Argumentti 5G – COVID-19 epidemian kausaatiomekanismiksi

Hubble_sm_512

Martin Pall, PhD

Kaksi dokumenttia lähteessä [1] molemmat esittävät, että on olemassa syitä miettiä sitä miksi 5G-säteily suuresti stimuloi COVID-19 koronaviruspandemiaa ja täten tärkeä julkisen terveydenhuollon toimenpide olisi laittaa 5G-antennit kiinni, erityisesti pienet 5G-kännykkäantennit kotiemme, koulujemme, yritystemme, palvontapaikkojemme ja sairaaloidemme vieressä.

Ensimmäisen näistä dokumenteista lähteessä [1] on kirjoittanut Miller et al. Se käsittelee 5G-säteilyn vaikutusta kehon immuunijärjestelmään ja ehdottaa myös, että 5G-säteily voi lisätä myös viruksen replikaatiota. Molemmissa näistä tavoista 5G-säteilyn voidaan odottaa tekevän COVID-19 pandemiasta paljon pahemman.

Toinen näistä lähteen [1] dokumenteista on omani, ja se on johdettu suuremmasta 5G-säteilyjen vaikutuksista kertovasta dokumentista [2]. Se alkaa 5G:n historialla Wuhanissa, Kiinassa, COVID-19 pandemian keskuksessa. Wuhan on Kiinan ensimmäinen 5G-“älykaupunki” ja siellä sijaitsee Kiinan ensimmäinen 5G-moottoritie, jossa 5G-säteilyä käytetään itseohjautuvien autojen testaamiseen. Arviolta 10000 5G-antennia asennettiin ja aktivoitiin Wuhanissa vuonna 2019, ja joista noin 75-80% asennettiin ja aktivoitiin vuoden viimeisten 2½ kuukauden aikana. Epidemia havaittiin tuon 2½ kuukauden aikajakson alussa ja se muuttui huomattavasti pahemmaksi: erittäin suuri määrä tapauksia ja kuolemia esiintyi vuoden 2019 loppuun mennessä. Se voi, tottakai, olla yhteensattumaa. Etelä-Koreassa, josta tuli pahin epidemia Kiinan ulkopuolella, on suuri määrä 5G-antenneja ympäri maata. Italian Milanossa, Euroopan pahimmassa tautikeskittymässä, on myös suuri 5G-alue. Raportit ennustavat, että New York City tulee pian muuttumaan maan suurimmaksi tautikeskittymäksi Amerikassa, ja se on myös yksi suurista 5G-alueista. Nämä ei-kiinalaiset epidemia-alueet eivät ole paperissani käsittelyn alla, mutta nämä löydökset pitävät paikkansa. Jälleen kerran, näiden tautikeskittymien sijainti 5G-alueella voi olla sattumaa.

Sähkömagneettiset kentät, joihin kuuluu erittäin suuritaajuisesti pulssitetut ja täten vaaralliset 5G-millimetriaaltosäteet, toimivat aktivoimalla jänniteohjattuja kalsiumkanavia (voltage-gated calcium channels, VGCCs) kun VGCC-aktivaatio tuottaa viisi erilaista vaikutusta, joista jokaisella on oma roolinsa koronavirusten replikaatiossa ja stimuloinnissa:

1. Liika solujen välinen kalsium
2. Oksidatiivinen stressi
3. NF-kappaB:n lisääminen
4. Tulehdus
5. Apoptoosi (ohjelmoitu solukuolema)

COVID-19 epidemian yleisin kuolinsyy on keuhkokuume, ja jokainen näistä viidestä vaikutuksesta ovat myös mukana keuhkokuumeessa, niin että jokaisen niistä oletetaan suuresti lisäävän keuhkokuumeeseen kuolleiden määrää tässä epidemiassa. Tuntuu erittäin uskottavalta, että 5G-säteily suuresti lisää tämän epidemian leviämistä ja myös infektion saaneiden kuolleisuutta.

