkapuhelimelle (900 MHz; kolme 20 minuutin altistusta) vaikuttaa ihmisen hermostoon, muuttaen sekä lepo-EEG-malleja että herätettyä hermovastetta kuuloärsykkeille, ja monet näistä muutoksista tapahtuvat altistumisen keston funktiona.
 • Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine: Matkapuhelin puhetilassa aiheutti merkittävän eron täystehoisen moodin kokeilussa EEG-alfa- ja beeta-kaistoilla. EEG-rytmien tilastollinen analyysi paljasti merkittävät erot 7: ssä 32: sta erillisestä taajuudesta.
 • NeuroReport : Altistumisella hereilläoloaikana matkapuhelimensäteilylle (900 MHz; 30 minuuttia; 1 W / kg ) on pidempi vaikutus kuin hereilläoloaika. Eelektroskefalogrammin lukemat ei-nopean silmäliikkeen aikana nukkuessa lisääntyivät merkittävästi, 9,75 – 11,25 Hz: n ja 12,5 – 13,25 Hz: n taajuuksilla.
 • Journal of Advanced Research: Negatiivinen vaikutus ei-termisille RF-kentille altistumisesta (900 MHz, 0,025 mW / cm 2 , 1 tunti / päivä, 1 kuukausi) havaittiin rotan aivojen fysiologiassa. REM-uni viivästyi merkittävästi EEG-mittausten perusteella.
 • Journal of Neurophysiology : Alfakaistasäteen elektroenkefalogrammi koki merkittävää vaikutusta vapaaehtoisilla, jotka altistuivat matkapuhelimen (900MHz) (ei-termiselle) säteilylle 26 minuutin ajan. Koesuunnittelu oli kaksoissokkoutettu, vastapainotettu, crossover-tutkimus.
 • Bioelectromagnetics: Elektroenkefalogrammin alfa-kaista osoittaa aivojen aktiivisuuden huomattavasti lisääntyneen, kun matkapuhelimet aktivoidaan vapaaehtoisten päiden lähellä kaksoissokkoutetussa vastapainotetussa ristikkäissuunnitellussa kokeessa. Alfa-aivo-aaltokuvio korreloi tyypillisesti ” vaeltelevan mielen ” tai “sisäisten ajatusten” ja “unen” kanssa . Lisääntyneet alfa-lukemat korreloivat myös aktivoidulle matkapuhelimelle altistuneen pään kanssa.
 • Neuroscience Letters: Unen alkaminen, mitattuna elektroenkefalogrammin uneliaisuusluokituksilla, viivästyy merkittävästi sen jälkeen, kun altistutaan 900 MHz:n matkapuhelimen signaaleille puhetilassa. Matkapuhelimen signaalit kuuntelu- ja valmiustilassa tuottivat huomattavasti vähemmän unen alkamisviiveitä.
 • Frontiers in Neuroscience: Elektroenkefalogrammien avulla havaittu kohonnut aivojen aktiivisuus matkapuhelimen käytön aikana ja sen jälkeen voidaan vähentää siruilla, joiden mainostetaan tarjoavan suojaavia vaikutuksia, kun ne kiinnitetään matkapuhelimen pintoihin.
 • Journal of Sleep Research: Elektroenkefalogrammit unen aikana paljastivat annosriippuvaiset vaikutukset ei-REM-unen aikana sekä hidastetun reaktionopeuden, matkapuhelimen kaltaisille signaaleille altistumisen jälkeen. Erityiset absorptioasteet olivat: 0,0 W / kg ; 0,2 W / kg ; tai 5 W / kg ; kaksoissokkoutetussa, ristikkosuunnitellussa testissä.
 • Journal of Sleep Research : Satunnaistetun, kaksinkertaisen sokean, ristikkäinrakenteen tutkimus osoittaa, että sekä RF EMF (900 MHz; 2 W / kg ; 30 minuuttia) että pulssitetut magneettikentät vaikuttavat aivojen fysiologiaan . Tämä vaikuttaa sekä ei-nopeaan silmien liikkeeseen että nopeaan silmien liikkeeseen nukkumiseen.
 • Journal of Sleep Research : Aivojen fysiologia muuttuu merkittävästi pulssimoduloidulla RF EMF:llä (900 MHz; 2 W / kg ; pulssi moduloituna 14 Hz: llä tai 217 Hz: llä; 30 minuutin altistuminen; ennen 8 tunnin nukkumisaikaa). Modulaatiotaajuus fysiologisella alueella voi olla riittävä indusoimaan näitä vaikutuksia. Tutkimuksen suunnittelu oli osittain tasapainotettu, satunnaistettu kaksoissokko-ristikkäin.
 • InternationalJournal of Radiation Biology : Matkapuhelimien lähettämä RF-EMF vaikuttaa aivojen värähtelyvasteisiin kognitiivisen prosessoinnin aikana lapsilla, joka mitattiin elektroenkefalogrammilla.
 • InternationalJournal of Radiation Biology : Säteilyaltistus matkapuhelimien RF EMF:lle moduloi EEG-värähtelyaktiivisuuden vasteita noin 8 Hz: llä, kun kognitiiviset prosessit ovat käynnissä.
