Jokainen ekoteko auttaa

Markkinasysteemin näkymätön käsi ei ole ehkä aivan täydellisesti toiminut ottaen huomioon sen tahdin millä planeetta kärsii useista negatiivisista ilmiöistä. Pyrkiessään tyydyttämään omia tarpeitaan ja halujaan kuluttajat toimivat niin, että tietyn tyytyväisyyden tason saavuttaminen rasittaa yhteiskunnan resursseja mahdollisimman vähän. Täydellistä informaatiota Lue lisää …

Siirtymä postkapitalismiin on väistämätön

Siirtymä jälkikapitalismiin on tapahtuu pakon edessä. Kyseessä ei ole edes ilmastonmuutoksesa, vaan kaiken muutoksesta (Margaret Atwoodin sanoin). Ilmastonmuutoksen vaikutukset koko maailmaamme ovat jääneet monelta taholta täysin huomioon ottamatta. Atwoodin esseessä käsitellään tulevaisuuden skenaarioita. Ensimmäinen kertomus on dystooppinen, niin kaamea visio Lue lisää …