Voit haluta miettiä kaikkea tätä yhdessä laajempien löydösten kanssa koskien 5G:n vaaroja ja muita vaikutuksia, joita 5G:lle altistuminen tuottaa. [2]

Miten me sitten ajauduimme tähän? Monet riippumattomat tieteentekijät, minä mukaanlukien, olemme esittäneet, että 5G:tä ei tulisi ottaa käyttöön ennen kuin 5G-säteilylle sen kaikkine vaarallisine moduloituine pulsseineen on suoritettu laajat biologisen turvallisuuden tutkimukset. Kuitenkaan ala ei ole suostunut testaamaan 5G:tä riippumattomasti ja muut sääntelevät elimet ovat kieltäytyneet vaatimasta sellaista testausta. Lisäksi sähkömagneettisen säteilyn “turvasäädökset”, joiden pitäisi suojella meitä kaikkia sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksilta, ovat näyttäneet, perustuen kahdeksaan eri tyypin usein toistettuun tutkimukseen, epäonnistuvan massiivisesti ennustamaan biologisia vaikutuksia. Ne täten epäonnistuvat ennustamaan turvallisuutta. [3] Tästä seuraa, että kaikki vakuuttelut turvallisuudesta, jotka perustuvat näihin “turvasäädöksiin”, ovat valheellisia. Lisäksi ei ole minkäänlaista näyttöä 5G:n turvallisuudesta ja paljon näyttöä turvallisuuden puutteesta.

Mielipiteeni on siis, että 5G-säteily suuresti edistää COVID-19 koronaviruspandemiaa ja myös itse suurinta kuolleisuuden aiheuttajaa, keuhkokuumetta, ja täten tärkeä kansanterveydellinen suojatoimenpide olisi kytkeä 5G-antennit pois päältä, erityisesti pienet 5G-kännykkäantennit kotiemme, koulujemme, yritystemme, palvontapaikkojemme ja sairaaloidemme vieressä. Listaan myös joitain ammatillisia pätevyyksiäni lähdeviitteiden jälkeen.

Martin L. Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Science, Washington State University

[1] http://www.electrosmogprevention.org/international-electrosmog-prevention-news/coronavirus5g/

[2] http://www.electrosmogprevention.org/wp-content/uploads/2020/03/M.Pall_.Predicted-effects-5G-Coronavirus.pdf

[3] https://ehtrust.org/wp-content/uploads/SafetyGuidelineFraud2.pdf

VGCC-aktivaatiomekanismi on ollut häikäisevän hyvin hyväksytty tieteiskirjallisuudessa.

Ensimmäinen paperini (2012) siitä sijoitettiin Global Medical Discovery -verkkosivulla erääksi lääketieteen huippututkimuspapereita vuonna 2013. Paperiin on viitattu 255 kertaa Google Scholarin mukaan. Useimmat uudet tiedeparadigmat hyväksytään usein hitaasti ja tämä on paljon, paljon enemmän kuin normaalisti.

Olen pitänyt 59 puhetta tästä aiheesta 15 maassa, mukaanlukien 4 keynote-esitystä. Olen buukannut yhden keynote-puheen lisää huhtikuulle (siirretty COVID-19:n takia).

Kaksi paperiani, neuropsykiatrinen ja WiFi-paperi, ovat molemmat ne julkaisseen julkaisun mukaan ladatuimpia papereita kummankin julkaisun historiassa — tieteellinen kiinnostus molemmille papereille on suuri.

Viimeaikaiset puheeni, joista yhtä on sponsoroinut Dept. of Engineering and Applied Science at Queens University ja toista World Congress on Physics in Berlin (jossa minulle annettiin tunnustus) näyttävät molemmat, että insinöörit ja fyysikot alkavat tajuta tämän mekanismin tärkeyden.