 • PLOS One: Rottien krooninen matalan intensiteetin altistus RF-EMF: lle (900 MHz, 1 Vm −1 ) viiden viikon ajan liittyi lämpöarvon muuttumiseen kohti 1,6 astetta C lämpimämpää ympäristön lämpötilaa ja suurempaa kokonaisunen nukkumisaikaa, perustuen EEG-lukemiin.
 • Bioelectromagnetics : Orava-apinat suosivat merkittävästi viileämpiä lämpötiloja altistuttuaan HF EMF:lle (2450 MHz, 10 minuuttia, 6-8 mW / cm 2 tehotiheys).
 • NeuroscienceLetters (U.S. Department of Health and Human Services) : Suhteellisen lyhytaikainen altistuminen matkapuhelimen radiotaajuisille säteilyille voi lisätä aivoista peräisin olevien solujen normaalia kuolemaa, ja hermosolut näyttävät olevan herkempiä tälle vaikutukselle kuin muut hermoston solut.
 • Bioelectromagnetics: Pitkäaikaisissa altistusolosuhteissa RF-signaalit, joiden keskimääräinen SAR on vähintään 5,0 W / kg, voivat indusoida kromosomaalisia vaurioita ihmisen lymfosyytteihin.
 • MicrowaveReview (2005 – venäjä) myöhemmin ElectromagneticBiology and Medicine (2009): Koska ei-termiset mikroaallot vaikuttavat paitsi aivosoluihin myös verisoluihin, ihon ja fibroblasteihin, kantasoluihin, lisääntymiselimiin ja siemennesteen laatuun, handsfree-matkapuhelimet eivät voi minimoida kaikkia haitallisia terveysvaikutuksia. Sellaisten matkaviestinnän signaalien ja taajuuskanavien/kaistojen tunnistaminen, jotka eivät vaikuta ihmisen soluihin, tarvitaan ensisijaisena tehtävänä turvallisen matkaviestinnän kehittämiseksi.
 • EnvironmentalHealth Perspectives : Singaporen asukkaille aiheutui huomattavasti enemmän päänsärkyä kädessä pidettävien matkapuhelimien käytön lisääntyessä. Päänsäryn esiintyvyys väheni yli 20% kädet vapaana olevia matkapuhelinlaitteita käyttäneiden keskuudessa.
 • Journal of Biomedical Physics and Engineering : Äitien joilla on hammasamalgaamitäyte altistuminen EMF:lle voi aiheuttaa kohonneita elohopeapitoisuuksia ja lisätä autismin määrää.
 • Journal of Biomedical Physics and Engineering : Hammasamalgaamitäytteistä vapautuva elohopea nopeutuu merkittävästi altistumisella matkapuhelimen RF-EMF:lle ja MRI: lle (tyypillinen RF EMF 12-300 MHz ). RF EMF resonoi pienissä hampaiden välisissä tiloissa, jolloin syntyy ”kuumia kohtia” nopeasti kasvavilla kaasukuplilla, jotka nopeuttavat amalgaamin mikrovuotoa.
 • Pakistan Journal of Biological Sciences : Matkapuhelimien lähettämät MRI ja mikroaaltosäteily vapauttavat merkittävästi elohopeaa hammasamalgaamin palauttamisessa.
 • International Journal of Occupational and Environmental Medicine: Merkittävä ero virtsan elohopean määrissä altistuneessa ja kontrolliryhmässä, 72 tuntia MR: n jälkeen (tyypillinen RF EMF 12-300 MHz ), kuvaa vahvoille magneettikentille altistumisen ja hampaiden amalgaamitäytteiden elohopean vapautumisen haitallista vaikutusta.
 • Reviews on Environmental Health: Elohopean vapautuessa hammasamalgaamitäytteistä kun altistutaan sähkömagneettisille kentille osoittaa, että raskaana olevien naisten, joilla on hampaiden amalgaamitäytteitä, tulisi rajoittaa altistumistaan ​​sähkömagneettisille kentille estääkseen elohopean toksisia vaikutuksia sikiöissään.
 • Journal of Head and Neck Imaging : MRI (tyypillinen RF EMF 12-300 MHz ) ei ole täysin turvallinen potilaille, joilla on amalgaamipaikkoja. Tuloksena oleva EMF parantaa elohopean leviämistä kehossa.
 • Journal of Environmental Health Science and Engineering : Elohopean keskimääräinen pitoisuus Wi-Fi-säteilylle altistettujen amalgaamitäytteillä varustettujen hampaiden keinotekoisessa syljessä oli kaksinkertainen verrattuna altistumattomiin kontrollinäytteisiin.
 • PLOS One : Altistuminen RF EMF: lle (835 MHz, nopeudella 4,0 W / kg SAR , 5 tuntia päivässä) vähentää merkittävästi välittäjäaineiden määrää aivokuoressa laboratoriohiirien aivoissa.

