Demokratian peruskirja

Tämä peruskirja on syntynyt pahoista sairauksista: mahdollisuuksien puutteesta, massatyöttömyydestä, leikkauksista sosiaalitukiin ja -oikeuksiin, häädöistä, poliittisesta ja taloudellisesta korruptiosta, julkisten palveluiden alasajosta. Se muotoiltiin vastalauseena yhteiskunnan enemmistön luottamuspulaan poliittisen systeemin lupauksista, joka on vailla legitimiteettiä ja kyvytön kuuntelemaan.

Kaksipuoluejärjestelmä, laajalle levinnyt korruptio, leikkauspolitiikan aikaansaama taloudellinen diktatuuri ja julkisten hyödykkeiden tuhoaminen ovat antaneet kuoliniskun pitkään omista rajoitteistaan kärsineelle demokratialle. Nämä rajoitteet olivat olemassa jo vuoden 1978 perustuslaissa. Ne voidaan tiivistää poliittiseen viitekehykseen joka ei suojaa yhteiskuntaa vallan keskittymiseltä finanssipiireille, eikä se suojaa ei-edustetun poliittisen luokan konsolidaatioltakaan. Tämä poliittinen viitekehys on luonut systeemin joka vaivoin on avoin kansalaisten osallistumiselle, ja kyvytön rakentamaan kollektiivisiin oikeuksiin perustuvaa uutta systeemiä suojaksemme ja yhteisten asioiden kehittämiseksi. Tämä on ilmiselvää siitä seikasta, huolimatta erittäin merkittävistä julkisista mielenosoituksista, että suurin osa kansasta on huutanut kuuroille korville viestiään.

Tämä institutionaalinen kiviseinä ja kasvava kuilu johtajien ja johdettujen välillä ovat ongelmia jotka joudumme kohtaamaan. Tuntuu siltä, kuin olisi vain yksi tie ulos: demokratian syvä laajentaminen perustuen kansalaisten valtaan yli poliittisen ja taloudellisen vallan. Toki, koska sitä mitä demokratiasta on jäljellä koetellaan jatkuvasti ja yritykset sisäisesti reformoida sitä tarkoittaisivat vain samojen virheiden uudelleen tekemistä, meidän täytyy tarttua tilaisuuteen muuttaa pelin säännöt — demokraattiseen muutokseen joka on suunnattu palauttamaan yhteiskunnassa tehokas päätöksentekokyky kaikille niille, joita asia koskee.

Kaaos ja diktatuuri eivät ole ainoat vaihtoehdot nykyiselle demokratialle. Demokratia kaikkien ihmisten kesken on mahdollista — demokratia ei rajoitu ainoastaan äänestämiseen, vaan se perustuu osallisuuteen, kansalaisten valtaan ja yhtäläisiin oikeuksiin.

Tämä peruskirja on luotu vastaamaan haluun ottaa osaa demokratisaation prosessiin. Siinä tarkoituksessaan se palvelee ilontunteesta, kansanliikkeiden energiasta, poliittisten puolueiden ulkopuolella tapahtuvasta politiikasta, me-muodossa puhumisesta ja yrityksestä tehdä elämästä elämisen arvoista kaikille. Epäilmättä demokratia itsessään on liikevoima. Ihmisillä on kyky keksiä muita tapoja hallita itseään ja elää yhdessä. Tämä teksti on luotu sille perustalle, että nykyhetken taistelut ovat vakuutus tulevasta demokratiasta.

Onhan tämä esitys demokratisaatiosta, ja siksi tämä peruskirja esitetään pitkän tähtäimen rakennusprojektina, joka avoimesti kutsuu ketä tahansa osallistumaan. Tämän peruskirjan ei ole tarkoitus olla poliittinen puolueohjelma tai läpikotainen oikeuksien katalogi, eikä se esitä olevansa staattinen valtiomalli. Ottaen huomioon panostuksemme demokratisaatioon, se yksinkertaisesti osoittaa kohti tarpeellisia peruselementtejä joita tarvitaan rakentamaan uusi institutionaalinen malli, joka on avoin kollektiivisille tarpeille, esityksille ja kyvylle hallita itseään, joka viime aikoina on löytänyt äänensä kaduilla, toreilla ja verkostoissa. Tällä tavoin nähtynä osallistava ja neuvotteleva prosessi johon pyrimme merkitsee yhtä paljon kuin sen sisältö, joka tulisi aina olla uskollinen kuva niistä esityksistä ja pyrkimyksistä joita kansalla on.

Siinä olemuksessaan tämä peruskirja kutsuu avaamaan uudenlaisen keskusteluprosessin, joka johtaa poliittiseen ja taloudelliseen uudelleenjärjestelyyn jolla taataan elämä, arvokkuus ja demokratia. Se on esitetty tässä kontribuutiona uudenlaisen yhteiskuntasopimuksen perustamiselle, demokraattisen reformin prosessi jossa ihmiset — ”mattimeikäläiset” — ovat todellisia tarinan päähenkilöitä.

On tullut aika kansalaisten ajanmukaistaa julkisia instituutioita ja resursseja jotta voitaisiin taata niiden suoja, hallinta ja oikeudenmukainen jako. Julkisilla areenoilla ja verkostoissa olemme oppineet jotain yksinkertaista ja ratkaisevaa joka tulee ikuisesti muuttamaan tapamme elää maailmassa. Olemme oppineet, että me pystymme siihen.

 

Lähde: Commonstransition.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.