5G:n rooli koronavirusepidemiassa Wuhanissa, Kiinassa

– kirjoittanut Martin Pall, PhD, Professor Emeritus, Washington State University

Wuhan, Hubein provinssin pääkaupunki Kiinassa, valittiin Kiinan ensimmäiseksi 5G-“älykaupungiksi” ja Kiinan ensimmäiseksi älyvaltatien sijoituspaikaksi. Wuhan on myös kaamean koronavirusepidemian keskus. Mahdollinen kytkös näiden välillä oli esillä lokakuun 31. päivän 2019 artikkelissa otsikolla “Wuhan oli provinssi, jossa 5G otettiin käyttöön, nyt se on kuolettavan viruksen keskus” https://5g-emf.com/wuhan-was-the-province-where-5g-was-rolled-out-now-the-center-of-deadly-virus/

Kysymys ei ole siitä onko 5G vastuussa viruksesta, vaan enemmänkin onko 5G-säteily, joka toimii VGCC-aktivaation kautta, pahentamassa viruksen replikaatiota tai leviämistä tai kuolettavuutta. Otetaan askel takaisinpäin ja katsotaan 5G:n historiaa Wuhanissa, jotta voimme saada perspektiiviä näihin kysymyksiin. Asia Timesin artikkeli, päivämäärällä helmikuun 12, 2019 (https://www.asiatimes.com/2019/02/article/china-to-launch-first-5g-smart-highway) sanoi, että Wuhanissa oli 31 eri 5G-tukiasemaa (eli antenneja) vuoden 2018 lopussa.

Suunnitelmia oli myöhemmin kehitetty 10000:n 5G-antennin sijoittamiseksi vuoteen 2019 loppuun mennessä, joista useimmat antennit olisivat 5G LED-älykatuvaloja. Ensimmäiset sellaiset älykatuvalot asennettiin toukokuun 14. päivä 2019 (https://www.china.org.cn/china/2019-05/14/content_74783676.htm), mutta suuria määriä asennettiin vasta lokakuussa 2019, niin monia että vuoden 2019 viimeisen 2½ kuukauden aikana oli hullu asennustahti. Nämä löydökset näyttävät, että koronavirusepidemia nopeasti levisi arviolta samaan aikaan kun 5G-antennien määrä muuttui erittäin suureksi. Joten meillä on tämä löydös Kiinasta, että sen ensimmäinen 5G-älykaupunki ja älyvaltatie on epidemian keskus, ja tämä löydös että epidemia muuttui paljon vakavammaksi vasta kun 5G-antennien määrä räjähti.

Ovatko nämä löydökset sattumaa vai onko 5G:llä jotain kausaalista roolia koronavirusepidemian pahentamisessa? Jotta tähän kysymykseen vastattaisiin, meidän tulee määrittää josko VGCC-aktivaation vaikutukset pahentavat viruksen replikaatiota ja viruksen infektiota, erityisesti ne vaikutukset joilla on rooli viruksen leviämisessä, sekä myös mekanismissa jolla koronavirus aiheuttaa kuoleman.

Oksidatiivinen stressi kiihdyttää virus-RNA:n replikaatiota:

J Mol Biol. 2008 Nov 28;383(5):1081-96. Variable oligomerization modes in coronavirus non-structural protein 9. Ponnusamy R, Moll R, Weimar T, Mesters JR, Hilgenfeld R.

Toiset viruksen replikaation aspektit, mukaanlukien ne jotka liittyvät viruksen leviämiseen, kiihtyvät lisääntyneestä solujen välisestä kalsiumista [Ca2+]i, oksidatiivisesta stressistä, lisääntyneestä NF-kappaB:stä, tulehduksesta ja apoptoosista, joista jokainen pahenee altistuttaessa sähkömagneettiselle säteilylle. Ensimmäinen viite alla näyttää tärkeän roolin, joka VGCC-aktivaatiolla on koronavirusinfektion stimulaatiossa.

Virology. 2020 Jan 2;539:38-48. Porcine deltacoronavirus (PDCoV) modulates calcium influx to favor viral replication. Bai D, et al.

J Virol. 2011 May;85(9):4234-45. Distinct severe acute respiratory syndrome coronavirus-induced acute lung injury pathways in two different nonhuman primate species. Smits SL, et al.

Cell Calcium. 2018 Nov;75:30-41. NAADP-dependent Ca2+ signaling regulates Middle East respiratory syndrome-coronavirus pseudovirus translocation through the endolysosomal system. Gunaratne GS, et al.

J Virol. 2011 May;85(9):4234-45. Distinct severe acute respiratory syndrome coronavirus-induced acute lung injury pathways in two different nonhuman primate species. Smits SL, et al.