Valikoituja vertaisarvioituja tutkimuksia altistumisesta ei-radiotaajuisille sähkömagneettisille EMF-kentille:

 • Clinical and Experimental Reproductive Medicine: EMF-altistuksen havaittiin muuttavan lisääntymiskykyisiä endokriinhormoneja, rauhasten toimintaa, alkion kehitystä, raskautta ja sikiön kehitystä. Solutasolla vapaiden radikaalien lisääntyminen voi välittää EMF:ien vaikutusta ja johtaa solujen kasvun estämiseen, proteiinien vääristymiseen ja DNA-katkoksiin.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: Tässä tutkimuksessa määritelty ”tyypin 3 diabetes” vaatii energian laadun parantamista (ts. Likaisen sähkön poistamista) potilaiden kodeissa, kouluissa ja työympäristöissä. Altistuminen radiotaajuuksille, jotka vaihtelevat kHz: stä GHz: iin, on minimoitava.
 • Magnetic Resonance Imaging: MRI: lle altistettujen laboratoriohiirien kuolleisuus synnytyksen jälkeen kasvoi 8%:sta 38%:iin. Siittiöiden tuotanto väheni jopa 44% aikuisilla hiirillä, jotka olivat alttiina MRI:lle 12. päivänä raskauden jälkeen.
 • Journal of Pineal Research: 60 Hz: n magneettikentät saavat aikaan yksi- ja kaksikierteisen DNA:n rikkoutumista rotan aivosoluissa, mitä voidaan vähentää injektoimalla melatoniinia tai PBN:ä, koska molemmat tehokkaasti hävittävät 60 Hz:n EMF:n indusoimat vapaat radikaalit.
 • OncoTargets and Therapy: L1 – L4-selkärangan ja reisiluun luun mineraalitiheydet olivat huomattavasti pienemmät sähkötyöntekijöillä.
 • Journal of Biomedical Physics and Engineering : Matkapuhelimien sähkömagneettisilla häiriöillä on haitallinen vaikutus kodin verensokerimonitorien tarkkuuteen.
 • American Journal of Industrial Medicine : OSHA havaitsi kivesten, veren, aivojen, silmien ja ihon syövän lisääntyneen liikennetutkaa käyttävien poliisien keskuudessa. Ontarion (Kanada) 83 poliisin osastolla työskentelevien 22 197 virkamiehen joukossa kives- ja ihosyöpätapauksien määrä on tilastollisesti merkitsevä.
 • Environment International : Ilmeinen syöpäklusteri poliisiyksikössä British Columbian rannikkoalueella. 174 nykyisen ja entisen työntekijän joukossa 16 syöpotapausta ilmoitettiin. Mahdollisesti liittyy poliisin liikennetutkaan.
 • American Journal of Epidemiology : Amyotrofisesta lateraaliskleroosista (Lou Gehrigin taudista) johtuvan kuolleisuuden kaksinkertainen kasvu tanskalaisten sähkötyöntekijöiden arvioidussa altistumisessa 50 Hz:n EMF: lle. Liiallinen kuolleisuus näyttää liittyvän keskimääräistä suurempaan altistumiseen ELF-EMF:lle.
 • Journal of the American Medical Association – Pediatrics: Yli 3,5-kertainen astman esiintyminen lapsilla, kun äideillä on yli 2,0 milligaussin magneettialtistus raskauden aikana, verrattuna äitien lapsiin, joiden magneettinen altistus oli alle 0,3 milligaussia raskauden aikana.
 • Canadian Institutes of Health Research: EMF välillä 500 Hz – 800 Hz korreloi aivojen sisäisten makroelektrodien kanssa epilepsiapotilaalla; ne tapahtuivat pääasiassa kohtauksen kanssa. EMF yli 500 Hz kuvaa mahdollisesti iktogeenisen hermosolujen hypersynkronoinnin helpotusta.
 • Boston Medical Center Neurology: Kohonnut matalan taajuuden EMF-altistuminen liittyy lisääntyneeseen Alzheimerin taudin riskiin. Aikaisemmin julkaistujen tutkimusten perusteella tulokset koskevat todennäköisesti väestöä.
 • Frontiers in Behavioral Neuroscience: Heikot laajakaistakentät taajuuksilla 2 kHz – 9 MHz häiritsevät eurooppalaisten punarintojen suunnistusta.
 • Journal of the Royal Society Publishing Interface: Heikko värähtelevä magneettikenttä häiritsi lintujen navigointia taajuudella 1,403 MHz.
 • Mutation Research: Kromosomivaurioita esiintyi enemmän säteilytetyissä soluissa. Mikroaaltosäteily aiheuttaa muutoksia DNA-molekyylien synteesissä ja rakenteessa.
