Panarkia 101: 7 ratkaisevaa linssiä

Seuraavassa ovat olennaiset ”linssit” joiden läpi katselen ja keskustelen käynnissä olevasta siirtymästä panarkiaan. Jokainen näistä linsseistä tarjoaa olennaisia oivalluksia ja ymmärrystä panarkian puolista, mutta panarkia itsessään nousee kaikkien näiden elementtien interaktion seurauksena. Kuten kaikki kompleksit järjestelmät, panarkia itsessään on emergentti Lue lisää …