Proteome Sci. 2011 Mar 8;9:11. Proteomic analysis of chicken embryonic trachea and kidney tissues after infection in ovo by avian infectious bronchitis coronavirus. Cao Z, et al.

Res Vet Sci. 2015 Jun;100:12-7. Serum biomarkers of oxidative stress in cats with feline infectious peritonitis. Tecles F, et al.

J Infect Dis. 2008 Mar 15;197(6):812-6. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency enhances human coronavirus infection. Wu YH et al.

J Virol. 1998 Jun;72(6):4918-24. Transmissible gastroenteritis coronavirus induces programmed cell death in infected cells through a caspase-dependent pathway. Eleouet JF, et al.

Yleisin kuolinsyy koronaviruksesta on keuhkokuume. Keuhkokuumetta suuresti pahentaa jokainen yllämainituista viidestä VGCC:n vaikutuksesta: liika solujen välinen kalsium, oksidatiivinen stressi, lisääntynyt NF-kappaB, tulehdus ja apoptoosi. Ensimmäinen alla olevista viitteistä näyttää, että kalsiumkanavien estäjät, saman tyypin lääkkeet jotka ehkäisevät sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksia, ovat käyttökelpoinen keuhkokuumehoito. Tämä ennustaa, että EMF, joka toimii VGCC-aktivaatiolla, tuottaa yhä pahemman keuhkokuumeen ja täten 5G-säteily sekä muun tyyppinen sähkömagneettinen säteily voivat lisätä keuhkokuumekuolemia.

Zheng et al. 2016 Preadmission Use of Calcium Channel Blockers and Outcomes After Hospitalization With Pneumonia: A Retrospective Propensity-Matched Cohort Study. Am J Ther. 2017 Jan/Feb;24(1):e30-e38.

Fang et al. 2017 Pneumolysin-Dependent Calpain Activation and Interleukin-1? Secretion in Macrophages Infected with Streptococcus pneumoniae. Infect Immun. 2017 Aug 18;85(9). pii: e00201-17.

Fettel et al. 2019 Sphingosine-1-phosphate (S1P) induces potent anti-inflammatory effects in vitro and in vivo by S1P receptor 4-mediated suppression of 5-lipoxygenase activity. FASEB J. 2019 Feb;33(2):1711-1726.

Liu and Shi. 2019 Calcium-activated chloride channel regulator 1 (CLCA1): More than a regulator of chloride transport and mucus production. World Allergy Organ J. 2019 Nov 29;12(11):100077.

Medicine (Baltimore). 2018 Nov;97(45):e13087. N-acetylcysteine improves oxidative stress and inflammatory response in patients with community acquired pneumonia: A randomized controlled trial. Zhang Q, et al.

Sci Rep. 2018 Oct 18;8(1):15393. Surfactant protein D attenuates acute lung and kidney injuries in pneumonia-induced sepsis through modulating apoptosis, inflammation and NF-?B signaling. Du J, et al.

Curr Neurovasc Res. 2020 Jan 28. MicroRNA (miR)-429 promotes inflammatory injury by targeting kruppel-like factor 4 (KLF4) in neonatal pneumonia. Zhang L, et al.

Life Sci. 2019 Jul 1;228:189-197. Long noncoding RNA SNHG16 targets miR-146a-5p/CCL5 to regulate LPS-induced WI-38 cell apoptosis and inflammation in acute pneumonia. Zhou Z, et al.

Näistä kaikki esittävät, että 5G-säteily todennäköisesti pahentaa koronaviruksen leviämistä, ja suuresti lisää sen tuottamien infektioiden kuolettavuutta. Hyvä uutinen on, että todennäköisesti ne meistä, jotka elävät alueilla joissa 5G-säteilyä ei ole ja jotka välttelevät sähkömagneettista säteilyä muutenkin, todennäköisesti välttyvät tämän mahdollisen globaalin pandemian vaikutuksilta. On erittäin todennäköistä, että yksi parhaista keinoista, joita Wuhanilla on kontrolloida pandemiaa kaupungissa, on laittaa 4G/5G-järjestelmä pois päältä.

 

Lähde: https://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/5g-covid-19-epidemic/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.