 • British Medical Journal (BMJ): Etäisyys kotiosoitteesta lähimpään korkeajännitteiseen ilmajohtoon paljasti yhteyden lapsuuden leukemiaan. Ilmeinen riski ulottuu 600 metriin.
 • International Journal of Epidemiology : Käytettävissä olevat epidemiologiset todisteet viittaavat yhteyteen työperäisen altistumisen erittäin matalataajuisille sähkömagneettisille kentille ja Alzheimerin taudin välillä.
 • Internal Medicine Journal : Lymfoproliferatiivisten tai myeloproliferatiivisten häiriöiden riski oli lisääntynyt 3-kertaisesti aikuisilla, jotka olivat asuneet 300 metrin päässä korkeajännitejohdosta ensimmäisen 15 vuoden aikana; ja oli kohonnut 5-kertaisesti niillä, jotka olivat asuneet samalla etäisyydellä 0–5-vuotiaina.
 • Epidemiology: Magneettikenttien ja leukemian välinen yhteys Downin oireyhtymästä kärsivillä lapsilla viittaa mahdollisuuteen, että magneettikentät voivat olla syynä leukemian etiologiaan Downs-oireyhtymäpotilaiden keskuudessa – joilla on 20-kertainen leukemian riski.
 • Epidemiology: Lisääntynyt lasten leukemian riski lapsilla, joiden äidit olivat alttiina raskauden aikana korkeimmalle ammatilliselle ELF-MF-tasolle
 • Epidemiology: Keskenmenon riski kasvaa magneettikentän altistumisen tason ollessa kynnyksenä noin 16 milligaussia (mG)
 • Munich Medical Weekly Journal – Advances in Medicine: Matalataajuiset sähkömagneettiset kentät liittyvät lasten leukemiaan korkeimmassa altistumisluokassa.
 • French National Academy of Pharmacy: Lasten leukemian riski liittyy erittäin matalan taajuuden EMF:ään kotona, kun krooninen altistus on yli 0,4 μT.
 • American Journal of Epidemiology: Coloradossa vuosina 1976–1977 havaittiin voimajohtoja syöpälasten kotien lähellä verrattuna kontrollilasten kodeihin. Todistamaton korrelaatio voi olla AC-magneettikentät.
 • British Journal of Cancer: Ehdotettu yhteys 50–60 Hz: n magneettikenttien altistumisen ja lapsuuden leukemian välillä havaitsi, että 0,8%: lla ≥ 0,4 μT:lle altistuneista lapsista oli merkittävästi kohonnut leukemiariski, mikä on epätodennäköistä satunnaisvaihteluiden takia.
 • Epidemiology: Akuutin lymfaattisen leukemian riski oli korkea lapsilla, jotka käyttivät sähköhuopia, tai lapsilla, joiden äidit käyttivät raskauden aikana sähköhuopia tai patjatyynyjä.
 • American Journal of Public Health : Epidemiologiset tutkimukset, jotka osoittavat korrelaation kodin magneettikentälle altistumisen ja lapsuuden leukemian välillä, tunnistavat yhdenmukaisen riskin, jota ei voida selittää satunnaisilla variaatioilla.
 • Electromagnetic Biology and Medicine: ”Likaisen sähkön” sähkömagneettisten kenttien puhdistaminen vähentää astmaa, ADD / ADHD, MS, kroonista väsymysoireyhtymää ja sähkömagneettista yliherkkyysoireita.
 • Bioelectromagnetics: Akuutti altistuminen 60 Hz:n magneettikentille aiheutti annoksesta riippuvan lisääntymisen DNA-kierrekatkoksissa rottien aivosoluissa.
 • Environmental Health Perspectives: Akuutti altistuminen 60 Hz: n magneettikentälle lisää vapaiden radikaalien muodostumista aivosoluissa, mikä johtaa DNA-kierteiden katkeamiseen ja solukuolemaan.
 • Scientific Reports: Erittäin matalataajuiset sähkömagneettiset kentät (50 Hz) heikentävät mehiläisten kognitiivisia ja motorisia kykyjä.
 • Journal of Biomedical Physics and Engineering : Altistuminen älypuhelimien ja tablet-laitteiden lähettämälle lyhyen aallonpituuden näkyvälle valolle voi lisätä staphylococcus aureuksen leviämistä.
 • Medical Hypotheses: RFR-altistuminen palokunnan/ajoneuvon radioille kuvaa joitain palomiesten lisääntyneistä terveysriskeistä. Hengitystiesairauksia ei tyypillisesti ole enempää palomiesten kohdalla huolimatta altistumisesta hengitetyille karsinogeeneille.

Vertaisarvioituja tutkimuksia, jotka liittyvät erityisesti älykkäisiin mittareihin:

 • New Zealand Medical Journal: Kansanterveyden ja radiotaajuisen säteilyn välinen yhteys matkapuhelintekniikasta, langattomista verkoista ja älykkäistä sähkömittareista on tieteellisesti ja eettisesti puutteellinen.
 • Alternative Therapies in Health and Medicine: Älykkäillä mittarilla voi olla ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka alentavat ihmisten kynnysarvoa kehittää sähkömagneettinen yliherkkyys.
 • Bioelectromagnetics: Älykkään mittarin tehotiheys on 15 mW / m 2. HUOMAUTUS: Tämä ylittää huomattavasti mahdollisten terveysriskien ”tieteellisen vertailuarvon”, alkaen arvosta 30–60 µW / m 2. (FFF-toimittajan huomautus: Tämä on turvallisuusstandardi, jonka on laatinut Bioelectromagnetiikkayhdistyksen spinoff-ryhmä, joka tutkii EMF-turvallisuutta, bioinitiatiivisen työryhmän puitteissa .)
 • Biomedicine and Pharmacotherapy: On olemassa kohtuullinen epäily riskistä, joka perustuu selkeisiin todisteisiin biovaikutuksista ympäristölle relevanteilla tasoilla. Pitkäaikaisen altistumisen voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan terveysvaikutuksia. Turvaraja olisi otettava käyttöön kumulatiiviselle RF-altistumiselle ulkona.

lähde: https://frequencyfreefairbanks.org

One thought on “Huolestuttavia havaintoja langattomien signaalien tunkeutumisesta elämäämme”

 1. Ihmiset ovat myös laumasieluja ja haluavat peesata mielestään vaikutusvaltaisia ihmisiä, ja niinpä kilvan leimataan foliohatuiksi tai salaliittoteoreetikoiksi tms kaikki jotka avaavat suunsa tässä (kin) asiassa

  ja luotetaan että kyllä viranomaiset pitävät meistä huolta :'(

  rohkeus ja itsenäinen ajattelu eivät ole kovassa kurssissa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.